• 11 Ağustos 2017 11:56
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizmde ortak akıl zamanı

  Türkiye enerji alanında yerli-milli imkanlara yönelik tarihi adımlar atıyor.    Bu adımlar, 2020'lerden itibaren, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak, hem milli gelire, hem de Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına büyük bir katkı sağlayacak.    Türkiye'nin cari açığını azaltacak kritik önemde sektörlerden birisi de turizm.    İmalat sanayii, yüksek teknolojili ürünler derken, turizmin yılda 30-35 milyar dolar döviz geliriyle, en yüksek ihracat gelirini kazandıran otomotiv sektöründen daha fazla katkı