• 02 Şubat 2021 18:55
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizm sektörü ve bankacılık

Bu yazıyı dinleyin
Kayhan Taner Özen 02 Şubat 2021 Turizm sektörü ve bankacılık

BDDK Aralık 2020 verilerine göre; turizm sektörünün kullandığı kredilerde yüzde 46’ya karşılık gelen 41 Milyar TL’lik artış olmuştur. Sektördeki finansman talebinin hacimsel genişlemesine karşılık, takipteki krediler, bir önceki yıla göre, bir milyar TL azalarak yüzde 9,41 oranından yüzde 5,68’e gerilemiştir.  

Otellerin Temmuz 2020 tarihinden sonra yaklaşık 4 ay açık kaldığı krizdeki bir turizm sezonunda kullanılan kredilerdeki bu artış çok normal değildir.  

Yatırımcıların turistin gelemediği bir sezonda sektöre yeni yatırımlarla kaynak aktardıklarını düşünmek ise akıl karı olmasa gerekir.  

Özellikle takipteki kredilerin kriz sezonunda düşmesi hiç mantıklı değildir.

Burada akla gelen yorum; nakit sıkıntısına giren firmaların işletme sermayesi ihtiyacına bağlı olarak kısa vadeli kredi kullandıklarıdır.  

Fakat 2019 sonu itibarıyla turizm sektörünün kullandığı kısa vadeli kredi (iki yıla kadar vadesi olan krediler) 15.974.736.000 TL (nakdi kredilerin yüzde 18,1’i), 2020 sonu itibarıyla ise 22.724.338.000 TL (yüzde 17,6)’dir.  

Oransal olarak kısa vadeli kredi kullanımında artış bir yana yüzde yarımlık bir gerileme vardır.  

O zaman 2020 yılında fazladan kullanılan 34 Milyar TL Orta-Uzun vadeli kredinin yatırımlara gitmiş olması gereklidir.  

Beş yıldızlı bir otelde bir yatağın inşa maliyeti yaklaşık üç yüz bin TL olduğuna bu parayla 115 tane beş yıldızlı bin yataklı otel yapılır (arsa yatırımcının öz kaynağıyla satın alınmıştır diye modellersek).  

2020 yılında inşa edilip hizmete alınan 115 yeni otel yatırımını duymadık.  

Geriye marina, restoran, yat gibi diğer yatırım alanları kalmaktadır ki sektörün bu saydığımız alanları uzun vadeli krediyi az kullanır ve hacmi küçüktür.  

Ayrıca turizm sektörünün konaklama harici alanlarında öz kaynak ile birlikte 250 milyar TL tutarında yatırım yapıldığını düşünmek 2020 sezonu için zordur.

Bankacılık sektörünün toplam kredi verilerine bakıldığı zaman da benzer bir durum ortaya çıkmaktadır.  

Kredi hacmi bü

Yorumlar

  • Lütfen Bekleyin.

Yorum Yaz