26.06.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - ZEYNEL KAYINOVA
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİYAT ARTIŞI SAĞLAMA ANALİZİ

 

 
Ülkemiz konaklama işletmelerinin en büyük sorunu ürününü mevcut pazarda (piyasada) değerinde satamamasıdır. Bu sorun konaklama işletmelerinde yıllardır devam etmekte, bunun sonucu olarak da ülke turizmde ucuz ülke algısını taşımaktadır. Bu sorunu çözmek için konaklama işletmelerin yapmaları gereken konuları yeniden hatırlatmak faydalı olacaktır.
 
Bu durumun çözümün ilk adımı konaklama işletmesinde fiyatların belirlenme şeklinden başlar. Konaklama işletmelerinde fiyatlar iki şekilde belirlenir. Birincisi kolay bir sistem olan maliyetler üzerinden fiyat belirleme ikincisi de işletmenin yazılı vizyon belgesi üzerinden fiyat belirlemektir. Konaklama işletmelerinin büyük bölümü kolay bir sistem olan maliyet üzerinden fiyat belirleme usulünü tercih eder. 
 
Bunlardan doğru, verimli ve karlı olanı yazılı vizyon belgesi üzerinden fiyat belirlemektir. 
 
Bunun için yapılacak ilk iş yönetiminin kendi işletmesi için belirleyeceği ve piyasaya sunacağı ve işletme için varlık sebebi olacak bir vizyon stratejisinin belirlenmesidir. 
 
Vizyon stratejisini kısaca tanımlayacak olursak bir işletmenin geleceğini kısa, orta ve uzun vadede kazanmak için ortaya koyacağı düşünce, politika, hayallerini ve umutlarını mevcut gerçek veriler doğrultusunda bilinmeyene doğru gerçek bir bakış açısıyla ifade edilmesi ve yazılı hale getirilmesi işlemidir. 
 
Diğer bir tanımla umut ve hayallerin hayal olarak kalmaması geleceğe dönük olarak o işletmelerin uygulamalarını şekillendirmek ve yönlendirmek ve mevcut gerçekler göz önüne alınarak doğru işletme tarzının bulunması ile bunun da yazılı hale getirme işlemidir.
 
Bu işin kısaca tanımı aşağıdaki formülü işler hale getirmektir. 
 
Bu formül ile işletmenin vizyonu net olarak ortaya çıkacaktır.                                                                                                                                                          
İşletmenin Vizyonu= İşletmenin Misyonu + İşletmenin Stratejik amaçları + İşletme kültürü + İşletme Personelini güçlendirme.                                                                                                                 
Bakıldığında işletmelerin büyük bölümünde bu formülü gerçekleştirecek bir çalışmanın yapılmadığı ve bunları kapsayan yazılı bir vizyon belgesinin bulunmadığı görülür. Bu durum konaklama işletmeleri için büyük eksikliktir.                                                                                                       
Çözümün ikinci adımı da yazılı vizyon belgesine göre satış fiyatı kavramını çok iyi analiz etmek ve vizyon belgesine uyan satış fiyatını belirlemektir. 
 
Bir konaklama işletmesinin ürün ve hizmetinin satış fiyatı üç kavram üzerinden belirlenir. Bunlardan birincisi düşük fiyat, ikincisi piyasa ortalamasını sağlayan ortalama fiyat ve üçüncüsü de yüksek fiyattır. 
 
İşletmelerde amaç ürün ve hizmeti yüksek fiyata satmaktır. 
 
Doğru fiyatların belirlenmesinde piyasa kavramı anahtar kelimedir. 
 
Çünkü piyasa kendiliğinden o turizm bölgesinde bir ortalama fiyatı ortaya çıkarır. 
 
Burada işletmenin yapması gereken önemli bir konu yazılı vizyon belgesini tam olarak piyasaya (tur operatörlerine, acentelere, online satışa, müşterilerine) net olarak yansıtması ve benimsetmesi şartını (aktif pazarlama ve reklam ile) yerine getirmesidir. 
Bu aktivite çok önemlidir. 
 
Eğer bu durum başarılamamışsa o işletmenin satışı büyük ölçüde düşük fiyat üzerinden nadiren de piyasa ortalaması değerinden gerçekleşir. 
 
İşletmeyi yüksek fiyata satmak bu aktiviteyi yerine getiremeyen işletmeler için hayal olur.
 
Bu aktiviteyi yerine getiren işletmeler ortalama fiyatın üzerinde vizyon belgesinin gerektirdiği kadar yüksek fiyatla satışlarını gerçekleştirebilir.       
                                                      
Çözümün üçüncü ayağı ve en önemlisi de yönetim becerisidir. 
 
Her konaklama işletmesi yönetim becerisi faktörünü göz ardı eder ve yıl sonunda neden kazanamadık diye söylenir. İşletmede fiyat belirlemenin ana unsuru yönetim kadrosudur. Yönetim kadrosu işletmenin vizyonunu meydana getiren faktörlerin tümünü çalışanlara öğreten, işletmede uygulatan ve uygulamayı takip eden kişilerdir. Vizyon belgesinin işletmede tam uygulanması müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir. 
 
Bu nedenle önce yönetim kadrosunun işletmenin yazılı vizyon belgesini çok iyi bilmeleri gerekir. Ama görülmektedir ki yazılı vizyon belgesi olan bazı işletmelerin yönetim kadrosu bile bu durumu anlamamaktadır. 
 
Anlamadıkları bir şeyi de çalışanlarına iletmeleri mümkün olmayacaktır. 
 
Yönetim kadrosunun ve çalışanların tümünün anlamadığı bir uygulama anlamsız olacak işletmenin gelecek hayalleri gerçekleşmeyecektir. 
 
Yapılan araştırmalarda yazılı vizyon belgesi olan işletmelerde bu belgelerde neler var sorusunu bilmeyen yönetici ve çalışanların mevcut olduğu görülmüştür. İşte bu durum işletme için çok büyük kayıptır. 
 
Çünkü bu belge işletmenin geleceğinin belirlemesinde ve stratejik değişimleri gerçekleştirmede büyük rol oynamaktadır.
 
Bu belge yazılı olduğu için hem yöneticiler hem de çalışanlar için zorlayıcı hale gelmekte ve insanlar bu bildiride yazılı hususları gerçekleştirmek için çok çaba göstermektedirler. 
 
Görüldüğü üzere işletmenin yazılı vizyon strateji belgesinin yönetim becerisi ile tüm çalışanlara aktarılması ve uygulanması durumu ortaya çıkmaktadır. 
 
Vizyon belgesi gereklerinin tam yerine getirilmemesi durumu fiyat belirleme durumunu da riske sokar. Bu nedenle yönetim becerisi fiyat belirlemede çok önemli bir faktördür.
 
İşletmelerimizde yazılı vizyon belgesi uygulaması çok azdır. S
 
onuç belli ülkemiz ucuz ülke/düşük fiyat imajındadır ama sebeplerin en önemlisi işletmeler hala babadan kalma yöntemlerle fiyatlarını belirlemekte, rakip ülkelerle fiyat açısından rekabet edememekte, ucuz ülke algısını ortadan kaldıramamaktadır.                                                                                                                                                                      
 
  
 

04-04-2018 12:00
Önceki Yazıları
TURİZM SÖYLEMLERİNDE DEJA VU
05-08-2017 19:43 | 1 Yorum | Yorumlar
TURİZMCİNİN KAYBETME KORKUSU
08-04-2017 22:23 | 1 Yorum | Yorumlar

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar