• 26 Mart 2021 20:12
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizme format atmak

Bu yazıyı dinleyin
Fehmi Köfteoğlu 26 Mart 2021 Turizme format atmak

 

İçine girilen yeni dünya düzeni süreci pandemi ile hızlandı.

Bu, her alanda olduğu gibi seyahat endüstrisinde de bir dizi değişikliğe neden olacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu son gelişmelere göre turizmin yeniden yapılandırılması istemiyle rapor hazırladı.

Euromonitor International’ın sürdürülebilir turizm için hazırladığı raporunda da hacme dayalı turizm modelinin sürdürülebilir olabilmesi için yeni stratejilere gerek olduğu belirtiliyor.

Yeni stratejilerin seyahat endüstrisinin yalnız kâra değil, insana ve gezegene de öncelik vermeye dayalı olacağı konuşuluyor.

Değişen tüketici profili, başta çevre olmak üzere çeşitli konulara yaklaşımda artan duyarlılık talebe yansıyor. 

Turizm, ekonomisi ve sosyolojisi ile çok boyutlu bir yapı ve bu özelliği nedeniyle günümüzde çok daha kompleks bir hale geldi.

Buna bir de pandemi eklendiğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı görülüyor.

Bu kapsamda paydaşlar hacim odaklı seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için turizmden değer yaratma yoluyla daha iyiyi inşa etmek amacıyla bir araya geliyor.

Uluslararası seyahat endüstrisi pazarının aktörlerinden olan Türkiye bu sürecin dışında kalamaz.

Türkiye bu alanda önemli başarılar elde etti.

Elde edilen başarı ve kazanılan deneyimler korona sonrası döneme hazırlanmak için önemlidir.

Yeni dünya düzeni sürecinde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm için yeni bir strateji hazırlanmalı.

Bu noktada ‘Bir şer bir hayra vesile olabilir’ mantığıyla pandemi turizme format atmak için vesile olabilir.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizmi algılama biçimini değiştirmenin zamanı geldi.

Türkiye varyant ve mutasyonuyla her gün yeni bir boyut kazanan pandemi sürecini turizme format atmak için değerlendirmeli.

Seyahat endüstrisi Türkiye’de kamu yönetimi, yatırımcı, işletmeci, yönetici ve çalışanlarıyla bu alanda önemli deneyim ve birikime sahiptir. 

Pandemi, zengin birikim ve deneyime sahip Türkiye’de turizme format atmaya vesile olsun.