26.05.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
FAZLADAN ÖDENEN KDV NASIL GERİ ALINACAK

 

Yatırım döneminde satın alınan mal ve hizmetler için yasanın tanıdığı yatırım indirimi uygulanmadığı için fazladan  ödenen KDV’yi geri alınabilecek.

Konuyla ilgili turizm sektöründe ATİK KDV’lerin iade ve mahsubu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı yayınlanmıştır.

KDV Kanununun 28.maddesi ile Bakanlar Kuruluna muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etme konusunda yetki verilmiş ve bu yetki kullanılarak 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmış ve bu karar ile turizm sektöründe geceleme hizmetleri indirimli orana tabi hizmet kapsamına girmiştir.

01.01.2008 tarihinden itibaren bu hizmeti verenlerin,hizmeti verirken yüklendikleri ve indirim yolu ile gideremedikleri KDV’lerini KDV Kanununun 29.maddesi hükmü uyarınca nakden veya mahsuben talep hakkı doğmuştur.

Ancak turizmcilere KDV oranının indirilmesi nedeni ile getirilen bu iade avantajı ilk olarak 2008/13234 sayılı Kararname ile kısmen kısıtlanmış her şey dahil sistemini geceleme uygulayan otel,motel,pansiyon,tatil köyü ve benzeri konaklama işletmelerinin bedeli içinde sunulan alkollü içkilere ilişkin yüklenilen kdv tutarlarının indirim konusu yapılması engellenmiştir.

Daha sonra 0406.2008 tarihinde 5766 sayılı Kanunla KDV Kanununun 29.maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 06.06.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve Bakanlar Kuruluna vergi oranı indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibariyle amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısı ile yüklenilen KDV’nin iade hakkını kaldırma yetkisi verilmiştir.Bakanlar Kurulu ise bu yetkisini 2008/13903 sayılı kararname ile kullanarak otel,moteli,pansiyon,tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini işleten mükelleflerin 20.07.2008 tarihinden sonra indirimli orana tabi işlemlerine ait iade edilecek kdv hesabına ATİK’ler(bina,tesis,makine vb.) dolayısı ile yüklenilen kdv’leri dahil etmemelerini ve indirim yolu ile giderilmesini kararlaştırmıştır.

Turizm sektöründe iade edilecek KDV hesabında amortismana tabi iktisadi kıymetler ile ilgili yapılan bu düzenleme bazı mükellefler tarafından yargıya taşınmış ve Danıştay 4.Dairesince ilgili kararnamenin yürürlüğü durdurulmuş ve düzenleme Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine taşınmıştı.

14.02.2012 tarih 28204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.11.2011 tarih Esas no:2010/11 Karar no:2011/153 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile;

1-Yasa koyucu tarafından kanunla sağlanan hukuk güvenliğinin Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılması, yasama yetkisinin devri niteliğindedir.
2-Bakanlar Kurulu’na verilen bu yetki “koşullu ve sınırlı bir yetki”dir. Vergilendirmede esas kural, vergilerin kanunla konulup, kaldırılması ve değiştirilmesidir.
3-Verginin yasallığı ilkesi çerçevesinde idarenin takdir yetkisi vergilendirmenin temel öğeleri ile ilgili olmaması şartıyla ayrıntılara ve teknik konulara ilişkin olarak kullanabilirler.
4-Bakanlar Kurulunun yetkisi sadece vergi,resim.harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,istisna ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirlediği yukarı-aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmaktır.ve Anayasanın 73.maddesinin 4.fıkrası ile bu yetki vergi yasalarının başka hükümleri ile ilgili olarak kullanılamaz.
Gerekçeleri ile kdv Kanununun 29/2 numaralı fıkrasının ‘Bakanlar Kurulu,vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibariyle amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısı ile yüklenilen kdv’nin iade hakkını kaldırmaya ‘bölümünü Anayasaya aykırı bularak 17.11.2011 tarihinde iptal etmiş ve bu karar 14.02.2012 tarih 28204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR
KDV Kanununda Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişikliğin yukarıda belirtilen sebeplerle Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile ilgili yasa hükmü iptal edildiğinden Anayasa Mahkemesinin bu kararının resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir.Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümemektedir.Öte yandan konu ile ilgili Danıştay 4.Dairesinin ilgili Kararnamenin yürütmesini daha önce durdurmuş ise de Anayasa Mahkemesi konunun kendisine intikalinden itibaren 5 ay içinde karar vermemiş ve Danıştay 4.Dairesi bu konuyu görüşerek Anayasa Mahkemesi kararından önce mükellef aleyhine karar vermiştir.Bu nedenle kararnamenin dayanağı olan kanun hükmünün iptal edilmesi ancak iptal kararının resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir.Bu durumda;
1- Anayasa Mahkemesi kararından sonra KDV hesaplarına atik kdv’yi dahil ederek kdv beyannamelerinde iade talep eden firmaların iade talepleri yerine getirilecektir.
2- 85 Seri nolu kdv Genel Tebliğine göre ilgili yılın Ocak-Kasım arasında verilecek beyannamelerde indirimli orana tabi satışlar dolayısı ile iade hakkını kullanmayıp yüklendiği vergileri indirim konusu yapmayı tercih eden mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmalarının mümkün olmadığı  belirtilmiş olup Kararnamenin yürürlük tarihi olan 19.07.2008 den sonra kdv hesaplarına Atiklere ilişkin yüklenilen kdv’yi dahil etmeyen mükellefler geriye dönük olarak kdv iade talep edemeyeceklerdir
3- Atik kdv’den dolayı yüklenilen kdv’yi hala indirilecek kdv hesaplarında taşıyan mükellefler geriye dönük olarak kdv iade talep edebilmeleri ise ancak bu konuda vergi idaresinin 14.02.2012 tarihinden sonra Anayasa Mahkemesinin bu kararını dikkate alarak geçmişe yönelik olarak iade alınabileceğine dair bir düzenleme yapması ile mümkün olabilecektir.
Müşavirliğimize göre vergide adalet ve eşitlik ilkesi gereği vergi idaresinin en azından Anayasa Mahkemesinin konu hakkındaki kararının yürürlük tarihi  itibariyle hesaplarında ATİKlere ait ve hala indirim yolu ile gideremediği kdv bulunan mükelleflerin 85 nolu KDV Genel tebliğinin düzeltme beyannamesi verilememesine ilişkin hükmü de iptal ederek bu iadesini alabileceğine yönelik bir düzenleme yapması yerinde olacaktır.
SONUÇ:Turizm sektöründe KDV iadesini büyük ölçüde ortadan kaldıran ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin KDV iade hesabında dikkate alınmasını engelleyen yasa hükmünün getirdiği sıkıntıları ve hükmün iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararını yukarıda etraflıca açıklamış bulunmaktayız.
Vergilerin yasallığı kuralı anayasa ile güvence altına alınmış,bu yasallık ilkesinin istisnası olarak ise Bakanlar Kuruluna sadece yasada belirlenecek aşağı ve yukarı sınırlar içinde muaflık,istisna,oran ve indirimler konusunda değişiklik yapma yetkisi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.Görüleceği üzere Anayasa ile verilen yetkiler arasında kanunların vergi indirimlerine ilişkin hükümlerinde sadece kanunun belirttiği aşağı yukarı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi olup indirim hakkının kaldırılması gibi bir yetki vermemiştir.
Bakanlar Kurulunca yapılan düzenleme Anayasaya aykırı bulunmuş söz konusu yasa hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyeceğinden bu iptal kararı ancak kararın yürürlük tarihinden sonra yapılan işlemlerde geçerli olacak ,bu tarihten sonra yapılan turizm yatırımları için geçerli olacaktır.
Vergi İdaresi Anayasa Mahkemesinin konu hakkındaki kararının yürürlük tarihinden sonra yapacağı bir düzenleme ile bu tarih itibariyle hesaplarında ATİK’lere ait ve hala indirim yolu ile gideremediği kdv bulunan mükelleflerin bu kdv’yi iade alabilmelerine imkan sağlayabilir.Böyle bir düzenleme ise bize göre adalet ve eşitlik ilkesi gereği yerinde bir düzenleme olur.


14-02-2012 12:00

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar