17.06.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - ERKAN YAĞCI
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMA

 

Günümüzde artan ihtiyaçlar firmaları kurumsallaşmaya doğru yönlendirmektedir. Artık küresel bir pazar haline gelen dünya piyasasında işletmelerin yaşayabilmesi için, kurumsallaşma önemli bir olgu olarak görülmektedir.
 
Kurumsallaşma; kaliteli ve güvenilir mal ve hizmet üretebilen, kamuoyuna mal olabilen, profesyonel yönetim mekanizmasına sahip ve uzun süre ayakta kalmayı başarabilen işletmelerin en önemli ve vazgeçilmez özelliğidir. Bu kavramın çok sayıda olguyu içermesi nedeniyle, farklı yaklaşımlara göre farklı tanımlamaları olabilmektedir.
 
Kurumsallaşmanın, firmalara birçok yarar sağlayacağını ifade etmek de mümkündür. Nitekim ilk yararı, kaynakların etkin kullanımına yöneliktir. Öyle ki, kurumsal bir firmada, müşteri istek ve ihtiyaçları çok daha önem kazanmaktadır. Bunun için firma kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına daha çok çaba gösterilmektedir. 
 
İkinci fayda, ortaya çıkan biçimselleşmenin çalışanların üzerindeki rol stresini azaltması üzerinedir. Çünkü kurumsallaşmış bir firmada yetki ve sorumluluklar net tanımlandığı için standartlaşma sağlanmış olmaktadır. 
 
Üçüncüsü, işlerin profesyoneller tarafından objektif kararlarla yapılmasının, firmaya sağladığı etkinlik ile ilgilidir. Ayrıca firmanın çalışanlardan bağımsız ayrı bir kimliğe bürünmesi nedeniyle de, firmanın kalıcılığının sağlanması mümkün olmaktadır. 
 
Kurumsallaşmanın firmalara sağladığı diğer faydalar ise, kurum içi eğitimin ve gelişimin önemli hale gelmesi nedeniyle firmaya olan bağlılık artmaktadır. Halka açılmak suretiyle daha geniş bir kitleye hitap ederek firmanın sermaye yapısını güçlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için modern tekniklere ve teknolojilere verilen önem artmaktadır.
 
Türkiye’deki otel işletmeleri, genellikle aile işletmelerinden oluşmaktadır. Bu durumda kurumsallaşma önem kazanmaktadır. 
 
Türkiye geneli 5 yıldızlı otelller üzerine yapılan çalışmada otellerin türüne bakıldığında; %59,3’lük bir oranı resort, %37,9’luk bir oranı şehir ve %2,8’i termal oteldir.  
 
Otellerin işletme türü; %41,1’i yerli bağımsız, %1,9’u yabancı bağımsız, %38,8’i yerli zincir, %18,7’si yabancı zincirdir. Ayrıca otellerin ortalama oda sayısı 349 ortalama çalışan sayısı 255’tir. Aile işletmesi olma durumu incelendiğinde, %51,9’luk bir oran ile çalışılan otelin bir aile işletmesi olduğu, %48,1’lik bir oran ile aile işletmesi olmadığı görülmüştür
 
Genel anlamda işletmelerin kurumsallaşma düzeyini belirlemek için; işletme standartlarının ve kurallarının yazılı olarak ifade edilmesi; formalleşme; karar verme yetkisi ve söz sahibi olma konuları ile ilgili profesyonelleşme; işletme kültürünün oluşturulması ve benimsenmesi ile ilgili kültürel güç; işletmenin meşruluğunu ölçmek için saydamlık ve işletmenin hedef ve eylemlerinin uyumları ölçmek için tutarlılık unsurları incelenmektedir.
 
Türkiye’deki beş yıldızlı otellerin formalleşme düzeyi çok yüksek, profesyonelleşme düzeyi yüksek, kültürel güç düzeyi yüksek, saydamlık düzeyi çok yüksek ve tutarlılık düzeyi yüksek çıkmıştır. 
 
Özetle bu sonuç, Türkiye’deki beş yıldızlı otellerin 5 dereceli kurumsallaşma düzeylerinden dördüncü düzeyinde diğer bir deyişle “kurumsal” kurumsallaşma düzeyinde olduğunu göstermektedir. 
 
Beş yıldızlı otel seviyesinde çıkan iyi derece kurumsallaşmanın tüm sektöre yayılması sektörün geleceği için önemlidir. 

14-08-2014 12:00

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar