• 31 Ağustos 2016 09:51
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Başarısız darbeye yanıt cumhuriyet ilkeleri olmalı

Bu yazıyı dinleyin
Nizamettin Şen 31 Ağustos 2016 Başarısız darbeye yanıt cumhuriyet ilkeleri olmalı

 

Türkiye'nin turizmde şu andaki durumunu üç pazarı ayrı ayrı ele alarak değerlendirmek gerekir.
 
Bunlar; Avrupa, Rusya ve gelişmekte olanlar ülkelerdir. 
 
Bu üç pazarın her birini, yıl içinde yaşadığımız sıkıntılar ve son başarısız darbe açısından ayrı ayrı ele almak gerekir.  
 
Bütün bu olay ve gelişmelerde belirleyici olan sorun güvenliktir.
 
İmaj kaybımız, turizm hizmet ürünümüze değil, tamamen siyasal ve sosyal etkenlere bağlıdır.
 
Yaşanan olaylar, içinde turizmi ençok etkileyen son başarısız darbe girişimidir.
 
Çözüm demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine sıkı sıkıya bağlanarak yeni pozitif bir Türkiye imajı yaratılmasıdır.
 
Türkiye'nin turizmde bu yılki en önemli kaybı Rus pazarından olan kayıptır.
 
Diğer pazarlardaki kayıpların bunun üzerine binmesi, krizi global bir turizm krizine dönüştü.
 
En gizli kayıp ise sektör değiştiren veya işsiz kalan turizm emekçileridir.
 
Rus pazarımızın belkemiği olan Türk kökenli tur operatörlerinin kayıplarının büyüklüğünü de unutmamak gerekir.
 
Kayba uğranan pazarlardan biri de İskandinav ülkeleri pazarıdır. Buna karşılık sayısal potansiyel çok olmasa da Ukrayna’da olumlu gelişmeler oldu. 
 
Kriz döneminde sektörde önemli gelişmeler ve değişiklikler de oldu. Yatırımlar yavaşladı. Ama şunu da söyleyeyim; kriz vesilesi ile bence yatırımcıların aklı başına geldi veya gelecek.
 
Talebi görmeden hesaplamadan yatırım yapacakları iyi tanımak lazım. Turizm çalışanlarının umutları kayboldu, sektör değiştirme başladı. Sektöre güven azaldı. İç pazarın önemi anlaşıldı.
 
Bu dönemde meslek örgütlerinin hukuksal altyapısının olmamasının nelere mal olduğu anlaşıldı.
 
Lobiciliğin önemi ve tanıtımın krizlerde reklam değil PR çalışılmasıyla aşılabileceği de umarım kamu tarafından da anlaşılmıştır. Sektörün demokrasinin kendi meslekleri için de olmazsa olmaz olduğunu anladığını zannediyorum.
 
Turizm için güvenlik ve siyasi olumlu imajın önemi yadsınamaz. Barış ve özgürlükler olmadan turizm olmayacağı bilinmeli ve bu temelde politikalar oluşturulmalı.
 
Bu noktada kamu yerel yönetimlerin sektörle oluşturacağı ortak akılla yapılacak uzun, orta ve yakın yol haritası çıkarılmalı. 
 
Bu temelde yeni turizm stratejisi oluşturmalı. Bu yapılamazsa sektör uzun yıllar toparlanamaz. Ayrıca, turizmcilerin eteklerindeki taşların da temizlenmesi gerekir.
 
Kamu yerel yönetimler ve sektör aktörlerinin ortak diyalogu ve çalışması yeni bölgesel yapılanmalara ihtiyaç var.
 
Destinasyon yönetimine dönüşmeliyiz.  Bunun için mali kaynak sorunu da çözülmelidir. Ayakbastı parası yani airport taxın üzerine 1 Avro ilave edilerek her bölgede bu gelirin sadece tanıtımda kullanılmak üzere bir yapıya aktarılması gerekir. Böylece Turizm Bakanlığı’ndan bağımsız bir kaynağa daha kavuşulabilinir.
 
Yeni dönemde Türkiye'nin sloganı bölgesel odaklı olmalı. Türkiye algısının önce demokrasi ve hürriyetler noktasında değişmesi gerekir.