• 20 Ekim 2016 12:00
  • 0
  • 7 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Otelerde renovasyon-2

Bu yazıyı dinleyin
İzzettin Yurtsever 20 Ekim 2016 Otelerde renovasyon-2
Otellerde renovasyon konusuna devam ediyoruz. 
 
Otellerin neden kısa sürede renovasyona gittikleri sorusuna bu yazımızda yöneticilerin eksiklikleri çerçevesinde yanıt arayacağız. 
Sadece inşaattan kaynaklanan hataların dışında işletmecilikten kaynaklanan hatalar da az değildir.
 
Gıda hijyeni, kalite sistemleri, haccp konularında personelin olması gereken seviyede eğitilmemiş olması,  mesleki eğitimlerin tamamlanmamış olması, kısıtlı bütçe nedeniyle otel açılışında bulunmuş ve kalifiye elemanlar ile çalışılmaması, satın alma sürecinde profesyonel yöneticilere danışılmadan fonksiyonel ve rasyonel olmayan satın almaların yapılması, üst yönetim işe alım sürecinde gecikilmesi ve otelin sezona yetiştirilmek zorunda bırakılması, Genel Müdür’ün kesinlikle proje aşamasında işe alınmayıp son 3-6 ayda hemen hemen her şeye karar verildikten sonra alınması,  keza teknik müdürün 1 yıl önce, satış müdürünün 8-10 ay önce, aşçı başının 6 ay önce, insan kaynakları müdürünün 4-5 ay önce, diğer departman müdürlerinin  3-4 ay önce işe alınmaması sonucunda telafisi mümkün olmayan hatalara ve işletme sürecinde karşılaşılacak başarısızlıklara, yetersizliklere neden olmaktadır.
Uluslararası otel zincirlerinde Otel Müdürünün açılış yapmasındaki avantajlar, münferit otel açılışlarında yoktur. 
 
İşletmenin finansman problemleri olması, satın almalarda kalite, standart ve fiyatta piyasa malına yönelinmesi, par stok sayısının minimuma düşülmesi, hardware’lerin optimum sayının altında tutulması, gelir ve giderlerin sağlıklı kontrol edilebilmesine uygun alt yapının oluşturulmaması, üniformaların ve tekstillerin geç sipariş verilmesi, kullanılacak hardware ve software’in otel standart ve konseptine uygun seçilmemesi, tesisin tam kapasite açılmasının istenmesi, farklı ve denenmemiş bir uygulamanın yönetimden istenmesi, personel otelin makine ve ekipmanlarını hoyratça kullanması ve bunun izlenememesi, outletlere fonsiyonel olmayan ve uygun olmayan mobilya ve oturma gruplarının alınması, personel lojmanının motivasyonu olumsuz etkileyecek özellikte olması, yiyecek-içecek konsepti ile çocuklara yönelik imkan ve sunumların fiziki yapıya ve outletlere uygun olmaması, oda mobilya ve mefruşatının dayanıklı ve konsepte uygun olmaması, çamaşırhane-havuzlar-mutfak-boiler gibi teknik alanlarda otomatik sistem yerine manuel sistemin olması gibi yanlış seçimler ve uygulamalar işletme aşamasında yöneticileri gerek servis gerekse misafir memnuniyeti konusunda zora sokacaktır.  
 
Şantiye ve otel yönetiminin işbirliği
 
Bir otel inşaatında tüm detaylı projelere zamanında sahip olan şantiye ekibinin başarısı belli bir tarihte şantiyeyi teslim etmesi ile değil, tesisin işletmeye açılmasından sonra şantiyede yanlışlıklar ve proje hatalarından kaynaklanan yıkıp dökmelerin minimum seviyede olması ile ölçülür. 
 
Şantiye ekibi, otel yöneticisinin ve yönetime katılan yeni kişilerin istekleri fonksiyonellik içerse de proje de pek değişiklik istemez. Çünkü her değişiklik daha sonraki işleri de etkileyebilir. Bu nedenle otelci ile şantiyeci arasında bir çekişme vardır. Şantiyeci otelcinin veya şirket yetkilisinin müdahalesini ve işine karışılmasını istemez, doğru olsa bile değişikliğe sıcak bakmaz. 
 
Aslında ne otelci şantiyeci gözüyle, ne de şantiyeci otelci gözüyle  olayları değerlendirmez. Bu nedenle otel yöneticisi, şantiye şefinden çok sonra göreve getirilmesi büyük bir kayıptır ve bazı durumlarda telafisi yoktur. Otelci projede yapılmasını istediği  makul değişiklik taleplerini mümkün olduğunca önceden belirtmelidir. Çünkü inşaatın sonuna doğru zaman darlığı nedeniyle stres artar ve değişiklik sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle otelcinin inşaat aşamasında tesisin her köşesini tek tek incelemesi ve fonksiyonel olmayan malzeme ve inşaatın değiştirilmesini şantiyeden talep etmesinde yarar vardır. Özellikle mutfak ve soğuk depolar projesine gelindiğinde aşçıbaşının da görevlendirilmesi veya dışardan danışmanlık hizmeti alınması çok önemlidir.  Otelin her departmanını ilgilendiren proje uygulamasına gelindiğinde konunun uzmanı departman müdürlerinin de görüşleri alınmalı ve zorunlu görülen proje revizeleri hemen yapılmalıdır.
 
Şantiye ekibi, taşeronların yaptıkları her işin önce belli bir m2 de örneğini görüp, istenen malzeme ve işçilik kalitesini onaylamadan kesinlikle o iş devam etmemelidir. Zira bugün inşaattaki yapım hatalarının çoğu sonradan fark etmelerden kaynaklanmaktadır.
Başarılı bir şantiyede genel alan dekorasyonu, oda dekorasyonu profesyonel bir kadro ile yapılmalıdır. Tek kişinin tercih ve kararları riskli olabilir.
 
İyi bir Şantiye ekibi otelcilik konusunda araştırmacı olmalı, otoritelerin görüşlerini almalı ve çevre tesisleri gezip incelemelidir.
 
Şantiye Şefi ile Otel yöneticisi eğer birlikte görüş alışverişinde sıkça bulunursa başarı oranı daha artar, daha isabetli kararlar alınır. Aksi halde iki tarafında birbirini eleştirmesinin işletmeye faydası yoktur.
 
Teknik Servis kadrosu bir taraftan şantiye ekibi gibi çalışır, diğer taraftan oteli inşaatını denetler ve bir an önce kusursuz teslim almayı hedefler. Zira otelin hizmete açılmasından sonra mekanik, elektrik, boya, alçıpan gibi deneme esnasında karşılaşılacak sorunlar muhtemeldir. Bunları minimum seviyeye indirmek için teknik servis önceden tedbirler almalı ve sıkça testler yapmalıdır. Housekeeping departmanı da teknikten sonra tüm odalar ve banyolarda ve genel alanlarda klima-mekanik-elektrik-marangozluk-giderler vs test etmelidir. Bir şantiyede mekanik ve elektrik otel açılışında sorunlar çıkaracak en önemli işlerdir. Bu nedenle tüm otel odaları dolup kullanıldıktan sonra yine de su kaçakları, arızalar olmaktadır. Bu noktada önemli olan fazla hasar vermeden ve zaman kaybetmeden müdahale kapaklarından sorunun kısa zamanda çözümüdür.
 
Şantiyelerde proje eksikliğinden, taşıma-depolama-kullanma ve istifleme hatalarından, işçilerin ilgisizliğinden ve hatalarından, malzemenin konduğu yerin uygunsuzluğundan,  açıkta bırakma ve de hırsızlıktan büyük malzeme zayiatları olmaktadır.
 
Projeler en ince detaylarına kadar hazırlanmadan uygulamaya geçilmemelidir. Proje değişikliklerin maliyet analizi yapılmalıdır.
Şantiye depolarında girdi-çıktı kaydının tutulmaması, cinslerine göre depolanamaması sonucu aranan mal kolayca bulunmamakta, dolayısıyla yeni siparişler verilmektedir.
 
Şantiye bitimine doğru zamandan dolayı maliyet artışına pek bakılmaz, bir an önce tesis hizmete açılmak istenebilir. Bu nedenle satın alma stratejisi ve planlaması önceden yapılmalıdır. İstenen malzemenin spesifikasyonları belirlenmeli ve sağlıklı bir metraj çalışması yapılarak birçok firmadan teklif alınmalı ve teklifler karşılaştırma tabloları ile değerlendirilmelidir.
 
Malzeme teminindeki gecikmeler imalatı engellememeli, stoklara bakılarak sipariş verilmelidir. Teklif verilen malzemelerin sigortası yapılmalı, nakliyesi ve montajı karşı tarafa yüklenmelidir.
 
Taşeronlar için tip sözleşmeler hazırlanmalı, tüm şartlar sözleşmede bulunmalı, teknik şartlar, ödemeler, işin süresi, işin başlama tarihi ve başlamasını gerektiren işin bitmesinin esasa bağlanması, üretim şekli, imalat şekli, nakliye, montaj, teminat, şantiye güvenliği ve iş güvenliği sözleşmede yer almalıdır.
 
Mühendislik bir işi yeterli emniyetle en ucuza yapmaktır. Şartnamelerde, mukavemetler ve toleranslar için verilmiş miktarların sınırında gezilmelidir. Seçilen hız, yapılan işlere uygun optimum hız olmalıdır.
 
Malzemeyi şantiyeden temin eden taşeronlar, belli bir zaiyatın üzerinde bir zaiyattan sorumlu olmalıdırlar ve bu tutar hak edişlerinden kesilmelidir.