17.06.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - İzzettin YURTSEVER
ŞANTİYE İLE OTEL YÖNETİMİ İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİMİ

 

Otel inşaatlarında şantiye yönetiminden önce otel yöneticisi daha proje aşamasında göreve başlamalıdır. Projeyi mimar ile yorumlamalı, daha fonksiyonel bir proje oluşmasında katkıda bulunmalıdır. Otelin konseptini proje ile birlikte oluşturmalı, dekorasyonundan tarzına kadar birçok konuda mimar ile birlikte çalışmalıdır. Bu ikilinin verimli işbirliğini takiben projeyi şantiyede uygulamaya koyacak olan Şantiye Şefi veya Proje Müdürünün ise bu oluşan proje ve konsepti baştan sona kadar vizyon sahibi bir ekiple adım adım yürütmesi ve belirlenen süre içinde hiçbir işi aksatmadan ve eksik bırakmadan tamamlayıp, otel yönetimine devretmesi gerekmektedir.

 

Otel yönetimi ki genellikle işin ilk başında görev alacak olan Genel Müdür, öncelikle projeye dayalı oluşturacağı konsepti detayları ile belirlemeli, akabinde kurumsal çatı ile otelin broşürünü ve web sitesini tamamlatmalı ve bir taraftan acenta-tur operatörü görüşmelerine başlarken diğer taraftan tesisin yurt içi ve yurt dışında basın bildirimleri ile seyahat acentaları, tur operatörleri, kongre acentaları, convention büroları, tıp merkezleri, turizm ve otelcilik konusunda dünyanın önde gelen dergi ve kurumları, medya kuruluşlarını haberdar edip, tesisin daha inşaat aşamasında halkla ilişkiler ve tanıtımını yapmalıdır. Bunu takiben medya planlaması, roadshow ve workshop planlaması ve fuar organizasyonları ile tesisin inşaat aşamasında tanıtımı pekiştirmelidir.

 

Başarılı bir inşaatta şantiye ekibi belli bir tarihte şantiyeyi teslim etmesi ile değil, tesisin işletmeye açılmasından sonra minimum iş ve tadilatlar yapılması ile değerlendirilir. Bir an önce bitirilmek istenen üstünkörü inşaatların maliyeti sonradan yüksek olur. Keza şantiyede yanlışlıklar ve proje hatalarından kaynaklanan yıkıp dökmelerin minimum seviyede olması başarı için bir ölçüdür. Tabii ki başarıya ulaşmak için şantiye ekibi önceden tüm projelere sahip olmalıdır.

 

Şantiye ekibi, otel yöneticisinin ve yönetime katılan yeni kişilerin istekleri fonksiyonellik içerse de proje de pek değişiklik istemez. Çünkü her değişiklik daha sonraki işleri de etkileyebilir. Bu nedenle otelci ile şantiyeci arasında bir çekişme vardır. Şantiyeci otelcinin veya şirket yetkilisinin müdahalesini ve işine karışılmasını istemez, doğru olsa bile değişikliğe sıcak bakmaz.Aslında ne otelci şantiyeci gözüyle, ne de şantiyeci otelci gözüyle  olayları değerlendirmez.

 

Otelci, şantiyenin projesinde eksiklikler olması halinde daha fazla müdahale etmek ister.Ancak otelci projede yapılmasını istediği  makul değişiklik taleplerini mümkün olduğunca önceden belirtmelidir.Çünkü inşaatın sonuna doğru zaman darlığı nedeniyle stres artar ve değişiklik sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle otelcinin inşaat aşamasında tesisin her köşesini tek tek incelemesi ve fonksiyonel olmayan malzeme ve inşaatın değiştirilmesini şantiyeden talep etmesinde yarar vardır. Özellikle mutfak ve soğuk depolar projesine gelindiğinde aşçıbaşının da görevlendirilmesi veya dışardan danışmanlık hizmeti alınması çok önemlidir.  Otelin her departmanını ilgilendiren proje uygulamasına gelindiğinde konunun uzmanı departman müdürlerinin de görüşleri alınmalı ve zorunlu görülen proje revizeleri hemen yapılmalıdır.

 

Şantiye ekibi, taşeronların yaptıkları her işin önce belli bir m2 de örneğini görüp, istenen malzeme ve işçilik kalitesini onaylamadan kesinlikle o iş devam etmemelidir. Zira bugün inşaattaki yapım hatalarının çoğu sonradan fark etmelerden kaynaklanmaktadır.

 

Otelcilik eğitiminde mühendislik bilimlerinin eksikliği özellikle otel şantiyesinde kendini daha fazla hissettirir. O nedenle otel yöneticisi  inşaatta mimarlık ve mühendislik temel bilgilerine sahip olmalıdır. Yatırımcıların artık tesisin genel müdürlüğüne veya koordinatörlüğüne mühendisleri getirmeleri konunun önemini ortaya koymaktadır.

 

Başarılı bir şantiyede genel alan dekorasyonu, oda dekorasyonu profesyonel bir kadro ile yapılmalıdır. Tek kişinin tercih ve kararları riskli olabilir.

 

İyi bir Şantiye ekibi otelcilik konusunda araştırmacı olmalı, otoritelerin görüşlerini almalı ve çevre tesisleri gezip incelemelidir.

 

Şantiye Şefi ile Otel yöneticisi eğer birlikte görüş alışverişinde sıkça bulunursa başarı oranı daha artar, daha isabetli kararlar alınır. Aksi halde iki tarafında birbirini eleştirmesinin işletmeye faydası yoktur.

 

Otel şantiyesinde Teknik Müdür ve kadrosu inşaat aşamasında belirlenmeli ve istihdam edilmelidir. Teknik Müdür, şantiye ile otel yönetimi arasında bir köprüdür. Teknik Servis kadrosu bir taraftan şantiye ekibi gibi çalışır, diğer taraftan oteli inşaatını denetler ve bir an önce kusursuz teslim almayı hedefler. Zira otelin hizmete açılmasından sonra soğuk su, sıcak su, elektrik, boya, alçıpan gibi deneme esnasında karşılaşılacak sorunlar muhtemeldir. Bunları minimum seviyeye indirmek için teknik servis önceden tedbirler almalı ve sıkça testler yapmalıdır. Housekeeping departmanı da teknikten sonra tüm odalar ve banyolarda ve genel alanlarda mekanik-elektrik-marangozluk-giderler vs test etmelidir. Bir şantiyede mekanik ve elektrik otel açılışında sorunlar çıkaracak en önemli işlerdir. Bu nedenle tüm otel odaları dolup kullanıldıktan sonra yine de su kaçakları, arızalar olmaktadır. Bu noktada önemli olan fazla hasar vermeden ve zaman kaybetmeden müdahale kapaklarından sorunun kısa zamanda çözümüdür.

 

Otel şantiyelerinde Şantiye Şefi veya Proje Müdürü deneyimli, dürüst ve güvenilir olmalıdır. Şantiye Şefi piyasada üretilen inşaat malzemelerini çok iyi tanımalıdır.

Fonksiyonellikten uzak bir otel şantiyesinde , otel hizmete girdikten sonra yapılan tadilatlar hem maliyeti artırır hem de zaman kaybına neden olur.

Şantiye şefi direkt satın almaya müdahale etmemeli, ürün konusunda spesifikasyonlarda ısrarcı olmalıdır. Şantiye şefi olacakları önceden hissedebilmeli ve gerekli tedbirleri alabilmelidir.

 

Şantiyede maddi sıkıntı olsa bile şantiye şefi bunu açığa çıkarmamalı, bu konuda spekülasyonları önleyebilmelidir. Aksi halde kendisinin de otoritesi sarsılır ve şantiyede motivasyon düşer. Bir anlamda şantiye şefi şirket ile taşeronlar arasında bir köprüdür.

 

ŞANTİYE ŞEFİ (MÜHENDİS VEYA MİMAR) PROFİLİ

 

İşe başladığında şantiyeyi baştan aşağı gezer, yapılanları ve yapılmayanları görür, otoritesini muhabbete dayalı kurar, taktir edilmesi gerekenleri taktir eder, iş yapmayanları uyarır ama hakaret etmez, her işin kalitesini inceler, talimatları uygulanabilirdir, derli toplu çalışmayı sağlar, insanın fiziki yapısını ve gücünü iyi hesap eder, şantiye alanını kontrol altında tutar, akşam toplantılarını gereksiz uzatmaz ve haftada en fazla üç-dört  toplantı yapar, raporları muhafaza eder, emrindeki mühendislere mesuliyet yükler, gençlerin işlerini yakından takip eder, işleri önce en basit tarafından ele alır sonra işin parçalarına geçer, etrafındakilerin fikirlerine önem verir, bir işe vaktinden evvel karar vermez, bekleyip düşünür ancak vakti gelince hemen karar verir. Yapabileceğinin en iyisini yapar.

Şantiyenin aksamadan yürüyebilmesi için inşaat metodu, maliyetler, makine ve insan gücünü çok iyi planlanlar. İnşaat metodlarını inceler, en ince detaya iner, detay ve manevra projelerindeki eksiklikleri tamamlar.

Bir işe başlamadan önce, o işi yürütecek olan kısım mühendisi ve formenle toplantı düzenler ve işin metodunu, iş sırasını dikkate alarak ince noktaları, toleransları anlatır. Katılanların da görüşleri ve önerilerini dinler.Başlatılan bir işi en az bir hafta çok sıkı ve yakından takip eder.

 

ŞANTİYE ORGANİZASYONU

 

Şantiye organizasyonunda öncelikle iş ve işlevler belirlenmeli, bireyler seçilmeli,işler uygun şekilde dağıtılmalı, yetkililer ve sorumluluklar belirlenmeli ve bireyler, iş ve işlevler arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

 

Şantiyede bilgi, talimat ve iletişimin şekli ve biçimi, şantiye yönetim tarzı önceden belirlenmelidir. Planlamadan uygulamaya, metraj bölümünün sahaya, tasarım bölümünün uygulamaya bilgi akışı sağlanması ve  şantiyede koordinasyon için şantiye toplantıları düzenli yapılması esastır. Bu toplantılarda aksaklıklar ve ihtiyaçlar belirlenir, hedefler gözden geçirilir.

 

Şantiye toplantılarında alınan kararlar tüm personele aktarılmalı ve döküm endeksleme sistemi ile arşivlendirilmelidir.

 

İşten ani ayrılmalar, taşeronların işi bırakması durumunda işlerin aksamadan devam edebilmesi için tedbirler alınmalıdır.

 

Fazla mesai çalışmaları kontrol edilmelidir.

 

Çalışanlar arasında sürtüşme yaşanmamasına dikkat edilmelidir.

 

ŞANTİYE ÇALIŞANLARI

 

Şantiye Şefi:

Şantiyede her şeyden sorumlu olan mesai saati belirsiz, ofisinde pek bulunmayan işverenin işyerindeki kanuni temsilcisidir.

 

Şantiye Şefi Yardımcısı:

Şefin sorumlu olduğu her şeyden yardımcısı da sorumludur. Şef yardımcısı arazi mühendisi olarak  ve şantiye iç işleri ile ilgili sorunlara muhatap olan kişidir. Hem arazi, hem proje hem de hak edişlerle uğraşır. Boş zamanı yoktur. Kimin ne iş yapabileceğini, hangi makinenin ne işe yaradığını bilen mühendistir.

 

İnşaat Müdürü:

İnşaat kontrol veya taahhüt teşkilatında saha müdürü, şantiye şefi konumunda olan deneyimli mimar veya inşaat mühendisidir. Proje yöneticisine karşı sorumludur.

 

İnşaat Mühendisi:

Mühendislik formasyonuna sahip, problemlere mühendisçe yaklaşıp, akılcı çözümler üreten kişidir.

 

Elektrik Mühendisi:

İnşaatın tüm elektrik işlerinden sorumlu, deneyimli bir mühendistir.

 

Planlama ve hakediş uzmanı:

İnşaat kontrol veya taahhüt teşkilatında planlama ve hakediş mühendisi, planlama ve iş programı bilgisayar paket programlarını kullanabilir. Tüm imalatları izler, iş gelişim ve aktivite planlarını hazırlar, tüm disiplinlerle koordineli çalışır, yönetime periyodik raporlar sunan mimar veya mühendis uzman, proje yöneticisi veya inşaat müdürüne karşı sorumludur.

 

Formen:

Arazide işin uygulanması için makine, personel ve malzemeyi sevk eden formen, alaylı olarak ekibin başıdır. Hangi makinenin ne iş yapacağını, hangi elemanın nasıl çalıştığını kestiren, öngörüleri doğru çıkan kişidir.

 

Topograf:

Şantiyenin öncü kuvveti olan topograf, etüt ekibinin başıdır. Tekniker veya deneyimli alet operatörüdür. Tüm arazi ölçümlerinden sorumlu olan topograf, şantiyede günlük işlerin projesine uygun günlük takibini yapar, makine ve ekiplere işlerini işaretler, formenle koordineli çalışır.

 

Makine mühendisi:

Makine şantiyenin önemli bir parçasıdır. makinaların düzgün çalışması, bakım onarımının yapılmasını sağlayan, makine mühendisi atölyenin başıdır. Teknik servisle koordinasyonu sağlar.

 

Şantiye Mimarı:

İnce işlerde şantiye tatbikat tecrübesine sahip olmalı, taşeron koordinasyonu yönetiminde tecrübeli ve kalitenin temininde ve sağlanmasında insiyatif alabilmelidir.

 

Teknik Ofis Mimarı:

Sözleşme yönetimi, şantiye yönetimi, teknik şartname hazırlanması, kesin hesap yapılmasını sağlamalıdır. Teknik ofis bünyesinde bütün planlama fonksiyonlarını koordine edebilmelidir.

 

İş Güvenliği Sorumlusu:

Saha içinde tüm taşeronların iş güvenliği konusunda takibini, koordinasyon ve kontrolünü yapabilmelidir.

 

Teknik Ressam:

Xsteel, autocad teknik çizim programlarını kullanabilen, yoğun iş programının zaman zaman gerektirdiği çalışma saatlerine uyum sağlayabilen kişidir.

 

Atölye:

Şantiyenin oto sanayisi olan atölye’de yapılamayan işler, teknik servise veya sanayiye gider.

Atölyede işyeri hem şantiye hemde arazidir. Atölye aynı zamanda arazi personelidir.

 

Muhasebe:

Şantiyenin kasası olan muhasebe de tüm para işleri, satın almalar, personel işleri, ödemeler yapılır. Muhasebeci şantiyedeki önemli pozisyonlardan biridir.

Şantiye’nin günlük alım, ödeme, personel işlemlerini muhasebe takip eder. İkmal de ve ödemede bir aksama olması işin aksamasına neden olur.

Muhasebe, yönetim ve şantiye ile koordineli, uyumlu çalışmalıdır. O da takımın bir üyesidir.

Sigorta kayıtlarından, personelin mesailerinin eksiksiz ödenmesine, kasa da ödemeler için para bulundurulmasına kadar birçok konuda kilit görev yapar.

 

 

 

Satın alma:

Şantiyede çalışan makine ve personelin ikmal memuru olan satın almacı, piyasada patron zannedilir.

 

Servis Şoförü:

Şantiye personelinin sevki, yemek servisleri, makinaların ikmal işleri ile uğraşır.

 

ŞANTİYE HUKUKU:

Şantiyelerde kesinlikle işverenle  ana yükleniciler, alt yükleniciler, mimarlar ve diğer meslek grupları arasında tarafların haklarını korumaya ve yükümlülüklerini belirlemek için sözleşmeler yapılmalıdır.

 

Her malzeme ile ilgili teknik şartname tüm detayları ile sözleşmenin içinde olmalıdır. Bu sözleşmelerde nelerin dahil olduğu, nakliye, sigorta, montaj, teknik koşullar, işin niteliği, ödeme planı, ön ödeme, birim fiyatlar, teslim tarihi ve işin süresi, ekstra ürünler, konaklama, yiyecek-içecek, kalite kontrol ve spesifikasyonlar, şartı ceza ve teminatlar belirtilmelidir.

 

Yüklenicinin yapacağı işin örneği belli bir alanda tatbiki görülmeli, iş beğeniliyorsa devam etmelidir. Bu onay olmadan yüklenici işe devam etmemelidir.

 

Sözleşme çok detaylı olmalı, iş güvenliği ve işçi sağlığını da kapsamalıdır.

 

Başka bir yüklenicinin işi aksatmasından kaynaklanan sözleşmelerin uzaması durumu da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle iş programı çok iyi yapılmalıdır.

 

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ :

50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde sağlık birimi kurulmak zorundadır. Bu birimde Bakanlıkça belgelendirilmiş en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

 

İşçilerin muayeneleri, kaza raporları ve sağlıkla ilgili bilgileri kayıt altına alınmalıdır. Özellikle epilepsi, hipertansiyon önemli işçi hastalıklarıdır. Keza işyerinde personel mutfağı, yatakhane ve tuvaletlerinde hijyene dikkat edilmelidir.

 

Şantiyenin çevre güvenliği önlemleri alınmalı, iş emniyeti ve şantiye güvenliğine ilişkin sağlık ve güvenlik konularında şemalar, uyarı levhaları görünür yere konmalı, şantiye sahasına giren işçiler ve herkes kask kullanmalı ve gereken yerlerde emniyet kemeri takmalıdır. Hatta çivi vs batmaması için özel ayakkabılar giyİLmelidir.

 

Şantiyenin giriş kapıları, sınırları belirlenmeli ve hariçten içeri girmeler, kazalar önlenmelidir. Bu nedenle sahanın rölevesi alınarak şantiye sınırları tespit edilmelidir.

 

ŞANTİYELERDE MALZEME ZAYİATI VE ÖNLEME YOLLARI :

Şantiyelerde proje eksikliğinden, taşıma-depolama-kullanma ve istifleme hatalarından, işçilerin ilgisizliğinden ve hatalarından, malzemenin konduğu yerin uygunsuzluğundan,  açıkta bırakma ve de hırsızlıktan büyük malzeme zayiatları olmaktadır.

 

Bir inşaatın başarısı inşaatta, proje değişikliğinden kaynaklanan minimum zayiatı ile değerlendirilir.

 

Noksan, kalitesiz ve yanlış teslim almaları azaltmak için irsaliye ile gelen malzemeyi kontrol etmek, demir-saç vb. malzemeyi tartmak, kum-çakıl-taş gibi malzemeyi kamyonda ölçerek teslim almak gerekmektedir.

 

Şantiye depolarında girdi-çıktı kaydının tutulmaması, cinslerine göre depolanamaması sonucu aranan mal kolayca bulunmamakta, dolayısıyla yeni siparişler verilmektedir.

 

Kullanmada malzeme israfı özellikle götürü işlerde işçinin ihmal ve ilgisizliğinden oluşmaktadır. Duvar ören usta yerden gereken parça tuğla için sağlam tuğlayı kırar, kısa boy kereste için büyük boy keresteyi kesmeyi yeğler, düşen çiviyi yerden almaz.

Şantiyelerde su-elektrik zayiatları gibi kalıp ve harç zayiatları da çok fazla olmaktadır.

 

İzolasyonun iyi yapılmaması da sonradan yeni masraflara ve yıkıp dökmelere neden olmaktadır.

 

Projeler en ince detaylarına kadar hazırlanmadan uygulamaya geçilmemelidir. Proje değişikliklerin maliyet analizi yapılmalıdır.

 

Malzeme kullanım planı çıkartılmalı ve ona uygun satın alma yapılmalıdır. Malzeme ihtiyacı fire oranı da dikkate alınarak çıkartılmalıdır. Keza metraj çalışmaları sağlıklı yapılmalıdır.İş bitiminde elde kalan malzeme geri iade edilebilmelidir.

 

Yapılan imalatlar kapasite ile karşılaştırılmalıdır. Verimlilikte düşüşün nedeninin işçi veya ekipman fazlalığından olduğu unutulmamalıdır. Fazla mesai de verim düşük olmaktadır. Dolayısıyla fazla mesai çok gerekmedikçe yaptırılmamalıdır.

 

Otel gibi kısa bir inşaat sezonunda bitirilip hizmete açılması istenen şantiyelerde en büyük maliyetli kayıp zamandır.

 

Şantiye bitimine doğru zamandan dolayı maliyet artışına pek bakılmaz, bir an önce tesis hizmete açılmak istenebilir. Bu nedenle satın alma planlaması önceden planlanarak yapılmalıdır.

 

Raporlama ve rapor değerlendirme ile iş analizleri yapılarak maliyet artışları görülebilir.

Yüklenicinin birim fiyat analizi, sahada yaptığı imalat verilerine göre kontrol edilmelidir. Yüklenicilerden iş programı istenmeli ve işin kalitesi imalat aşamasında kontrol edilmelidir. İşi bitmeyen yüklenicilere sözleşmede belirtilen yaptırımların uygulanacağı bildirilerek dikkatleri çekilmelidir. Yüklenicilerden teminat mektupları yeterli miktarda ve zamanında alınmalıdır.

 

ŞANTİYELERDE SATIN ALMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Malzeme tedarik programı, güncel iş programı ile birlikte takip edilmelidir.

 

İstenen malzemenin spesifikasyonları belirlenmeli ve sağlıklı bir metraj çalışması yapılarak birçok firmadan teklif alınmalı ve teklifler karşılaştırma tabloları ile değerlendirilmelidir.

 

Malzeme teminindeki gecikmeler imalatı engellememeli, stoklara bakılarak sipariş verilmelidir.

Teklif verilen malzemelerin sigortası yapılmalı, nakliyesi ve montajı karşı tarafa yüklenmelidir.

 

SÖZLEŞMELER :

Taşeronlar için tip sözleşmeler hazırlanmalı, tüm şartlar sözleşmede bulunmalı, teknik şartlar, ödemeler, işin süresi,işin başlama tarihi ve başlamasını gerektiren işin bitmesinin esasa bağlanması, üretim şekli, imalat şekli, nakliye, montaj, teminat, şantiye güvenliği ve iş güvenliği sözleşmede yer almalıdır.

 

HAKEDİŞ VE KESİN HESAP  HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

İdari hak edişler idareye sözleşmede belirtilen tarihlerde sunulmalı, sahadan hak ediş bölümüne bilgiler gecikmeden ulaşmalıdır.

 

Hak ediş bilgileri sözleşme içeriği ile uyumlu olmalıdır. Hakediş raporunda keşif özeti, yeşil defter, metrajlar, nakliye analizi ve montaj tutanağı olmalıdır. hak edişler hatasız ve noksansız düzenlenmelidir. Hakedişe girecek miktarlar, satışdaki imalatı yerinde ölçülerek ve proje üzerinden hesaplanarak belirlenmelidir.

 

Hakediş arka kapağındaki imalatlar noksansız olarak tamamlanmalı, hakediş numarası ve tarihi bulunmalıdır.

 

ŞANTİYEDE VERİMLİLİK:

Mühendislik bir işi yeterli emniyetle en ucuza yapmaktır. Şartnamelerde, mukavemetler ve toleranslar için verilmiş miktarların sınırında gezilmelidir.

 

Seçilen hız, yapılan işlere uygun optimum hız olmalıdır.

 

Başlaması gereken bir işin hazırlıklarına en az 2 ay evvelinden başlayın.

 

İş kalitesinden fedakarlık etmeyin, işleri bir bir bitirin.

 

İş hızlarını on günlük raporlar ile kontrol edin, geç kalanlara çare arayın.

 

Ekip kadrolarına dikkat edin, noksanları tamamlayın, gereksiz fazla adama göz yummayın.

 

Üç ayda bir efektif iş programı yapın ve mali programı yenileyin.

 

Şantiyede makinaları gereken tarihten önce getirin.

 

Malzemeleri vaktinde şantiyede hazır bulundurun. Malzemeleri itinalı istifleyin.

 

Fazla mesai çalışanları genellikle düşük verimlidir.

 

İş yapılan makinaları fazla zorlamayın.

 

Verimli ve başarılı bir üretim için şantiye birimleri arasında koordinasyon şarttır.

 

Yapılacak iş için en uygun makine seçin. Gereksiz fazla kapasite atıl halde bırakmayın.

 

Gündüz yapılması daha uygun işler gece vardiyasına bırakmayın.

 

Taşeron ekipmanları şirketin ekipmanları gibi kontrol altında tutun.

 

Üretimlerdeki adam-sat ve makine-saat değerleri sürekli kontrol edin.

 

Boru döşenecek kanalları hemen döşenip, dolgusu tamamlayın.

 

Drenaj kanallarının her türlü bağlantılarını, tüm testlerin tamamlanması ile zaman kaybetmeden bitirin.

 

Bakım zamanı geldiğinde makinaları atölyeye gecikmeden teslim edin.

 

Kış şartlarında alt yapısı iyi olmayan servis yollarını ince bir kaplama ile kaplayın.

 

Çalışmalarda kamulaştırılmış bölgeye taşmamaya dikkat edin.

 

Başkalarına ait araziden geçen elektrik kablosu, su boruları, telefon hatları ilgili tesislere bildirin.

 

Malzemeyi şantiyeden temin eden taşeronlar, belli bir zaiyatın üzerinde bir zaiyattan sorumlu olmalıdırlar ve bu tutarı hak edişlerinden kesin.

 

Çalışma saatlerinde çok acil bir durum olmadıkça sahadan kimseyi büroya çağırmayın.

 

Kamyonların fazla yüklenmesini önleyin.

 

Başarılı ve düşük maliyette üretim yapmanın temel kuralı yapılacak işi iyi tanımak ve kullanılacak ekipmanı buna uygun seçmektir.

 

Kötü hava şartları, uygun olmayan ödeme koşulları, proje değişikliği nedenleri ile olabilecek iş duraklamalarında, nerelerde çalışılabileceğini önceden kararlaştırın.

 

Üretimin kalitesinden fedakarlık etmeyin.

 

Proje etüdleri, arazi etüdleri ile birleştirilirse sonradan istenmeyen sürprizlerle karşılaşma olasılığı azalır.

 

Gelen yeni projeleri hemen ilgililere dağıtın ve işlerin hacmini hesaplayın.

 

Yapılan sözleşmenin içeriğini en az iki kez okuyun.

 

İşverenden taleplerinizde haklı olabilmeniz için işin tarihçesini gösteren dökümanların korunduğu bir arşiv oluşturun.

 

Çok sonradan kullanılacak makine, ekipman ve malzemeyi şimdiden satın almayın.

 

Şantiye içinde dedikoduya konu olabilecek olayları hemen su yüzüne çıkarıp, olumsuz bir havanın oluşmasına engel olun.

 

OTEL TASARIMINDA YENİ TRENDLER:

Günümüzde rekabet koşulları nedeniyle tema ve konsept tesisler, ortalama fiyatlarını ve doluluk oranlarını artırmak adına  dekorasyonundan tasarımına kadar farklı olmayı hedeflemektedirler. Bu trende bağlı olarak artık farklı mimari ve konsept otellere gereksinim duyulmaktadır.

 

YATIRIM FİZİBİLİTESİ:

Yatırım Fizibilitesinde yer alan konular uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır.

Bu fizibilitenin giriş kısmında Türkiye’deki Turizmin durumu raporlar ve istatistiki bilgilerle anlatılır ve yatırımın yeri ele alınır. Projenin Gerekçesi, Projenin Kapasitesi ve Teknolojik Yönlerinin anlatımını takiben Yatırımın Finansmanı ve Projenin değerlendirilmesi yapılır.

 

ŞANTİYE AŞAMASINDA PAZAR ANALİZİ:

Pazar analizi ve finansal çalışmalar, fizibilite çalışması, Pazar analizi, inşaat malzemeleri seçimi, proje maliyeti, nakit akış tahmini, mali tablolar önceden çıkarılmalıdır.

Konsept ve tasarım çalışmaları tamamlanmalı, otel geliştirme planları yapılmalıdır.

Otel geliştirmede proje yerinin seçilmesi ve ortak yatırımcı bulunması, yatırım teşviklerinin belirlenmesi, inşaat mimari ve iç dizayn firmalarının belirlenmesi, inşaat safhası ve açılış öncesi safhadaki iş planlaması ve lojistik uygulamalarının oluşturulması, operasyon sisteminin belirlenmesi ve kuruluşu, işletmeye açabilmek için gerekli yetki belgelerinin belirlenmesi, inşaat aşamasından plana uygunluk ve fonksiyonellik açısından denetlenmesi, tesis iç yerleşiminin belirlenmesi ve uygulanması, mobilya ve demirbaşın belirlenip satın alınması, inşaat aşamasından bölümlerin işletmeye teslim alınması, tüm sistemlerin deneme için faaliyete sokulması, tüm satış fiyatlarının ve satış pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, inşaat aşamasında halkla ilişkilerin oluşturulması ve yürütülmesi, rezervasyon sistemleri ve satış acentalarının belirlenip kontratlarının yapılması, misafir memnuniyet ve sadakat programlarının hazırlanması, web sayfası hazırlanması, tüm departman ve bölümler için manuellerin ve prosedürlerin hazırlanması, tüm pozisyonlar için görev tanımları ve sorumlulukların hazırlanması ve uygulanması, anahtar personelin işe alınması, eğitim kurslarının hazırlanması ve uygulanması, resmi açılış töreninin planlanması ve uygulanılması gerekmektedir.


24-04-2007 08:02
Önceki Yazıları
SAYIN BAKANA AÇIK MEKTUP
05-02-2019 10:34 | 1 Yorum | Yorumlar
HAYALDİ BELKİ GERÇEK OLUR!...
09-02-2015 11:10 | 3 Yorum | Yorumlar

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar