• 14 Mayıs 2022 14:13
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Arazi tahsis yönetmeliği değişti. Orman alanları konaklama amaçlı kullanılabilecek

Bu haberi dinleyin
14 Mayıs 2022 Arazi tahsis yönetmeliği değişti. Orman alanları konaklama amaçlı kullanılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan bölüm, ‘Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olan yerleri' şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 30/A maddesi de şöyle değiştirildi:

Kültür ve Koruma ve Gelişim Bölgesi, merkezi içinde ve dışında yer alan ve onaylı planlarla kullanımınarılan Hazine’nin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların amaçlı tahsisilık tarafından yapılır. 

Kültür ve Koruma ve Gelişim bölgeleri ve merkezlen ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde. 9/8:1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde, ilgililıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadecelık yetkilidir. 

Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamaz, izin verilemez. Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezleri dışında. 6831 sayılı Orman Kanununa göre Devlet ormanı sayılan yerler ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilân edilen yerlerde yatırımı için arazı tahsisi Tarım ve Ormanlığının uygun görüşü alındıktan sonralıkça yapılır. 

Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile merkezlen içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzerelık yetkilidir.' 

Aynı bentte yer alan "ormanlık alanlar üzerinde bulunan Orman Kanununun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ibaresi de "kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ile merkezlen içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler " şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayın

https://drive.google.com/file/d/1God9ilC4XiIEbt5q_IYysCH52qXxfcj2/view