• 15 Mart 2020 12:00
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Kamu yönetiminin dikkatine : turizm yalnız turizm değildir !

Bu yazıyı dinleyin
Fehmi Köfteoğlu 15 Mart 2020 Kamu yönetiminin dikkatine : turizm yalnız turizm değildir !

 

Hafta sonunda İstanbul’da yapılan toplantıda Maliye Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, ilgili birimlerin olduğu kamu yönetimi ile sekör temsilcileri koronavirüsün neden olduğu sorunlar ve buna yönelik alınacak önlemler ele alınıp konuşuldu.
 
Toplantıda sektör temsilcileri yapılması gerekenler ve taleplerini anlatırken Maliye Bakanı Berat Albayrak “Bunları yaparsak diğerleri de ister” demiş.
 
Konuyla ilgili olarak başta Sayın Maliye Bakanı olmak üzere kamu yönetiminin bir şeye dikkatini çekmek istiyoruz
Turizm yalnız turizm değildir.
 
Şöyle ki;
 
Turizm, ilişkili olduğu kesimleri de kapsayan özelliğinden hareketle günümüzde artık seyahat endüstrisi olarak tanımlanıyor.
Aralarında; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası’nın olduğu uluslararası kuruluşlar turizmi ‘Seyahat Endüstrisi’ olarak tanımlayıp bu yönüyle değerlendiriyor.
 
Nitekim İspanya, İtalya, Yunanistan ve Almanya’da kamu yönetimleri koronavirüs salgınının turizmde neden olduğu yıkımın ülke geneli ve ekonominin bütününü ilgilendirdiğini gördüğü için hızla devreye girdiler.
 
Kimi ülkeler yalnız bu konunun ele alındığı tek gündem maddeli bakanlar kurulu toplantısı yaptı. 
 
Bu toplantılardan hemen sonra sektöre parasal olarak on milyarlarca Avro ile ifade edilen parasal kaynak aktarımı yanında yasal alanda yapılacak düzenlemeler için harekte geçildi.
 
Çünkü turizmin yalnız turizm değildir.
 
Bu gerçeği “Turizm için bunları yaparsak diğerleri de ister” diyenler de bilmeli.
 
Bilmeyenler için anlatalım.
 
Turizm stoklanamayan hizmet üreten bir sekördür.
 
Mobilya, tekstil, kimya, cam vb bir sektörde üretilen bir eşya ya da ürün elde olan ya da olmayan nedenlerle o gün satılmazsa stoklanıp daha sonra değerlendirilebilir.
 
Turizmin ürünü olarak uçak koltuğu boş kaldığında boş koltuğu stoklama sonra satma şansı yoktur.
 
Otelde o gün müşteri girmez oda boş kalırsa odayı stoklayarak sonra satıp değerlendirme şansı yoktur.
 
Ayrıca turizm çarpan katsayısı en yüksek sektördür. 
 
Sektörün bu özelliği hem olumsuzluğun etkileri, hem de olumlu yaklaşımların sonuçlarına yansıyor.
 
Turizmde meydana gelen sıkıntı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in girdi-çıktı ilişkileri verilerine göre sektörün ilişkili olduğu 54 sektörü etkiliyor.
 
Dolayısıyla turizmde meydana gelen sıkıntı da rahatlama da 54 sektöre yansıyor.
 
Buna bir de turizmin daha az yatırımla daha kısa sürede diğer sektörlere göre daha yüksek istihdam alanı açması, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinde  oynadığı rol ve şimdi hükümetin her zamankinden daha çok geresinim duyduğu döviz girişi eklendiğinde sektörün önemi ortaya çıkıyor.
 
Bu özelilği ile turizm diğer sektörlerden farklı.
 
“Turizme verirsek diğerleri de ister” diyenler bu basit gerçeği bilmeli.