26.05.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ : SAT-GERİ KİRALA

 

 
Sat ve Geri Kirala (Sale and Lease Back) Yöntemi ile Sağlanacak Yeni Bir Finansman Yöntemi ve Vergisel Avantajları
 
I. Mevzuat
 
a. Sat ve Geri Kirala Yöntemi
 
İşletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemidir. Finansal kiralama şirketine satışı gerçekleştirilen iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir. İşletmelerin aktifinde bulunan iktisadi kıymetlerden (gayrimenkul, iş makinesi, makine ve teçhizat ) bu kapsamda satışı gerçekleştirilebilecek olan iktisadi kıymetlerdir.
Sat ve Geri Kirala Yöntemi’ne ilişkin sağlanan yasal kolaylık ile 02.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 6495 sayılı “Bazı Kanun ile Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına ilaveler yapılmıştır. Bunlar;
 
b. KDV Kanunu’nun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşuluyla kiralamaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması  ve devri açıklaması eklenmiştir.
 
c. Aynı Kanunun 42. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının e bendinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz hükmü getirilmiştir.
 
Bu değişiklikler ile finansal kiralama şirketlerince sat ve geri kirala yöntemi ile 
yapılacak tam teslimler KDV’den ve bu teslimlerden doğacak kazançlar kurumlar
vergisinden istisna tutulmuştur.
 
II. Sağlanan Avantajlar
 
a. Uzun vadeli ve teminat sorunu olmayan yeni bir finansman yöntemi: İşletmeler bu yöntemle  hem borçlarını uzun vadeye yayarak tek bir kreditöre tabi oldukları gibi teminat sorunu olmayan bir finansman aracı kullanmış olacaklardır.
 
b. Bilanço değerlerinin iyileştirilmesi; işletmelerin bilanço kalemlerinde maliyet bedelleri ile yer alan taşınmazlar herhangi bir vergiye tabi olmaksızın kiralama döneminden itibaren firmanın bilançosunda rayiç değer ile yer alacaktır. Bu durumda işletmelerin bilançoları hem gerçeği yansıtacak hem de çok daha iyi rasyolara sahip olacaktır.
 
c. Kurumlar Vergisi İstisnası: Taşınmazın geri kiralamak üzere satılmasında gerek taşınmazın finansal kiralama şirketine satılırken gerekse de finansal kiralama sözleşmesi sonucunda (4-5 yıl) oluşacak bir kurumlar vergisi matrahı oluşursa bu tutarlar kurumlar vergisinden muaf olacaktır.
 
d. KDV İstisnası: Taşınmazın finansal kiralama şirketine satılması ile taşınmazın finansal kiralama şirketi tarafından geri kiralanmasındaki kira faturaları KDV’den istisna olacaktır.
 
e. Tapu Harç İstisnası: Taşınmazın finansal kiralama şirketinden tekrar sahibine satılması aşamalarında tapu harcından istisna olacaktır.
 
III. Konuya İlişkin Örnek
 
Bir şirket defter kayıtlı değeri 100 TL olan bir binasının gerçek değeri olan 1.000 TL üzerinde sat ve geri kirala yöntemiyle işlem yaptığını düşünelim;
 
a. 100 TL defter değeri ile 1.000 TL satış değeri arasındaki 900 TL’nin %20 kurumlar vergisinden istisna sağlanacaktır.
 
b. 1.000 TL satış bedeli üzerinde uygulanacak %18 oranında KDV’den de istisna olunacaktır.
 
c. Taşınmazın satışından doğan tapu alım-satım harcı da istisnaya konu olacaktır.
 
d. Binanın kayıtlı değeri ile satış tutarı  arasındaki fark 1.000 – 100 = 900 TL firmanın bilançosunun pasifinde 5 yıl süreyle yer alacağı için özkaynaklarda artışa sebep olacak ve bilançoyu güçlendirecektir.
 
e. Firma uzun vadeli ve teminat problemi olmayan bir finansman kullanmış olacaktır.
 
f. Finansal kiralama şirketinin keseceği kira faturaları da KDV’den istisna olacaktır.
 
IV. Sonuç
Değişik finansman metodlarının az olduğu bu dönemde bizce işletmelerin elinde bulunan gayrimenkülleri sayesinde orta vadeli kredi imkanı bulmaları önemli bir avantajdır. Özellikle yukarıda belirttiğimiz vergisel avantajları da göz önüne aldığımız takdirde gerekli kritelere sahip kurumların bu avantajlardan faydalanmalarını kendilerine yeni bir açılım sağlayacağı kanaatini taşımaktayız.
 

16-09-2013 00:01

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar