22.07.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - KAYHAN TANER ÖZEN
TÜRKİYE VARLIK FONU VE TAHSİSLİ ARAZİLERİN DURUMU

 

Yeni kurulan Türkiye Varlık Fonu A.Ş. için kullanılacak kaynaklar hükümet tarafından belirlenecektir. 
Elbette akla ilk önce mevcut fonların varlık fonuna devredilerek kullanımı gelmektedir. 
 
Fakat mevcut fonlar zaten ekonominin içinde bir şekilde kullanılmaktadır. 
 
Dolayısıyla bir kurumdan başka bir kuruma nakli hükümet açısından pratik bir fayda sağlamayacaktır. 
 
Varlık Fonu mevcut fonları ekonomide daha verimli kullanabilir ama kısa vadede varlık fonu devletin elindeki paraya dönüştürülebilir (sermayeleştirilebilir) varlıklara yönelecektir. 
 
İlk öncelik de gayrimenkullere verilecektir. 
 
Değerinin hesaplanması zor olan ve piyasa talebi net görülemeyen patentler, haklar, imtiyazlar, lisansların sermayeleştirilmesi ise sonraya kalacaktır.
 
Nitekim Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal turizm sektörüne tahsisli arazilerin Varlık Fonunda değerlendirilebileceği konusunda hemen bir açıklama yapmıştır. 
 
Öncelikle tahsisli arazilerin durumuna kısaca bir bakmakta fayda var. Turizm sektörüne tahsis edilen arazilerin dayanağı 1982 yılında çıkarılan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunudur. Bu kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, turizm amaçlı tesis kurmak için, Hazine ve
Orman Genel Müdürlüğüne ait uygun görülen araziler Turizm Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından planlaması yapılıp alt yapıları tesis edilen turizm merkezlerinde (Beldibi, Göynük, Belek, Side vs.) yatırımcılara 49 yıllığına tahsis edilmiştir.
 
Tahsisler 1986 yılından sonra yapılmaya başlanılmış ve inşaat ve işletme dönemini kapsayan 49 yılın sonunda üzerindeki yapılarla birlikte arsaların Turizm Bakanlığına devri şart koşulmuştur. Ayrıca işletme süresince yatırımcılar bazı tahsislerde karın %2’sini bazılarında da cironun %0,6’sını kira olarak hazineye ödeyeceklerdir. Kredi kullanan yatırımcılar da arazilerin üst hakkını ipotek olarak verme hakkına kavuşmuşlardır. Bu konu önemlidir çünkü o yıllarda Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve bir kamu bankası hariç bankalar prensip olarak turizm sektörüne kredi vermemektedirler.
 
Tahsisler ilk dönemde ihale ile değil, yapılan arazi talebi başvuruların incelenmesi sonucunda (Firmaların mali kapasitelerinin tespiti Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. uzmanlarınca yapılmıştır) firmaların kapasitelerinin öngörülen tesisi yapmaya yetip yetmeyeceğine bakılarak yapılmıştır.
 
Bu uygun koşullara rağmen, Kemer ve Side Bölgesindeki otel arsası tahsisleri hariç, tahsislere yatırımcılar ilgi göstermemişlerdir. Belek tahsisleri devletin ricası ile genellikle yol müteahhitlerine verilebilmiştir. Fakat yapılan tahsisler “devletin arazileri iş adamlarına peşkeş çekiliyor” söylemi ile dönemin iktidar partisinin hayli eleştirilmesine de yol açmıştır. 
 
İlerleyen dönemlerde (2000 yılından sonra) turizm sektörünün rüştünü ispat etmesi ile tahsislere talep artmış ve artık ihale yaparak belli bir ücret karşılığında arazilerin yatırımcılara devri mümkün olmuştur. Sonuç olarak da ihalelerde teklif edilen rakamlar ciddi meblağlara ulaşmıştır.
 
Günümüzde Antalya bölgesinde sahilde yer alan 50 dönüm üzerinde bir otel arsasının satış bedeli için 100 Milyonlarca Lira telaffuz edilmektedir. Bu durumda devletin elinde değeri 100 Milyon TL’yi geçen yüzlerce arsa bulunmaktadır.
 
Seksenlerin sonunda yapılan tahsislerin yaklaşık 20 yıllık işletme süreleri kalmıştır. Bu tesislere sahip olan yatırımcılar önümüzdeki yıllarda tesislerine son bir modernizasyon yatırımı yapıp 15 yıl civarındaki bir işletme sürecinin sonunda neredeyse harabeye dönmüş halde arazileri devlete devredeceklerdir.
 
Devlet bu arazileri aşağıdaki yöntemlerle değerlendirebilir;
1- Yeniden ihaleye çıkarıp bir 49 yıllığına daha yıllık bedel üzerinden kiraya verme yoluna gitmek,
2- İhaleye çıkarıp 49 yıllık kullanım hakkını peşinen satmak,
3- Arazileri ihale yoluyla satmak,
4- Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ye bugünden itibaren tahsisli arazilerin hepsini devredip, arazilerin kullanım gelirleri karşılığında bono çıkartılmasını sağlayarak, fon elde etmek.  
5- Arazilerdeki tesisleri yenileyip kendisinin işletmesi, yöntemlerinden birini seçebilir.
 
Ekonominin istihdam ve büyüme getirecek yatırımları yapmak için fon sıkıntısı çektiği bu günlerde tahsisli arazilerin değerinin likit hale getirilip piyasaya verilmesi en doğru tercih olacaktır. Buradan gelecek uzun vadeli kaynak yatırımcıların finansman ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacaktır.
 
Özellikle katılım bankalarının güçlendirilmek istendiği bu dönemde tahsisli araziler karşılığına çıkarılacak sukuklar piyasada kolayca satılabilecektir. Sadece Belek’te bulunan 49 otel ve 12 golf arsasının karşılığında çıkarılacak bonolar ile 10 Milyar TL’ ye ulaşacak bir kaynak sağlanabilir. Tüm Türkiye’deki araziler ele alındığında ise ortaya çıkacak rakam 2B arazilerinden beklenen fakat ulaşılamayan rakamları kat be kat aşacaktır.
 
Ayrıca Varlık Fonu A.Ş. tahsis sürelerinin sonunda isterse arsaları yatırımcılara satabilme özgürlüğüne de kavuşur. 
 
Bakanlık tahsisli arazileri satmaya kalktığında geçmiştekine benzer bir muhalefetle karşılaşabilir. 
 
Fakat piyasanın içinde hareket eden varlık fonuna kimse karışamaz. Yatırımcılar da mülkünü satın aldıkları otellerini daha iyi koşullarda değerlendirebilirler. 
 
Kanaatimizde tahsisli arazilerin mülkiyet haklarının yatırımcılara geçmesi daha doğrudur. 
 
Mülkiyet hakkı ile yatırımcının manevra alanı daha da genişleyecektir. 
 
Şimdi işletme süresi sonuna gelen yatırımcı tesisine gereken ihtimamı göstermeyip modernizasyon yatırımından mümkün olduğunca kaçınacaktır. 
 
Dökülen tesisler de Türk turizminin kaybı olacaktır. Devlet tahsisli arazileri kullanan yatırımcıların önünü bir şekilde açmalıdır.
Yatırımcılarımız da tahsisli arazilerdeki tesislerinin gerekli modernizasyonu için yatırım yapmaktan kaçınmamalıdırlar.
 
Bu amaçla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. iki yıl ödemesiz yedi yıl vadeli uygun faizli Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı kredilerini modernizasyon yapacak yatırımcılara kullandırmaktadır.
 

05-09-2016 04:16
Önceki Yazıları
SRİLANKA
09-05-2019 12:01 | Yorumlar
KONYAALTI PLAJI
30-01-2018 16:07 | 1 Yorum | Yorumlar
LEWES
06-07-2017 16:50 | Yorumlar
TRUMP VE TURİZM
06-02-2017 13:08 | Yorumlar
KİLYOS-BRIGHTON
28-12-2016 16:50 | Yorumlar
TURİZM 2017
03-12-2016 22:33 | Yorumlar

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar