16.06.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - ERKAN YAĞCI
1 Yorum | Yorumlar
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YÖNETİM

 

Konaklama sektöründe kurumsallaşma kavramı içerisinde kurumsal yönetim anlayışı önemli bir yere sahiptir.
Kurumsal yönetim, gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde tartışılmaya başlanmıştır.  Kurumsal pay sahipleri sermayedarların yararını maksimize edecek şekilde yönetildiğinden emin olmak istemişlerdir.

Çalışan ve üretim sayısı az olan, işletmenin kurucusunun aynı zamanda yönetici konumunda olduğu küçük ölçekli şahıs şirketleri girdikleri pazarda paylarını genişleterek büyüme imkanı bulmaktadırlar. Artan talep doğrultusunda üretimlerini ve işgücünü arttıran işletme eskiye kıyasla daha büyük sorunlarla karşılaşmaya başlamaktadırlar. Tüm işlere yetişemeyen ve sorunlarla baş edemeyen işletme sahipleri, ücret karşılığında yönetimi profesyonel yöneticilere devretmektedir.

İşletme sahibi ve profesyonel yönetici; işletmenin, işletme ve pay sahiplerinin amaç ve faydaları doğrultusunda yönetileceği ve kontrol edileceği ile ilgili anlaşma yapmaktadır. Yönetme profesyonel yöneticilere, kontrol ise işletme ve pay sahiplerine aittir. Sahiplik ve yönetimin birbirinden ayrıldığı bu noktada, kurumsal yönetim kendi faydaları doğrultusunda çalışabilecek yöneticilerden işletmeyi ve sahiplerini korumaktadır.

Kurumsal yönetim anlayışında, şirket yönetimi, hissedar ve tüm fayda sahiplerinin beklentilerinin dengeli bir şekilde tatmin edilmesi ve şirketin uzun vadede sürdürülebilir bir performans düzeyine ulaşması adına kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerde; şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adillik olarak isimlendirilen dört temel ilkeye uyulması gerekmektedir.

Şeffaflık ilkesinde ifade edilen; şirketin mali durumu, iş performansı, hissedarlık yapısı ve idaresi dahil olmak üzere tüm finansal konularda kamuoyuna zamanında doğru ve açık bilginin paylaşılmasıdır.

Hesap verebilirlik; şirketin stratejik kılavuzluğunu, yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını ifade etmektedir.

Sorumluluk, şirketlerin hissedarları için değer yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir.

Adillik, şirket yönetiminin azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar dahil olmak üzere bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasını kapsamaktadır.

İyi kurumsal yönetimlerin sonucunda; kaynaklarını etkin ve verimli kullanılması, bu kaynaklara kolay ulaşılması ve kaliteli işgücünün işletmeye çekilmesi ve işletmede tutulmasıyla rekabet gücü elde eden işletmeler, ülke ekonomisinin gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Kurumsal yönetim sadece uygulayan şirketlere değil aynı zamanda çalışanlara, fayda sahiplerine, müşterilere, tedarikçilere, yerli ve yabancı yatırımcılara ve ülke ekonomisine yararlar sağlamaktadır.

Kurumsal yönetim, yabancı yatırımcıların hesap verebilirlik ilkesiyle ilgili beklentilerine karşılık vererek yabancı kaynak konusunda uluslar arası rekabette avantaj sağlamaktadır. Kendi rekabet gücünü arttıran şirketler, ülkesinin de rekabet gücünü dolaylı olarak arttırarak ekonomik krizlerin daha kolay atlatılmasını sağlamaktadır.

Günümüzde artarak devam eden şirket birleşmelerinde ve satın almalarında, kurumsal yönetim önem kazanmaktadır. Ortaklar arasında hesap verebilirliğin sağlanması ve tarafların arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev tanımlarının yapılması, performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve gündemi belirlenmiş yönetim kurulu toplantılarının düzenli olarak yapılması gibi biçimsel yöntemlerin ortaya koyulması gerekmektedir.

Kurumsal yönetim, hem pay sahiplerinin hem de yöneticilerin hakkını korumaktadır. Yöneticilerin kendi faydaları doğrultusunda çalışmasına engel olmakta ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan yöneticileri işletmede çalışmasına fırsat vermemektedir. Kurumsal yönetimin, profesyonel yöneticilere yararı olarak; söz hakları olmasından, şirket faydaları doğrultusunda verilen kararlarda ve yapılan uygulamalarda müdahale edilmemesi olarak gösterilebilmektedir.

İyi bir kurumsal yönetim, şirketlerin amaçları ne olursa olsun, pay sahiplerinin ve yöneticilerin bu amaçlar doğrultusunda hareket etmesini teşvik etmektedir. Şirket yönetimi için gerçekçi ve ölçülebilir hedefler koyulmasını sağlayan bu sistem; yönetim performansının tarafsız olarak takip edilmesini, değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini zorunlu kılarak şirket performansının artışına olanak sağlamaktadır.

Türkiye konaklama sektörünün gelmiş olduğu büyüklük ; firmaların kurumsallaşma seviyelerini arttırmalarını zorunlu kılmaktadır. Kurumsallaşma yolunda kurumsal yönetimin otellere sağlayacağı faydalar işletmelerin sürdürülebilirliliğini arttıracaktır.
 


25-08-2014 23:08

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
ZafCen
30-08-2014 21:52
DESTİNASYON İTİBARI GEREKLİDİR
Kurumsallaşma elbette gerekli ama başarı için yeterli değildir Sn.Yağcı..! Zira gelişen çarpık turizm koşullarında Destinasyon imajı düşüklüğü nedeniyle ağzıyla kuş tutan işletmeler bile gerekli ticari randımanı yakalayamaz- Şeklinde bir düzen oturmuştur. Patron ve çalışanların düze çıkabilmesi ise, söz konusu kısır döngülerin aşılabilmesi ve verimsizlik kefeninin yırtılabilmesine endekslidir..!
Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar