• 12 Kasım 2021 08:46
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Park Otel 30 yıl sonra yine gündemde

Bu haberi dinleyin
12 Kasım 2021 Park Otel 30 yıl sonra yine gündemde

İstanbul Taksimzapaşa’ Caddesi’nde Alman Konsolosluğu yanındaki Park otelin ilk inşa edidiği 1989’dan bu yana tartışmalara olduğu konuyla yine gündemde.

Sürmeli Grubu’nun inşaatına başladığı ancak mahkemenin şehir siluetini bozduğu için tanınan yüksksk üstündeki bölümlerinin yıkılmasınan karar verilmesi üzerine dönmemin İstanbul Belediye Baikanı Nurettin Sözen emriyle yasayakırı bölümleri yıkılan Park Otel uzun süre inşaatı durmuş halde kaldıktan sonra CVK grubu tarafından satın alınarak inşaatı tamamlanıp 2013 yılında hizmete açıldı.

Ancak hakkında açılan davalar devam etti.

Bu davalardan biri ile ilgili olarak Danıştay imar ve inşaatı hukukakırı bulan karar verdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Park Otel’in imar planları ve inşaat ruhsatını kamu yararına uygun bulmadı ve daha önce verilen davanın reddi kararını bozdu.

Park Otel aleyhine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davalarda son olarak Danıştay 6’ncı Dairesi, Şubat 2019’da verdiği kararda otelin konsolosluk binasından yüksek olmasının ‘tecvizi hata’ (kabul edilebilir hata) kapsamında olduğu belirtilmişti. Daire’nin verdiği karar 27 Eylül 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozuldu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi avukatı Can Atalay, şunları söyledi.

“Park Otel İstanbul’da kent hakkı mücadelelerinin en önemli aşamalarından bir tanesidir. Israrlı bir takip sonucunda Bedrettin Dalan döneminde yapılan inşaat durdurulmuş, silüeti etkileyen yükseklik önemli oranda tıraşlanmıştı. Park Otel’in 2011 yılındaki imar planında ise 1993 tarihli Danıştay kararına göre Alman konsolosluğu seviyesini aşmaması gerektiğine kuşku bulunmayan yapının, emsal dışı gösterilerek sağlananrıcalıklı imar koşulları ile ilgili ne yazık ki eksik bir inceleme ile hüküm kurulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bu kararı ile emsal dışı olarak gösteriliprıcalıklı imar koşulları elde edilen ‘turizm’ fonksiyonu ile ilgili de bir değerlendirme yapılması zorunluluğu işaret edilmiştir. Bir diğer söyleyişle ‘Park Otel gibi bir kütlenin yapılabilmesini sağlayanrıcalıklı imar koşullarınının dayanağı olan fonksiyonu da incelenmelidir’ diyor Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu. Bu açıdan çok önemli bir karar. Dosya şimdi tekrar Danıştay 6’ncı Dairesi’ne dönecek. Daire, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı çerçevesinde bu kararın işaret ettiği hususlarda değerlendirme yaparak bir karar verecek. Böyle bir değerlendirmenin sonucunda ilgili imar planının ve ruhsatın en azından anılan hükümler yönünden iptaline karar verileceğini öngörmek gerekir.”