21.09.2018
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - İSMAİL HAKKI ÇELİK
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇEVRE DUYARLILIĞI VE BİYOLOJİK ARITMA

 

Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atık sular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyebilecek ve diğer faydalı kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atık suları uzaklaştırmadan önce, belediyelerin ‘’ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ ‘’ ne uyma ve atık sularını ARITMA zorunluluğu doğmuştur.
 
3009 sayılı kanunla değişik 20.11.1981 tarihli, 2560 sayılı yasanın 20 nci maddesinde tanımlı ve sınırlı görev ve yetki alanı içinde halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atık su kaynakları adı geçen yönetmeliğin kapsamındadır.
Atık su arıtımında temel esas, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye verebileceği olumsuz etkilerin en az düzeye indirilmesidir.
 
Günlük atık su debisi 50 m3/gün üzerindeki konvansiyonel atık suyu olan işletmeler, ASAT’ ca tahakkuk ettirilen Kirlilik Önlem Paylarını ( KÖP ) ödemekle yükümlüdürler. KÖP değerinin hesaplanmasında etkili olan, bu yönetmelik kapsamında aranan
 
konvansiyonel parametreler şu şekildedir;
 
Biyolojik Oksijen İhtiyacı ( BOİ )
 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı ( KOİ )
 
Askıda Katı Madde ( AKM )
 
Toplam Fosfor ( T-P )
 
Yağ ve Gres
 
Yüzey Aktif Maddeler ( Biyolojik olarak parçalanabilir )
 
Yukarıdaki parametrelerin yönetmelik çerçevesinde belirlenen limit değerlerinin üzerinde çıkması durumunda, işletmelere faaliyetlerini durdurmaya kadar varan yaptırımları ilgili kurumdan talep etmek, belediyelerin yetkisi dahilindedir.
 
Tüm bu bilgiler ışığında, günlük atık su debisi 50 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atık sularının kanalizasyona deşarjından önceki son noktadan ASAT tarafından alınan numunelerde, aranan parametrel değerlerin, limitlerin üzerinde çıkması sonucunda, tesisler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. ASAT tarafından numune alımı, yönetmelik çerçevesinde belirlenen sıklıkta yapılacaktır.
 
Yaptırımlara konu olan konvansiyonel parametrel değerlerin, yönetmelik limit değerlerin altına düşürülmesi, biyolojik arıtmanın konusudur.
 
Biyolojik arıtmanın baş aktörü olan mikroorganizmalar ( bakteriler ) konusunda A.B.D. nin 1995 den beri ürünleri dünyanın birçok ülkesinde kullanılan C.-Bio Lab..Int.Steelville USA firmasını temsil ederek ürünlerinin uygulaması yapılmaktadır.
 
Biyolojik arıtma, atık suda kolloidal veya çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır. 
 
Biyolojik Arıtmada gerçekleşen temel aşamalar şunlardır;
 
Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması
 
Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması
 
Atık sudaki azot ve fosforun uzaklaştırılması
 
Patojenik organizmaların yok edilmesi
 
Biyolojik Arıtmanın Temel Esasları şunlardır.
 
1. Yağ Kapanlarının mekanik temizliği, her bakteri uygulamasından önce muhakkak yapılmalıdır. 
 
2. Ürünlerin direk firma tarafından uygulanması, doğu aşılama bakımından önemlidir.
 
3. Bakteri ürünlerinin MSDS leri, ki çevreye duyarlı ürünlerin kullanılması bakımından elzemdir.
 
4. Uygulamaların 7 ila 10 günde bir yapılması,
 
Biyolojik arıtmadan olumlu sonuç almanın gereklilikleridir.
 

13-11-2017 15:09
Önceki Yazıları

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar