22.07.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - Seha Aksü
OECD TURİZM TRENDLERİ VE POLİTİKALARI 2018-2019

 

 
Turizm, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bölgesinde başlıca bir ekonomik sektör olup GSMH’ye ortalama % 4,2, istihdama % 6,9 ve hizmetler ihracının % 21,7'sine doğrudan katkı yapmaktadır.
 
Son eğilimler sürekli ve ilerleyen bir büyümeyi işaret etmektedir:
 
Küresel çerçevede 2016 yılı uluslararası turist sayısı %3,9’luk bir artışla dünya genelinin %55'ini oluşturan ve (2016 yılında % 2,6’lık gerçek artışla 1.226 milyar dolara ulaşan) küresel seyahat gelirlerinin % 60,4'üne sahip OECD ülkeleri önemli bir rol oynamaktadır.
 
Turizm sektörünün sürdürülebilir kalkınması, ortaya çıkan ekonomik, sosyal, politik, çevresel ve teknolojik eğilimlere uyum sağlayabilme becerisi ile bağlantılı olacaktır.
 
Turizmin potansiyelini sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için bir motor olarak kullanmak, sağlam politikalar, bütünleşik stratejiler, bakanlıklar arası oluşumlar ve turizm yönetiminde özel sektörü ve diğer paydaşları işin içine katacak mekanizmalar
geliştirilmesini gerektirmektedir.
 
Pek çok ülke, turizm politikalarını, stratejilerini ve planlarını orta ve uzun vadeli yapmıştır.
 
Ülkeler arasında, rekabeti, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı iyileştirmeye, talebin mevsimselliğini ele almaya, turizm arzının çekiciliğini ve kalitesini artırmaya odaklanan öncelikli turizm politikalarında benzerlikler bulunmaktadır.
 
Son iki yılda, bölgesel veya yerel oluşumlar ve finans kaynakları tarafından desteklenen yerel destinasyonların gelişimi, yönetimi ve tanıtımı ile destinasyon yönetim planlarının hazırlanma ve uygulanmasına daha çok önem verildiği görülmektedir.
 
Faaliyetlerin önemli bir bölümü belli ürün ve destinasyonların geliştirilip pazarlanmasına yöneliktir.
 
Pazarlama faaliyetleri, birçok başarılı bölgesel ve tematik markalaşma örnekleri içermektedir.
 
Birçok ülke, doğal ve kültürel değerlerine dayalı yeni arzlar ve deneyimler ortaya koymuş ve sağlık, iş turizmi, etkinlikler ve niş ürünlerle bütün yıl sürecek büyümeye yönelik fırsatların peşinde koşmuştur. Turizm politikaları, yaratıcı ve hedeflenmiş iletişim ile verinin sağlanması ve incelenmesinde dijitalleşmenin getirdiği fırsatlara yüksek öncelik tanımaya devam etmektedir.
 
Uluslararası seyahatin, özellikle Çin ve diğer Asya pazarlarından kaynaklı artışı bütün kıtalarda fırsatlar yaratmaktadır.
 
Güvenlik ile ilgili artan endişeler dile getirilirken vize koşulları ve giriş prosedürleri de dâhil olmak üzere bağlantıyı geliştirmek ve seyahat önündeki engelleri azaltmak için gerekenler yapılmıştır. Aynı zamanda, birçok ülke, herkes için tatil olanaklarını genişletmeye yönelik girişimler de dâhil, iç pazarda tanıtımı güçlendirmiştir.
 
Arz taraflı politikalar, çevrimiçi platformlar yoluyla tanıtımı yapılan gayrı resmi turizm hizmetleri gibi yeni ortaya çıkan alanlardaki düzenlemeleri açıklığa kavuşturma ve yaygınlaştırma ihtiyacı olabileceğini göz özünde bulundururken yatırımın teşvikini ve iş mevzuatının sadeleştirilmesini kapsayan rekabeti de artırmaktadır. Sektördeki iş gücü ve beceri eksikliğinin ele alınması ihtiyacı birçok ülkede, turizmde kariyer bilinci ve çekiciliği ile uygun eğitime ulaşılmasını iyileştirecek icraat gerektiren önemli bir konu olarak kabul edilmiştir.
 
2017 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı seçilmesi, sürdürülebilir turizmin gündemine ve sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan OECD TOURISM TRENDS AND POLICIES 2018 - ISBN 978-92-64-287396 © OECD 2018 katkısına daha fazla dikkat çekmiştir.
 
Bu durum, turizmin etkilerinin izlenmesinin geliştirilmesine, belgeleme şemalarının yaygınlaştırılmasına, yeni teknolojilerin ve yeşil finans enstrümanlarının kullanımının ve genelde çevresel olarak sürdürülebilir ve sosyal olarak kapsayıcı turizm büyümesinin teşvikine yönelik önlemlerle birçok ülkenin politik önceliklerine yansımıştır.
 
Başlıca politika mesajları
 
Bütünleşik bir politika yaklaşımı geliştirme
 
• İlgili politika alanları ile tavizleri ve tamamlayıcılıkları dikkate alan ve başat paydaşların rollerini, fonksiyonlarını ve etkileşimlerini açıkça ortaya koyan uzun vadeli stratejiler geliştirme
• Geliştirme, uygulama ve izleme safhalarında hükümet, endüstri ve sivil toplum arasında güçlü diyalogun değerinin farkında olma
 
Mega trendlere hazırlanma
 
• Gittikçe daha hızlı hareket eden, birbiri ile bağlantılı ve dinamik bir çevrede oyumlanacak sistemli ve stratejik yaklaşımlar oluşturma
 
• Geliştirilmeleri sırasında başlıca paydaşlarla geniş çapta etkileşime giren ve politika ve düzenleme sürecinde öngörülebilir mekanizmaları destekleyen yasal ve düzenleyici çerçeveleri modernize etme
 
• Mega trendlerin ortak kesen etkilerini irdelemek için endüstri, diğer hükümetler ve sivil toplum ile ortaklıklar ve hizmet vermeye yönelik yeni ve yenilikçi yaklaşımları hesaba katan cevaplar geliştirme
 
• Gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek turizm politikasına yönelik adımlar atma ve inovasyon kültürünü teşvik etme ve özellikle sağlam veri analizi ve senaryo planlaması ile uzun vadeli mega trendlere gereken önemin verilmesi için hükümet içerisinde yönetimi değiştirme
 
Sürdürülebilir turizm için yatırım ve finansmanı teşvik etme
 
• Kamu finansmanında ve yatırım desteklerinde çevresel ve sürdürülebilir kriterler getirme ve
bilhassa özel yatırımı güçlendirmek suretiyle turizm projeleri için yeşil finans enstrümanlarının artırılmasını teşvik etme
 
• Turizm politika ve programlarında çevresel ve sosyal kriterlerin bir araya getirilmesi, yeşil
yatırımcıların harekete geçirilmesi ve işletmeler tarafından sürdürülebilir faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi yoluyla turizmde daha sorumlu sektörel uygulamaları teşvik etme
 
• Daha sürdürülebilir turizm yatırımı ve finans uygulamalarına yönelik değişimi desteklemek için hükümetin değişik düzeylerinde ve turizm, çevre ve inovasyon da dâhil olmak üzere politik alanlarda daha koordineli faaliyetler ve kapasite oluşturma
 
• Turizm finansmanı ve yatırım kararlarına çevresel riski doğru bir şekilde dahil etmek ve turizm yatırımının ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere yeşil finans ve sürdürülebilir turizm gelişimine yatırım konusunda data ve analiz oluşturma
 

24-10-2018 12:00

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar