• 01 Temmuz 2020 16:36
  • 0
  • 5 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Bakanlıktan yeni genelge: Korona sertifikası 50 oda üstü tüm otellerde zorunlu oldu

Bu haberi dinleyin
01 Temmuz 2020 Bakanlıktan yeni genelge: Korona sertifikası 50 oda üstü tüm otellerde zorunlu oldu

Kültür velığı, yayınladığı yeni genelge ile 50 oda üstü tüm otellere ‘güvenlisı’ alma zorunluluğu getirdi.

Yayınlanan genelgede, ‘’Güvenlisının,lığımızdan belgeli olan veya olmayan, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması orunludur.’’ ifadeleri kullanıldı.

Genelgeyle birlikte otellerrıca, yatak kapasitesin göre değişmek kaydıyla, 1-10 arasında izolasyon odası bulundurmak zorunda kalacak.

Kültür velığı’nın yayınladığı ilgili genelge şöyle:

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yenivirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama esislerinde alınacak önlemlerlığımızın 12/5/2020 tarihli ve 2020/6 Sıra Sayılı Genelgesi ile bu Genelgede bazı değişiklikler yapan 2/6/2020 tarihli ve 2020/9 Sıra Sayılı Genelgede belirlenmiştir.

Sürece bağlı olarak karşılaşılan bazı durumlara yönelik olarak uygulamaya yön vermek üzere 2020/6 Sıra Sayılı Genelgenin ‘Genel Temizlik ve Bakım' başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

İzolasyon odaları

İkametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan misafire, ülkemiz sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde COVID-19 teşhisi konulması ve Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi halinde, konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ve koşullarda tesiste konaklaması sağlanır. COVID-19 teşhisi konulan misafir ilenı aileden olan veya birliktenı odada kalan kişiler dahil, konaklama süresince misafir kalacaklarına ve odalarının dışına çıkamayacaklarına izolasyon odalarında ilişkin imza karşılığı yazılı bilgilendirme ve bildirim yapılır.

Bu kapsamda; COVID-19 teşhisi konulmuş ve Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirlenı aileden olan veyanı odada konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin konaklamasına yönelik

a) 50 misafir odasına kadar 1 adet,

b) 51-100 misafir odası için 2 adet,

c) 101-150 misafir odası için 3 adet,

ç) 151-200 misafir odası için 4 adet,

d) 201-250 misafir odası için 5 adet,

e) 251-300 misafir odası için 6 adet,

f) 301-350 misafir odası için 7 adet,

g) 351-400 misafir odası için 8 adet,

ğ) 401-450 misafir odası için 9 adet,

h) 500 ve üzeri misafir odası için 10 adet,

olmak üzere, toplam oda kapasitesine uygun sayıda misafir izolasyon odaları düzenlenir.

Misafir izolasyon odalarının, diğer misafir odaları ile en az temasta olacak şekilde,nı kat/aynı blokta düzenlenmiş olması, düzenlendikleri kat veya blokta normal misafir odalarının bulunmaması veya ikişer misafir odası boş bırakılacak şekilde bir uçta toplanarak koridorda fizikselrımının (kapı/duvar vb) sağlanması gerekir.

Misafir izolasyon odalarında konaklayan misafirlerin, konaklama sözleşmelerinde belirtilen süre boyunca, odalarından çıkmaksızın, sözleşme koşullarına uygun olarak yiyecek-içecek sevisi ve oda temizlik hizmeti almaları sağlanır.

İzolasyona alınmış misafire servis/kat hizmeti verecek personeller belirlenir. İzolasyon servis personellerinin çalışma koşulları, ek hizmet bedelleri, koruyucu ekipmanları, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer aldığı ‘izolasyon personeli protokolü' hazırlanır ve sözleşmeleri yapılır. Bu personellererı hijyen ve sağlık eğitimi verilir. Misafir izolasyonu süresince izolasyon personellerinin mümkünse tesiste konaklaması sağlanır. Personelin sık sık sağlık durumları izlenir.

Misafir izolasyon odalarına servis/kat hizmeti veren personelin maske, koruyucu sperlik ve her kullanımdan sonra değiştirilmek üzere tek kullanımlık eldiven kullanması, kıyafetlerini tamamen değiştirmesi veya koruyucu tek kullanımlık kıyafet giymesi ile servis öncesi ve sonrası kişisel hijyen uygulamaları ve her kullanımdan sonra tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskenin diğer atıklardanrı olarak bertarafı sağlanır. Her bir aşamaya ilişkin izlenirlik kayıtları tutulur.

Misafir izolasyon odalarının kullanımdayken havlu, çarşaf gibi tekstil ürünlerinin ve servis bulaşıklarınınrı toplanması ve diğer misafir kirlileri ile temas ettirilmeksizin en az 60 derecede yıkanması sağlanır.

Genel temizlik ve bakım ile personel ve diğer hususlar hakkında 2020/6 Sıra Sayılı Genelgenin ilgili hükümleri uygulanır.

Güvenli

COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli biri mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararasısyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen velık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenlisı'nın,lığımızdan belgeli olan veya olmayan, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince alınması zorunludur.

 

Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenlisı'nı alabilmeleri için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenlisı' koşullarının yerine getirilerek, almaları gerekmektedir.

‘Güvenlisı' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,sız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, ülkemiz sınırlarına girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde COVID-19 teşhisi konulmuş ve Sağlık Kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirlenı aileden olan veyanı odada konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin Genelgede belirtilen koşullarda, konaklama sözleşmeleri süresince konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir.