• 05 Mart 2012 00:03
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Akademik turizm kongrelerindeki artış neyi ifade ediyor?

Bu yazıyı dinleyin
Nazmi Kozak 05 Mart 2012 Akademik turizm kongrelerindeki artış neyi ifade ediyor?

 

 

Son dönemde ve özellikle de son bir yıl içerisinde turizm konulu akademik kongrelerin sayısında önemli artış söz konusu. Doğrudan turizm alanıyla ilgili olmak üzere son bir yıl içerisinde düzenlenen akademik içerikli kongre sayısı 20’ye ulaştı. Turizmle ilgili bildirilere de yer veren diğer alanlardaki kongreler bu rakama dahil değil.

Bu yükseliş, elbette ki turizm alanında artan hareketliliğin bir sonucu.. Dinamizmi artıran unsurların başında artan okullaşma ve akademisyen sayısı gelirken, daha nitelikli çalışmalar yapmak isteyen akademisyenler de bu artışın bir önemli faktörünü oluşturuyor. Türkiye, turizm eğitimi ve araştırmaları alanındaki gelişmeler ile yalnızca bölgenin değil Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor artık..

Düzenlenen kongreler turizmin hemen her alt alanıyla ilgili.. Genelden özele pek çok konuda kongre düzenleniyor.. Turizmde ürün olarak tanımladığımız konulardan, yeni konu açılımlarına kadar ne ararsanız var. Bir yanda sağlık turizmi, termal turizmi, deniz turizmi, öbür yanda turizm pazarlaması kapsamında yer alan konular..

Turizm alanında faaliyet gösteren 300’e yakın akademik kurumun ortaya koyduğu bu gelişme geleceğe umutla bakılmasını sağlıyor. Turizmi çeşitli yönleriyle inceleyen araştırmalardan elde edilen sonuçların başkalarıyla daha fazla paylaşılmaya başlanıyor olması, olumlu bir ilerleme..

Her ne kadar, bir bölüm bildiriler bilimselliği tartışmalı, ıvır zıvır çalışmalar da olsa, gelişmelerden umutlu olmak lazım..

Öyle umuyoruz ki, bir süre sonra nitelikli çalışma üreten, araştırmalarıyla turizm sektörü uygulayıcılarına sürdürülebilir gelişme, verimlilik sağlayan ve teknolojiye dönüştürülebilir bilgi aktaran akademik çalışmaların sayısı daha da artacaktır. Düzenlenen kongrelerin sayıca artmasının bu yöndeki çalışmaların hazırlanmasına bir katkısının olacağını düşünüyoruz.

Düzenlenen bunca kongreler içerisinde Dünya bilim literatürüne “altın harflerle” yazılmayı hak eden örnekler de var! Örneğin, Dünya bilim dünyasında bu yıla kadar “korsan kongre” diye bir kavram var mıydı, bilemiyoruz..
Şimdi var!

Önce, geçtiğimiz Aralık ayının başında böyle bir girişime destek olundu; 12. Ulusal Turizm Kongresi ile aynı tarihlerde turizmle ilgili bir kongre düzenlendi!.. Şimdi de, önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongrelere karşı da benzer bir girişimde bulunulduğu görülüyor.  Bu kongreleri düzenleyen ve/veya yönlendirenlere karşı sözcüklerin artık kifayetsiz kaldığı yerdeyiz de; söz konusu kongreleri bilim kurulu üyelerinin en azından bir bölümünden, 365 gün içerisinde kongre için seçilen tarihlerin, yanlış olmasa da etik bir tercih olmadığını söyleyerek; karşı dik bir duruş sergilemeleri beklenir(di).. Turizmin bir yandan bilim olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini iddia ediyoruz, bir yandan da alana yakışmayan gelişmelere seyirci kalarak, destek oluyoruz!..

Birtakım olumsuz gelişmeler olsa da, turizm alanındaki akademisyenler yakın ilişki içerisinde oldukları (pazarlama, yönetim, ekonomi vb.) bilim alanlarından geri kalmamakta; çoğu zaman onlardan daha nitelikli araştırmalar ortaya koymaktadırlar. Bu yazıda açıklanmaya çalışıldığı üzere, turizmin ilişkili olduğu hiçbir bilim alanında bu denli çok sayıda bilimsel etkinlik düzenlenmemekte ve bu denli çok sayıda yayın hazırlanmamaktadır.

Elbette ki birtakım yanlış yönlenmeler, yönlendirmeler ve sağduyudan uzak uygulamalar, bu alandaki olumlu gelişmelerin ortaya konulmasını engelleyemez.. Şimdiye kadar olduğu gibi..