• 14 Haziran 2010 16:00
  • 0
  • 4 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Huzur indeksi ne anlatıyor?

Bu yazıyı dinleyin
Nazmi Kozak 14 Haziran 2010 Huzur indeksi ne anlatıyor?


Nazmi Kozak 

2007 yılından beri “Vision of Humanity” adlı bir örgüt tarafından Dünya Huzur İndeksi (World Peace Index) hazırlanıyor. İndeks; ülkelerdeki suç oranları, silah sayısı, organize suçlarda ölen sayısı, örgütlü suçların oranı, komşu ülkelerle ilişkiler, siyasal istikrarsızlık, potansiyel terörist saldırılar, yüz bin kişi başına düşen cinayet oranı, şiddete dayalı suçların oranı, yüz bin kişi başına düşen tutuklu sayısı vb. 23 değişken temel alınarak hazırlanıyor. İndeks, her yıl hazırlanıyor ve veri elde edilebilen bütün Dünya ülkelerini kapsıyor.

Türkiye’nin Dünya Huzur İndeksi’ndeki yeri; 2007 yılında 121 ülke arasında 92’inci iken, bu sıra yıllara göre şu şekilde bir gelişme gösteriyor: Türkiye, 2008’de 140 ülke içerisinde 115’inci, 2009’da ise 144 ülke arasında 121’inci olmuş. Son olarak da bu yıl Türkiye’nin yeri Dünya’daki 149 ülke içerisinde 126’ıncı olabilmiş.

Bir başka açıklama ile 2007’den bu güne, son dört yılda tam 34 ülkenin gerisine düşmüşüz desek, çok da yanlış olmaz!..

Sonuçları pek çok yönden analiz edebiliriz. Ancak, bizce üzerinde en fazla durulması gereken husus, Dünyada turist gönderen ülkelerin önemli bir bölümünü dünyanın “en huzurlu” ülkelerinin oluşturuyor olmasıdır. Dünya Huzur İndeksi’nde Batı Avrupa gibi çok sayıda turist gönderen ülkelerin yerleri Türkiye’nin en az 110 kat daha yukarısında!.. Örneğin, 2010 verilerine göre Almanya’nın 16’ıncı, Avusturya’nın 4’üncü, Norveç’in 5’inci olduğu gibi.. Hollanda, Fransa, İtalya’nın yerleri de ön sıralarda..

Bu gelişme Türkiye’nin klasik pazarları açısından önemli bir handikap oluşmuyor mu?

Dünya Huzur İndeksi’ne konu olan verilerdeki olumsuz gelişmelerin Türkiye’ye turist gönderen ülkeler üzerinde etkili olmaya başladığı da görülüyor. Türkiye’nin klasik turist pazarları olan Batı Avrupa ülkeleri durağan bir görünüm arz ederken, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri gibi Huzur İndeksi’nde Türkiye’ye yakın sıralarda olan ülkeler yeni pazarlar olarak gelişiyorlar. Zira, Rusya’nın Dünya Huzur İndeksi’ndeki yeri 2010 yılında 149 ülke içerisinde 143 iken, İran’ın sırası ise 104!.. Son dönemde ilerleme gösteren Ülkemize önemli miktarlarda turist gönderen diğer bazı ülkelerinin durumunu merak edenler var ise, belirtelim; Irak, en sonda, yani 149’uncu, Suudi Arabistan 107’inci, Gürcistan 142’inci, Suriye 115’inci ve İsrail ise 114’üncü..

Ampirik olarak ne denli anlamlı ilişkiler kurulabilir, bunu araştırmak lazım. Ancak, sanki Dünya Huzur İndeksi’ndeki düşen yerine koşut olarak Türkiye’nin turizm pazarları da değişme gösteriyor. Huzur indeksinde alt sıraları kendine mekan edinen Türkiye, kendine yakın sıralardaki ülkelerin vatandaşlarını daha fazla çekmeye başlamış desek, çok da yanlış olmaz gibi..

Tabiatıyla Türkiye, Dünya Huzur İndeksi’nde kendimize benzer huzuru(!) yaşayan ülkelerdeki insanları ülkeye çekerken, değişen turist pofili üzerinde de durulması gerekir. Sosyal davranışları, turizm bilinçleri, eğlence alışkanlıkları, nezaket birikimleri, seyahat deneyimleri, vb. pek çok konuda farklı insanlarla karşılaşıyoruz.

Tabii ki bütün bu değişimlerin özellikle konaklama işletmelerinde hangi hizmet farklılaşmasına neden olacağı, işletmelerin hangi yeni yönetim anlayışlarına yönelmeleri gerektiği ve hangi ürün konseptlerinin ön plana çıkarılması gerektiği gibi pek çok konuyu beraberinde getiriyor.

Türkiye’nin turizm pazarları 1990’ların ortasından itibaren değişmeye başlayan bir durum. Ancak, o yıllarda Batı Avrupalı turistlerin görece ağırlığı vardı. Şimdi, eski Doğu Bloku ve Ortadoğu ülkelerinin ağırlığı belirgin hale geldi.

Sonuç..

Sonuç olarak ne olacak? “Mehmet” üzerinden turizm yapmaya epey süre daha devam edeceğe benziyoruz. Başka çare yok gibi. Dünya Huzur İndeksi’ndeki yerimiz düştükçe biz fiyatları ve hizmet kalitesini indiriyoruz.

Niye?

Huzur İndeksi’nde bizimle aynı sıralardaki ülkelerin insanları gelsin diye..

Sanki Dünya Huzur İndeksi, Dünya turizm sektörlerinin borsası gibi. Huzur indeksinde ilk sıralarda yer alan insanlar son sıralarda yer alan ülkelerde niye tatil yapsınlar ki? Canlarını pazarda bulmadılar ya?

Eğer bedavaya tatil satarsanız; bakın o zaman gelen olur..

Şimdi olduğu gibi...