22.09.2018
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - ZEYNEL KAYINOVA
RİSKİ TURİSTİN SATINALMA KARARINDA İNCELEMEK

 

 
Ülkemizin turizm güvenliği ile ilgili bazı verilerin hatırlanmasıyla bu konuyu değerlendirmek daha verimli olacaktır. 
 
Haziran 1993 te Antalya’da terör örgütünün bomba patlatması sonucu temmuz ayında Antalya’ya gelen turist sayısında bir önceki yılın temmuz ayına göre %23.35 oranında azalma olmuştu. 
 
Hâlbuki 1992 yılında dünya turizm örgütünün açıklamalarına göre Türkiye bir yıl öncesine göre %28.2 oranındaki artışla dünyada ilk sırayı almıştı. 
 
Bir yıl önceki durum ile bir yıl sonraki durumun sebebi turistlere yönelik saldırı ve can güvenliği endişesidir. 
 
Bu durum göstermektedir ki turist bir ülkede tatil geçirme kararı alırken beklentilerini etkileyecek faktörlerin tümünün(güvenlik dâhil) değerlendirmesini karar süreci içinde yapmaktadır.   
 
Bu faktörlerin tümüne kısaca bakacak olursak maliyet-değer faktörü(fiyat), ürün ve hizmetin çekiciliği, seyahat fırsatı ve mevcut bilgilerin niteliği, kullanacaksa seyahat acentesinin güvenliği, turistin geçmiş deneyimleri ve algılanan risklerdir.  
Yazının özü risklerle ilgili olacağından önce turist açısından riskin tanımını yapmakta fayda vardır. 
 
Turist açısından risk “her türlü sonucu göze almak” olarak tanımlanabilir.
Turist açısından olası riskleri can ve mal güvenliği, sağlık koşulları ile ürün ve hizmetin sağlığa uygunluk durumu olarak belirleyebiliriz.    
 
Turistin satın alma sürecinde önüne çıkacak riskleri de algılanamayan ve algılanabilir risk olarak iki bölümde incelemek uygun olacaktır. Bunlardan algılanamayan risk satın alınacak yer hakkında karar verme sürecinde tahmin edilemeyen risklerdir. 
Algılanan risk ise satın alma kararı verilirken elde edilen bilgilerin sonucunda ortaya çıkarılan risklerdir.  
 
Görülmektedir ki riskin algılanması veya algılanmaması elde edilecek bilgilerin doyuruculuğu sayesinde yapılabilmektedir. Turist ihraç eden ülkelerde hükümetler ve medya yayınladığı haberlerde, özel turizm programlarında ve yayınladığı turizm güvenlik haritaları ile turistleri riskli bölgelerden uzak tutmaya çalışırlar. Kendi yaşamlarını doğrudan etkileyen olaylar ve sorunlar dışında kalan konularda tümüyle medyaya bağımlı olan insanlar, medyada oluşan bu gündemi benimsemekten başka bir şey yapamamaktadır. 
 
Medyanın önemli gördüğü sorunlar halkın da önem verdiği sorunlar biçimine dönüşmektedir.  
Şu anda ülkemiz ile ilgili olarak yurtdışında çeşitli yayınlar yapılmakta ve ülkemiz turizm güvenliği açısında can ve mal güvenliği riski yüksek bölge gösterilmektedir. Bir turist gibi empati yapıldığında yabancı bir turistin ülkemizden ürün ve hizmet satın alması zor gözükmektedir. 
 
Ancak bu durum asla genel kural olarak kabul edilmemelidir. 
 
Çünkü turistin riski algılaması ve bilgileri analiz ederek riski giderme mekanizmalarını çalıştırması mümkündür. 
 
Turistin risk taşıyan bölgelere hiç gitmeyeceğinden asla söz edilemez. 
 
Çünkü destinasyon riskli olsa bile turistin riskli bölgelerde zarara uğramama olasılığı da vardır. 
 
Turist risk değerlendirmesini bu varsayımlar doğrultusunda yapar. 
 
Ayrıca risk değerlendirmesinde turistlerin hepsi aynı tipte ve tepkide değildir. 
 
Örneğin turistlerin bir kısmı riski hiç düşünmez.  
 
Bunlar için riskin varlığı, ürün ve hizmetin kalitesi, can ve mal güvenliği, sağlık ve hijyen koşulları önemli değildir. 
 
Yine bir çeşit turist vardır ki bu grup riski göze alanlardır. Bu grup gidecekleri ülkede risklerle karşılaşabileceğini ancak aldıkları riskleri karşılayacaklarını düşünürler. Üçüncü grup ise riskten tamamen kaçınanlardır. Bu grup kendi rahatını bozacak hiçbir şeyi göze almaz. Güvenlik garantisi bu grup için çok önemlidir.                                                                                                                                                      
Biz turist çeşitlemesi üzerinden değerlendirme yaparsak turistlerin satın alma kararlarında elbette ki akılcı davranacakları düşünülmelidir. Turistlerin de ürün ve hizmet satın alırken kendilerine özgü riskleri azaltma stratejileri vardır. Örneğin tatilini geçirmeyi düşündüğü ülke de risk unsuru varsa şu stratejileri uygulamaya çalışacaktır. 
 
*Ürün ve hizmetten beklediği beklentiyi düşük tutmak:                                                          
 
*Hep aynı ürünü satın almak: turistin bildik, tanıdık yerde tatil yapmasıdır.                                  
 
*Bilgi edinmek için çaba harcamak: bu tip turistler gidecekleri yer hakkında detaylı bilgi araştırması yaparlar. Bu tip turistlere araştırmacı turist denir. 
 
*Gidilecek ülke ve satın alınacak ürün ile ilgili bilgi elde etmek için sadece medya haberleri değil otellerle yüz yüze iletişimde de bulunurlar.    
 
*En pahalı ürünü satın almak: Ucuz mal satın alacak kadar zengin değilim atasözü bu tür riski göze alanlar için söylenmiş gibidir. Pahalı ürün alarak ürünün hiçbir riski barındırmayacağı düşünülür.                                                                                 
 
*Hükümet veya seyahat acentelerinin raporlarına dayanmak: Bu raporlar riski en az düzeye indiren raporlardır. Seyahat acenteleri gidilecek ülke ile ilgili deneyimleriyle riski en aza indirme gayretini gösterir.                                                                   
 
*Turistler için verilen garantilere güvenmek: bu madde turist için çok önemli bir faktördür. Ülkenin yetkili aktörleri ile turizmin yetkili aktörlerinin yayınlayacağı garanti deklarasyonları riski minimize edecektir.                                       
 
Antalya ürün ve hizmet kalitesi yönünden dünya markası bir bölgedir ve şu anda yurt dışında ülke için yayılan yüksek güvenliksiz bölge statüsünün dışında riski sıfır seviyede olan bir destinasyondur. 
 
Bu durumu turist ve tüm turizm pazarı açısından açık hale getirmek için ülkelerin güç/iktidar sahiplerinin söylemleri de enformasyon açısından turistik satın alma kararını etkilemektedir. 
 
Ülkemize turist ihraç eden ülkelerin yetkilileriyle özellikle en büyük pazarımız olan Almanya ve Avrupa ülkeleri ile devletlerarası ilişkilerin iyi olması turistin satın alma kararlarında çok etkili bir faktör olacaktır.  
 

23-02-2016 12:00
Önceki Yazıları
TURİZM SÖYLEMLERİNDE DEJA VU
05-08-2017 19:43 | 1 Yorum | Yorumlar
TURİZMCİNİN KAYBETME KORKUSU
08-04-2017 22:23 | 1 Yorum | Yorumlar
OTELDE ALGILANAN DEĞERİN ÖNEMİ
24-08-2016 12:36 | 4 Yorum | Yorumlar

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar