17.06.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - ERKAN YAĞCI
KONAKLAMA SEKTÖRÜ VE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

 

Kurumsallaşma dinamik bir süreç olup; sürece kurumun yapısının, misyonunun, çalışanlarının, teknolojinin ve benzeri tüm unsurlarının uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için işletmelerin kanunen resmilik kazanma, varlığın sürekli kılınması, bireysel-örgütsel amaç ve kurumsal kimlik kazanma unsurlarının işletme bünyesinde yer alması gerekmektedir.
 
İşletme uygulama ve kuralları resmileştirilerek herkes için açık ve net bir şekilde anlaşılabilen kesin ifadeler haline getirilmelidir. Bu şekilde, işletme kural ve politikalarının herkes tarafından benzer algılanması ve değişmemesi sağlanarak denetim kolaylaşacaktır. Resmilik kazanma aynı zamanda işletmelerin devlet tarafından belirlenen yasalara uygun davranmasını gerektirmektedir. 
 
İşletme, varlığını riske eden birçok tehlikelerle dolu iktisadi bir çevre oluşturan piyasa ortamında faaliyet göstermektedir. İşletmenin çevresi devamlı değiştiği için, işletmenin her zaman değişen piyasa koşullarına ayak uydurması gereklidir ve bunun için kurumsallaşan örgütün; varlığı üzerinde üyelerin her zaman canlı bir ilgi duymalarını sağlamaya çalışması, varlığına yönelik tehlikeleri azaltması ve kısa süreli amaçlar yerine uzun süreli amaçlarını gerçekleştirmeye çalışması gereklidir. 
 
İşletmeler kâr elde etmek için, çalışanlar ise kişisel amaçlarını gerçekleştirmek için hareket etmektedir. Bireysel ve örgütsel amaç uyumunu sağlamak, bireylerin kendi amaçlarına ulaşmaları için örgüt amaçlarına ulaşmanın aracı olmasıyla mümkün olmaktadır. 
 
Çalışanların kendilerini işletmeyle özdeşleştirmeleri ve onun yöntemlerine alışmaları; işletmeyi, onlar için değer verdikleri bir kişisel doyum kaynağı durumuna yükseltmektedir. Böylece işletme, daha büyük istikrar ve bütünleşme ölçüsüne ulaşmakta, çalışanları için yalnızca bir araç olmaktan çıkıp, kendi başına değerli tutulan bir niteliğe bürünmektedir, başka bir deyişle kurumsallaşmaktadır.
 
Kurumsal kimlik, bir işletmenin kendisini ve işletme felsefesini çalışanlarına, müşterilerine, pay sahiplerine ve topluma tanıtmak için kullandığı tüm yöntemleri tek bir güç şeklinde birleştirmesi, kullanması ve bunları yansıtmasıyla uzun dönemde stratejik olarak planlanmış hedeflerine ulaşmasını ve herkesin gözünde istediği imaja sahip olabilmesini sağlamaktadır. Kurumsal kimlik, işletmeye kurum içinde çalışanların ve kurumun bütünleşmesini, kurum dışında ise günümüzde birbirine benzer ürünler üreten işletmelerin, rakiplerinden ayırt edici bir özellik kazanmasına ve aralarından sıyrılarak tüketiciler için tercih sebebi olmasına yardımcı olmaktadır.
 
Kurumsallaşma düzeyleri; süreç, benimseyenlerin özellikleri, yayılma şekli, kurumsal etkinlikler ve uygulamadaki farklılıklar gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Kurumsallaşma düzeyi yaygın olarak kurumsal olmama, ön kurumsallaşma, yarı kurumsallaşma, kurumsallaşma, tam kurumsallaşma olarak beş düzeyde kavramsallaştırılmıştır.
 
Birinci düzey olan “Kurumsal Olmama” düzeyi, işletmelerin ilk kuruluş yıllarında ve küçük ölçekli işletme durumundayken bulundukları seviyedir. 
 
Başlangıç düzeyini ifade eden ikinci düzey “Ön Kurumsallaşma”; çevre baskısı ile biçimsel olmayan kural ve değerler ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada kural ve değerlerin benimsenmesi ve yönetim mekanizması zayıftır. Çalışanlar ve yöneticiler arasında iletişimsizlikler ve kopukluklar yaşanmaktadır. İşletmeler, genelde büyümeye başladıkları dönemlerde bu düzeyin içerisindedir.
 
Üçüncü düzey olan “Yarı Kurumsallaşma” aşamasında, kurumsallaşma orta düzeydedir. Bu düzeyde; işletme yapısının belirli bir tanıma sahip olmasını, çalışanlar ve bölümler arası ilişkilerin belirlenmesini, çalışanların ve yöneticilerin yetki, görev ve sorumluluklarının belirlenmesini, işletme standartlarının ve kurallarının belirlenmesini ve bunların yazılı hale getirilmesini kapsamaktadır. 
 
Dördüncü düzey olan “Kurumsallaşma” aşamasında, işletmeler belirli değerleri ve standartları oluşturmuştur. Buna ek olarak; kurumlara, müşterilerine ve çalışanlarına verdiği sözleri yerine getiren işletmenin amaçları ve eylemleri arasında uyum görülmektedir. Ayrıca, işletme eylemlerinde toplum yararını gözeterek sosyal sorumluluk taşımaktadır. Kurumsal bir işletme ile doğru, açık ve tam bilgilere ilgili kişi ve kuruluşlarca ulaşılabilmektedir. 
 
Beşinci ve en yüksek kurumsallaşmanın olduğu “Tam Kurumsallaşma” düzeyinde, işletmeler “Kurumsallaşma” düzeyine ek olarak meşruluğu ve hesap verebilirliği yüksektir. Tam profesyonelleşme sağlanmakla birlikte güçlü bir kurum kültürüne sahiptirler. Bu düzeyde işletme doğal sınırları ulaşmıştır.
 
Yapılan çalışmada, Türkiye’deki beş yıldızlı otellerin 5 dereceli kurumsallaşma düzeylerinden dördüncü düzeyinde diğer bir deyişle “kurumsal” kurumsallaşma düzeyinde olduğunu göstermektedir. 
 
Beş yıldızlı otel seviyesinde çıkan iyi derece kurumsallaşmanın tüm sektöre yayılması sektörün geleceği için önemlidir.  

09-09-2014 13:13

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar