27.03.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber AraTURİZM TARİHİNDEN

Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Haber Detayı
EĞİTİM PROTOKOLU İŞLETMELERE VE ÖĞRENCİLERE NELER GETİRİYOR
Her otel bir okulunun koruyucusu olacak. Öğrenci 1. yıl Yabancı dil hazırlık +3 yıl eğitim görecek. Okul müdürünün seçiminde otel de söz sahibi olacak. Başka şehirlerden gelen öğrencilerin konaklamasını otel sağlayacak.

 

Sektörün büyüyen kalifiye eleman sorununa çözüm getirmeyi amaçlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı  arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü Protokol’ü hem işletmeler hem de çalışanlara kolaylık  ve avantajlar sağladığı belirtiliyor.
 
Sektör mensupları ve turizm eğitimi veren okullardaki akademisyenler, protokolde öngörülen düzenlemelerin sektörün kalifiye eleman açığını kapatmada olduğu gibi işletme ve çalışanlara için de olumlu olduğunu söyledi.
 
Kısa adı AKTOB olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Eğitim Müdürü Abdullah Durmuş da protokolde şu andaki uygulamada birçok yanlışın giderilerek yerine sektörel ihtiyacı olan çalışanların da daha iyi yetişmesini sağlayan özelliği olduğunu söyledi.
 
 
Protokole göre;
 
- Sözkonusu protokolü imzalayan her otel bir otelcilik okulunun hamisi olacak.
 
- Otel işletmeleri ile protokol yapacak okullarda öğrenci 1. Yıl Yabancı Dil Hazırlık +3 Yıl eğitim görecek, öğrenci seçimi için yapılacak mülakatta otel de söz sahibi olacak.
 
- 2. yıl ikinci yabancı dil zorunlu olacak. 3. Yıl 3. Yabancı dil seçmeli olarak öğretilecek.
 
- Okul müdürünün seçiminde otel de söz sahibi olacak
 
- Otel okulun yönetiminde destek verecek. Yabancı dil eğitimlerinde destek verecek.
 
- Otel, okulun eğitim malzemelerini sağlamasına destek olacak.
 
-Otel sadece bu okuldan stajyer öğrenci alıp yetiştirecek.
 
- Zaman zaman okulun öğretmenlerinin eğitimine de destek verecek.
 
- Otel bir nevi kendi personelini kendisi yetiştirmiş olacak.
 
- Başka şehirlerden gelen öğrencilerin konaklaması yine otele ait olacak.
 
 
Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü’nün tam metni
 
 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

…………………………….

ARASINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar

Madde 1-       Bu protokolün tarafları Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile …………………….’dir. Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir.

  1. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Adres              : Atatürk Bulvarı No: 98 Kat: 1 A Blok Bakanlıklar/Ankara

Telefon           : 0312 413 14 05

Faks                : 0312 418 84 06

E – posta        : mtegm@meb.gov.tr

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Adres              : İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek/Ankara

Tel                  : 0312 470 80 00

Faks                : 0312 212 28 77

E – posta        : aregem@kultur.gov.tr

 

  1. ………………………….

Adres              : ……………………….

Telefon           : ……………………………..

Fax                 : ……………………………….

E – posta        : ……………………………….

 

  1. …………………………………………….

Adres              : ……………………………………………..

Telefon           : …………………………….

Fax                 : ………………………

E – posta        : ……………………………..

 

Tanımlar

Madde 2-  Bu protokolde geçen;

MEB

:

Milli Eğitim Bakanlığını,

MTEGM

:

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

KTB

:

Kültür ve Turizm Bakanlığını,

KTB AEGM

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü,

İL MEM

:

İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

……………….

:

………………………..

…………………….

:

……………………………………………….

Okul/Kurum

:

MTEGM’ye bağlı turizm sektörüne yönelik eğitim veren Ek-1 listede yer alan protokol kapsamına alınan okul/kurumları,

Alan

:

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Eğlence Hizmetleri alanlarını,

Okul Yönetimi

:

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılarını,

Okul Müdürlüğü

 

Bu Protokol kapsamında öğretim programının uygulandığı okul müdürlüğünü,

Protokol Danışma Kurulu

(PDK)

:

MEB MTEGM Genel Müdürü ile ilgili daire başkanı (koordinatör), KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü ve ilgili daire başkanından oluşan kurulu,

Protokol Danışma Kurulu Koordinatörü

:

MEB MTEGM tarafından yetkilendirilen kişiyi,

Protokol Yürütme Kurulu (PYK)

:

MEB’in il/ilçe milli eğitim müdürü veya temsilci, KTB’nin il/ilçe kültür ve turizm müdürü veya temsilcisi (koordinatör), ………………… Genel Müdürü veya görevlendirdiği temsilci, ………………………… Genel Müdürü veya görevlendirdiği temsilci, ilgili okul müdüründen oluşan kurulu,

Eğitici Personel

:

Okulun Yönetici ve Öğretmenleri ile ……………………………. bağlı çalışan; mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, kişi/kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre görevlendirilen kişi/kişileri,

Öğrenci

:

Bu protokol kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencileri,

Eğitim Koordinatörü

:

Bu protokol kapsamındaki okul ile …………………………….. arasında koordinasyonu sağlayan kişiyi,

Burs/İşletmelerde Beceri Eğitimi Ücreti

:

Protokol kapsamındaki okullardaki öğrencilere işletmelerde beceri eğitimi süresince yapılacak olan maddi desteği,

ifade eder.

Amaç

Madde 3-  Bu Protokol’ün amacı; MEB ile KTB iş birliğiyle Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Eğlence Hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin; turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlamak ve öğretmenlerin alan yeterliliklerinin artırılmasına katkıda bulunulmaktır.

Kapsam

Madde 4- Bu protokol; ek-1’de yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında yönetici ve alan öğretmenlerinin sektörde işbaşı ve hizmet içi eğitimi, okullarda verilecek yabancı dil eğitim programı, başarılı öğrencilere verilecek burs/işletmelerde beceri eğitimi ücreti, temrinlik desteği, işletmede beceri eğitimi ve istihdama yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

            Madde 5-   Bu protokol, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmümde Kararname ( 37. maddesi gereğince), MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği, MEB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, MEB’e Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, 25.09.2018 tarihli “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Protokol Kapsamında Yapılacak İşler

Madde 6-  Bu protokol kapsamında taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

6-1.   Protokol kapsamına alınacak okulların belirlenmesi,

6-2.   Yabancı dil hazırlık sınıfını ekleyerek öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanması/güncellenmesi, pilot okullarda uygulanması,

6-3.   İlgili meslek alanı öğretmenlerine; Bakanlık ile ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre hizmet içi eğitimi/iş başı eğitimin düzenlenmesi,

6-4.  Öğrencilere, yoğunlaştırılmış eğitim olarak işletmelerde beceri eğitimi imkânlarının sağlanması, 

6-5.   Alanlarda öğrenim gören öğrencilere işletmelerde beceri eğitimi süresince Ek-2’de yer alan kriterler doğrultusunda burs/işletmelerde beceri eğitimi ücreti ödenmesi,

6-6.   Protokol kapsamındaki okullarda ilgili alanın geliştirilmesine yönelik atölye/laboratuvarın desteklenmesi ve öğrencilere temrinlik verilmesi, 

6-7.   Alan mezunlarının sektörde istihdamının sağlanması,

6-8.   Sektörde çalışanlara/çalışmak isteyenlere meslek kursları ve sertifika eğitim programlarının düzenlenmesi,

6-9.   Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin okullarda görevlendirilmesi,

6-10.  Eğitim programlarının uygulanmasında eğitici personel belirlenmesi ve görevlendirilmesi,

6-11.  Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenmesidir.

Tarafların Yükümlülükleri

Madde 7- Protokol kapsamındaki tarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

7-1. MEB’in (MTEGM) Yükümlülükleri

7-1.1. PDK kararlarının uygulanmasını sağlamak,

7-1.2.  Protokolün uygulanması için ilgili Valiliklere gerekli talimatları vermek,

7-1.3.  ………………………… ile birlikte protokolün uygulanacağı okulları belirlemek, bu okulları proje okul statüsüne dönüştürmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

7-1.4.  Öğretim programını; İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı, bir sonraki yıl zorunlu Rusça 2. yabancı dil eğitimi ve daha sonraki yıllarda 3. yabancı dil eğitimi verilmesi için sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda revize etmek, belirlenecek okul/kurumlarda programların uygulanmasını sağlamak,

7-1.5.  Hizmet içi eğitim ve iş başı eğitim faaliyetleri programlarının hazırlanması ve uygulanmasında ………………….. ile işbirliği yapmak,

7-1.6.  Görevlendirilecek okul müdürü, müdür yardımcısı ile ataması yapılacak öğretmen ve diğer personel ile ilgili iş ve işlemlerin PYK’nın veya KTB’nin teklifi PDK’nın görüşü doğrultusunda gerçekleştirmek,

7-1.7. Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerini, okul-işletme işbirliği içerisinde gerçekleşmesini sağlamak,

7-1.8.  PYK kararlarına uygun olarak okullarda ihtiyaç duyulan eğitici personelin mevzuatına uygun olarak görevlendirilmesini sağlamak,

7-1.9.  Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için düzenlenen toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetlerine destek sağlamaktır.

7-2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (KTBAEGM) Yükümlülükleri

7-2.1.  Protokolün uygulanması için ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gerekli talimatları vermek,

7-2.2.  PYK ve PDK’na temsilci görevlendirmek,

7-2.3.  KTB AEGM istemesi halinde MTEGM’ye okul müdür veya müdür yardımcısı adayı teklif etmektir.

7-3.   KTB’nın (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) Yükümlülükleri

7-3.1.  PYK’ya temsilci görevlendirmek ve PYK’nın koordinatörlüğünü yapmak,

7-3.2.  PYK’da alınan kararların, PDK’da görüşülmesi için MEB MTEGM’ye göndermektir.

7-4. ……………………………….

7-4.1.  PYK’ya temsilci vermek,

7-4.2.  PDK kararlarını uygulamak,

7-4.3.  Okul ile işbirliği içerisinde yapılacak tüm eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uymak,

7-4.4.  MTEGM ile işbirliğinde protokolün uygulanacağı okulları belirlemek, bu okulların proje okul statüsüne dönüştürülmesi için gerekli başvuru işlemlerini yapmak,

7-4.5.  İlgili alan programı ve öğretim materyallerinin hazırlanması/geliştirilmesi, atölye ve alan derslerinin yabancı dil (İngilizce) bilen uzmanlarca verilmesini sağlamak,

 7-4.6. 3. Yabancı Dil eğitiminde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca vb.) ihtiyaç bulunan hallerde eğitici desteği sağlamak,

7-4.7. MEB ile ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında seminer ve işbaşı eğitim faaliyetleri düzenlemek, faaliyetlere yönelik eğitim programını ve uygun eğitim ortamını hazırlamak,

7-4.8. Hizmet içi ve iş başı eğitimlerde ihtiyaç olan durumlarda eğitici personelin mevzuatına uygun görevlendirilmesini sağlamak ve ücretini karşılamak,

7-4.9. Eğitim ve öğretimde kullanılacak temrinlik malzemeleri, hizmetli ve teknik personel ihtiyacını temin etmek,

7-4.10. Öğrencilere işletmelerde beceri eğitimi süresince Ek-2’de yer alan kriterler doğrultusunda burs/işletmelerde beceri eğitimi ücreti ödemek,

7-4.11. İşletmelerde beceri eğitimi sırasında ………………………….. Otel tarafından eğitici personel görevlendirilerek, ilgili departmanın ve öğrencilerin performans değerlendirmelerini yapmalarını sağlamak,

7-4.12. Öğrencilerin, velilerinden dilekçe almak kaydıyla; 10., 11. ve 12. sınıflarda işletmelerde beceri eğitimlerini gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapmalarını sağlamak,

7-4.13. Okulların atölye/laboratuvarlarına sektör ihtiyaçlarına uygun olarak son teknolojiye göre donanımı sağlamak, yenilemek, bakım ve onarımını yapmak,

7-4.14. Mezun olan öğrencilerin istihdamını sağlamak,

7-4.15. Eğitim öğretim faaliyetlerinde işbirliği kapsamındaki eğitim alanlarına yönelik bünyesindeki tüm departmanların eğitim için kullanılmasını sağlamak,

7-4.16. MEB ile işbirliğinde görevlendirilecek uzman, eğitici ve usta öğreticilere (yabancı dil dersleri de dahil olmak üzere) ücret ödemek,

7-4.17. Protokol çerçevesinde yapılacak eğitim-öğretim hizmetlerinde 3308 sayılı Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan esas ve usullere uymak,

7-4.18. Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen seminer ve işbaşı eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin,  koordinatör öğretmenlerin (…………………………….. ayarlayacağı lojmanların tek kişilik, uygun şartlarda ve mağdur edilmeden sunulması), öğrenci ve kursiyerlerin işletmelerde beceri eğitim sırasında konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım vb. giderlerini karşılamak,

7-4.19. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için düzenlenen toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetlerini MEB ile düzenlemektir.

7-5.     İL MEM’in (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Yükümlülükleri

7-5.1.  PYK’ya temsilci görevlendirmek ve protokol faaliyetlerinin ilgili mevzuata göre gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

7-5.2. Öğrencilerin, protokol kapsamındaki okullara yerleştirme iş ve işlemlerini ilgili mevzuatına uygun olarak yapmaktır.

7-6.     Okulların Yükümlülükleri

7-6.1.  Eğitim öğretim esnasında ihtiyaç duyulan temrinlik listesini hazırlayarak ………………………. iletmek,

7-6.2.  Öğrencilerin yoğunlaştırılmış eğitimleri için gerekli iş ve işlemleri yapmaktır.

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin atanması

Madde 8- (1) Okullarda ihtiyaç duyulan atölye ve laboratuvar öğretmenleri ile ilgili olarak öncelikle il içinde, yeterli aday bulunmaması halinde Türkiye genelinde ilgili meslek alanı öğretmenlerine duyuru yapılır.

(2) Bu okullara öğretmen ataması ile ilgili mevzuata göre duyuruya başvuran yapan öğretmenler arasından PYK’nın belirlediği öğretmenlerin PDK tarafından alınan karar doğrultusunda atanması için MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Ataması ilgili birim tarafından gerçekleştirilir.

(3) Okulda görevli yönetici ve öğretmenler hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda idari yönden görev yeri değişikliği teklifi; PYK’nın ve Valiliğin uygun görüşü ve PDK’nın kararı ile MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilerek sonuçlandırılır. Yönetici ve öğretmenler dışında kalan personel ile ilgili olarak, PYK’nın görüşü doğrultusunda ilgili mevzuatına göre Valilikçe gerekli işlemler yapılır.

(4) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerinin görevlendirilmesi ile ilgili işlemler PYK’nın uygun görüşü alınarak ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usullere göre yürütülür.

(5) Meslek alanı öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, ilk atama yoluyla okulun bulunduğu Valilik emrine atanan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden Bakanlık ve ……………………….. ortak görüşü ile okulda görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen programlarını aksatmamak kaydıyla, giderleri …………………. tarafından karşılanarak …………………….. Otel tarafından belirlenen sektör işletmelerinde üç ile altı ay arasında uygulamalı eğitime katılmaları sağlanır. Bu tür eğitimler, …………………….., MEB ve KTB tarafından ortaklaşa düzenlenir ve eğitime katılmak zorunludur.

(6) Okul/Kurumların atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden sektörde uygulamalı eğitime alınması uygun görülenlerin, PYK’nın uygun görüşü ile belirlediği süre kadar katılması sağlanarak giderleri …………………………. tarafından karşılanır.

(7) Okulda atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak görev yapanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde bu okuldan azami çalışma süresini tamamlayanlar için görev süresi PYK’nın görüşü ve PDK’nın kararı ile her yıl uzatılabilir.

Uzman ve usta öğreticiler

Madde 9- (1) Okul/Kurum Müdürlüğünce öğrencilerin uygulamalı ve beceri eğitimlerinin sektör ihtiyaçlarına uygun olarak karşılanabilmesi için ilgili mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde uzman/usta öğretici olarak PYK tarafından görevlendirilmesi istenilenler Valiliğe önerilir. Valilik tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde uzman/usta öğretici görevlendirilir.

(2) Uzman ve usta öğreticilerin ilgili mevzuatına göre ödenen ders ücreti dışında, PYK’nin teklifi üzerine, uygun görülen diğer ihtiyaçları ………………… Otel tarafından karşılanır.

(3) Ayrıca …………………………………. Otel açık geçen derslerle ilgili olarak, (dil eğitimi, atölye ve laboratuvar vb.) tüm giderlerini karşılaması kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre uzman ve/veya usta öğretici görevlendirebilir.

(4) Bu okullarda fiilen çalışan uzman ve usta öğreticilerden ilgili mevzuatına uygun alanında görevlendirilme yapılıp yapılmadığının tespitinin PYK tarafından yapılması, şartları taşıyanların belirlenmesi halinde 1 ay içerisinde Valilikçe yerine getirilerek MTEGM’ye bilgi verilir.

Yöneticilerin Görevlendirilmesi

Madde 10- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre; okul müdürü, PYK tarafından okulda eğitimi yapılan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ile Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden öncelikle okul içerisinde, aday bulunamaması halinde il içerisinde, il içerisinde de aday bulunamaması halinde il dışından en fazla 3 müdür adayının belirlenir. Ayrıca istemesi halinde KTB ve …………………………. Yönetimi tarafından da ilgili mevzuata göre şartları taşıyan müdür adayı MTEGM’ye teklif edilir.

(2) Müdür yardımcılarının en az 2 tanesi atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden olacak olup, diğerlerinin atölye ve laboratuvar ve genel bilgi öğretmenleri arasından görevlendirilmesi için PYK’nın teklifi, Valilik görüşü ile birlikte PDK’ya bildirilir.

Görevlendirilmesi teklif edilen yöneticiler ile ilgili iş ve işlemler PDK’nın kararı sonucunda verilen görüş ile birlikte MEB Personel Genel Müdürlüğüne görevlendirme yapılması için teklif edilmesi, görevlendirme işleminin ilgili birim tarafından 1 ay içerisinde gerçekleştirilmesidir.

(3) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda yöneticilik görevinin üzerinden alınması uygun görülenlerin işlemleri PYK’nın ve Valiliğin uygun görüşü ve PDK’nın kararı ile MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilerek en kısa süre içerisinde sonuçlandırılır.

Öğrenci işleri

Madde 11-(1) Eğitim öğretime ilişkin işlemlerde Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Okula alınacak öğrencilerin belirlenmesinde ayrıca aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Öğrenci kontenjanı fizikî kapasite göz önünde bulundurularak PYK’de belirlenir.

b) Öğrencilerin kayıtları, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme puanı ile okullardaki alanlara mülakat sonuçları dikkate alınarak oluşturulacak başarı listesine göre yapılır. Öğrenci mülakatı PYK tarafından ilgili mevzuatında belirtilen takvime göre yapılır.

(2) Pansiyona alınacak öğrenci kontenjanı her yıl PYK tarafından belirlenir. Parasız yatılılık önceliği öğrencilere ait olup ancak öğrencinin olmadığı dönemlerde kursiyerler de kalabilir.

(3) Pansiyon ile ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Okul öğrencileri ile Okullarda bulunan alanlara/dallara yönelik il/ilçe içindeki diğer meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğrencileri hem meslek alan derslerini hem de işletmelerde meslek eğitimlerini PYK tarafından belirlenen program dâhilinde alabilir.

(5) İşletmelerde meslek eğitimine katılan öğrencilere ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(6) Bu okullarda yoğunlaştırılmış eğitim verilir.

(7) Velilerden alınacak dilekçe doğrultusunda öğrencilerin hazırlık sınıfında (İngilizce ve Rusça) dil eğitimlerini almaları sağlanır.

Protokolün Yönetim ve İşleyişi

Madde 12-   Bu Protokol, hükümleri PYK ve PDK tarafından uygulanır.

Madde 13-   (1)  PDK, MEB MTEGM Genel Müdürü ile ilgili daire başkanı (koordinatör), KTBAEGM Genel Müdürü ve ilgili daire başkanından oluşur. PDK görevleri KTB ile MEB arasında yapılan çerçeve protokol kapsamında belirlenmiştir.

(2) PDK, MEB MTEGM Genel Müdürü başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi PDK Koordinatörü tarafından düzenlenir. Kararların ortak mutabakatla alınması esastır.

(3)PDK’nın görevleri şunlardır:

a) Protokol esaslarına göre düzenlenen eğitim-öğretim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, personel ihtiyaçlarını gidermek, okulların yönetim ve işleyişi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, denetlemek,

b) PYK’ların yönetim ve işleyişinde Protokol esaslarına göre ortaya çıkan sorunları değerlendirip karara bağlamak,

(4) PDK’nın sekretarya görevi MEB-MTEGM tarafından yürütülür.

(5) Okulun bulunduğu illerde Protokol Yürütme Kurulları oluşturulur.

(6) PYK; MEB’in il/ilçe milli eğitim müdürü veya temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve il/ilçe kültür ve turizm müdürü veya temsilcisi (koordinatör), ……………. Genel Müdürü veya görevlendirdiği temsilci, ……………………… Genel Müdürü veya görevlendirdiği temsilci, ilgili okul müdüründen oluşur. İl sektör temsilcisi, PYK Başkanı ve koordinatörüdür.

  1. Okul/kurum yöneticisi kendisiyle ve müdürlük makamına yapılacak görevlendirmelerle ilgili olmayan konularda PYK toplantılarına katılır, kurul üyeliği görevini yerine getirir.
  2. PYK; Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi veya il/ilçe kültür ve turizm müdürü veya temsilcisinin (koordinatör) başkanlığında öğretim yılı başında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Toplantı yeri, tarihi ve gündemi; İl MEM, okul müdürü, ………………. temsicilerinin görüşleri alınarak, PYK Koordinatörü tarafından belirlenir. Kararlar mutabakatla alınır.
  3. PYK Koordinatörlüğünü ve kurulun sekretarya hizmetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın il/ilçe müdürü veya görevlendirilen temsilci tarafından yürütülür.
  4. Kurul bu protokolün uygulanmasıyla ilgili öneri sunar, uygulamayla ilgili gerekli önlemleri alır.

(7)  PYK’nın görevleri şunlardır:

a)  Okul/kurum müdürlüğünün protokol esaslarına ve sektör ihtiyaçlarına göre yönetim ve işleyişini gerçekleştirmek,

b) Okul/kurumun eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

c)  PYK koordinatörü vasıtasıyla sektördeki işletmeler ile okul müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak,

                            d) Protokol kapsamında kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Donanım

Madde 14- …………………………. tarafından sağlanan makine, teçhizat, laboratuvar ve malzemeleri ilgili mevzuatına göre okulun demirbaşına kayıt edilir.

Okullar

Madde 15- (1) Okullarda verilen eğitim iş başı eğitimi ağırlıklıdır.

(2)  Okullarda verilen yabancı dil eğitimleri ise; hazırlık sınıfında İngilizce, bir sonraki yıl zorunlu 2. yabancı dil eğitimi Rusça, daha sonraki yıllarda da 3. yabancı dil eğitimi seçmeli olarak verilir.

 (3) Okulların proje okuluna dönüştürülmesi için gerekli teklifler, ………………………….. Otel tarafından ilgili mevzuatına uygun olarak yapılır.

(4) Sınıf geçme sadece teorik ders notlarına göre değil, pratik eğitimler sırasında yapılacak olan performans değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak yapılır.

(5) Öğrenciler, yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında; 10. , 11. ve 12. Sınıflarda işletmelerde beceri eğitimlerini otellerin bulunduğu illerde tamamlayarak mezun olurlar.

(6) Bu protokol kapsamındaki okullar pilot okul olarak seçilmiştir.

Protokolün Feshi

Madde 16-   Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda protokolü feshedebilir. Fesih durumunda devam eden eğitimlerin tamamlanması sağlanır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 17-  (1) Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatında bulunmayan hükümler taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile çözümlenir.

Protokolde Değişiklik ve İlaveler

Madde 18-  Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca gerek görülmesi halinde esaslar aynı kalmak üzere değişiklik ve ilaveler yapılabilir. Bu değişiklikler ve ilaveler yapıldığı tarih itibari ile geçerli olur.

Genel hükümler

Madde 19- (1) Bu Protokolde hüküm bulunmayan hâllerde dayanağındaki genel hükümler uygulanır.

Protokolün süresi ve yürürlük

Madde 20- (1) Bu protokol süresiz olarak imzalanmıştır.

(2) Protokole uyulmadığı hâllerde tarafların karşılıklı olarak önceden bilgi vermeleri şartıyla Protokol iptal edilebilir.

(3) Tarafların talebi hâlinde gerektiğinde karşılıklı mutabakat ile değişiklik ve/veya ek protokoller yapılabilir ve süre uzatılabilir.

Madde 21- Bu Protokol hükümlerini MTEGM, AEGM ile ……………………….. müştereken yürütür. Protokol 14 (on dört) sayfa, 21 (yirmi bir) maddeden ibaret olup tarafların yetkililerince 3 (üç) nüsha halinde 08/10/2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

EK-2

Öğrencilere Ödenecek Maaş Kriterleri

  1. Öğrencilere hazırlık sınıfında burs ücreti ödemesi, atölye ve laboratuvar derslerinin başladığı diğer sınıflarda ise işletmelerde beceri eğitimi ücreti ile birlikte burs ücreti ödemesi yapılır.
  2. 12. Sınıf öğrencilerine işletmelerde beceri eğitimleri sırasında otellerde çalıştıkları gün sayısı ve çalıştıkları pozisyona göre maaş ödemesi yapılır.

 
 
 
 
 
 

01-11-2018 08:45

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Habere Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim (ya da) Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar