26.05.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
YATIRIM İNDİRİMİNDE % 25'LİK TUTAR SINIRLAMASININ İPTALİ

 

Bilindiği gibi; 01.01.2006 tarihi itibariyle yatırım indirimi istisnası uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Ancak, bu tarihten önce indirimine hak kazanılan yatırım indirimi istisnalarının da hak kaybına uğramaması için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69. maddede düzenlemeler yapılmıştır.
 
Söz konusu maddede bu yönde yapılan ilk yasal düzenlemede; mükelleflerin mevcut yatırım indirimi istisnası tutarlarını 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirilebilecekleri, ancak söz konusu yıllara ilişkin olarak beyan ettikleri kazançlardan indirilmeyen bir kısmın kalması halinde, kalan tutarları 2008 yılından sonraki yılların kazançlarından indiremeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Yani, bu uygulamaya süresel kısıtlama getirilmiştir.
 
Uygulamaya getirilen bu süresel kısıtlamanın Anayasamıza aykırı olduğu gerekçesi ile iptal davası açılmıştır.
 
Açılan davayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan E.2006/95, K.2009/144 sayılı kararı ile yatırım indirimi istisnasına süre yönünden getirilen kısıtlamayı Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.
 
Bunun üzerine 6009 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. Maddesine,
 
“Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’inin aşamaz.”    
 
hükmü eklenmiştir.
 
Görüleceği üzere; yatırım indirimi istisnası uygulamasına süre yönünden getirilen kısıtlamanın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine, bu defa da tutar yönünden bir sınırlama getirilmiştir.
 
Bu kısıtlamaya karşı da, Anayasamıza aykırı olduğu gerekçesi ile iptal davası açılmıştır.
 
Bu davayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, önce 18.02.2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.02.2012 tarih ve E.2010/93, K.2012/9 sayılı kararı ile;
 
* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesinin 09.02.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla iptal edildiği,
 
* Gerekçesi ile bu hükmün, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,
 
karar vermiştir.
 
Şimdi ise, yatırım indirimi istisnası uygulamasına tutar yönünden getirilen sınırlamayı iptal eden Anayasa Mahkemesinin 09.02.2012 tarih ve E.2010/93, K.2012/9 sayılı kararı gerekçeli olarak 26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; Maliye İdaresince, yatırım indirimi istisnasına önce, süre yönünden, sonra da tutar yönünden getirilen kısıtlamalar tamamen haksız ve yasalara aykırıdır.
 
Maliye İdaresinin yasal dayanaktan yoksun hatalı uygulamalarından, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarla dönülmüştür.
 
Anayasa mahkemesinin verdiği söz konusu kararlar sonucu, yatırım indirimi istisnası her hangi bir kısıtlamaya tabi olmadan uygulanabilecektir.
 
Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararından sonra ortaya, kazancı ve indirilecek yatırım indirimi istisnası tutarı müsait olduğu halde, getirilen tutar kısıtlaması nedeniyle eksik yatırım indirimi istisnası kullanan ve dolayısıyla da fazladan vergi ödeyen mükelleflerin durumunun ne olacağı sorusu ortaya çıkmaktadır.
 
Anayasa Mahkemesinin ilk yürütmenin durdurulması kararı üzerine bazı mükellefler 2011 ve 2012 beyannamelerini ihtirazi kayıtla verip, dava açma yolunu seçmişlerdir.
 
Bazı mükellefler ise, bu yolu kullanmayıp, tutar kısıtlaması uygulamasına uyarak beyannamelerin vermişlerdir. Eksik yatırım indirimi istisnası indirimi kullanarak fazladan vergi ödemişlerdir.
 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine Maliye İdaresince yeni düzenlemeler yapması beklenmektedir.
 
Umarız ki bu yeni düzenlemeler; yatırım indirimi istisnası uygulamasına yeni kısıtlamalar getirilmesi yönünde değil de, yapılan düzenlemelere uyan ve bu nedenle fazla vergi ödemek zorunda kalan mükelleflerin bu sorunlarının çözümü yönünde olur.

01-08-2013 12:00

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar