• 24 Aralık 2021 15:40
  • 0
  • 4 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

2021’de ne oldu, 2022'den ne bekleniyor? İşte o anketin sonuçları

Bu haberi dinleyin
24 Aralık 2021 2021’de ne oldu, 2022'den ne bekleniyor? İşte o anketin sonuçları

Turizmciler sonuna gelinen 2021’de sektörde olanlar ve 2022’de olabileceklere ilişkin değerlendirmelerin yapın öngörülerde bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)’un 2021 değerlendirmeleri ve 022 beklentilerine ilişkin anketine katılanlar 2021’de yaşanan önemli sorunlardan biri olan kaybedilen yetişmiş insan kaynağı sorunun önümüzdeki yı da yaşanacağını söyledi.

% 55 “İnsan kaynağını koruyamadım”

Ankete katılanlara yöneltilen “2021’de yaşadığınız en önemli sorun neydi” sorusuna katılanların yüzde 55 ’i “İnsan kaynağını koruyamadım” yanıtını verdi.

2021 sezonundacilerin en fazla sıkıntı yaşadığı konuların başında yüzde 55 ile insan kaynağını koruyamadım yanıtı gelirken yüzde 28'i nakit akışı sağlayamadım, yüzde 13'ü ödemelerimi yapamadım, yüzde 4'ü de işletmemi açamadım yanıtlarını verdi. Ankette 2022'de Türki için en önemli riskler ise yüzde 34 ile kalifiye personel eksikliği, yüzde 28 ile enflasyon artışı, yüzde 22 ile devirüs etkisinin devam etmesi olarak sıralandı. Yüzde 15'e göre bölgedeki siyasi gelişmeler ile yüzde 1'i için de rakip destinasyonlar risk olarak gösterildi.

Rakipler risk olarak görülmüyor

Ankette 2022'de Türki için en önemli riskler sorusuna da yüzde 34 ile kalifiye personel eksikliği yanıtı verildi. Bu soruya yanıtların yüzde 28 ile enflasyon artışı, yüzde 22 ile devirüs etkisinin devam etmesi olarak sıralandı. Yüzde 15'e göre bölgedeki siyasi gelişmeler ile yüzde 1'i için de rakip destinasyonlar risk olarak gösterildi.

AKTOB'un 25 Kasım'da 11'incisi düzenlenen Uluslararası Resort Kongresi sırasında gerçekleştirilen anket ve 20 sorudan oluşan ankettevirüsten iklim değişikliğine, sektöre ilişkin birçok başlıkta beklentiler ortaya konuldu.

“Gelirimin % 40-80’ini kaybettim”

Koronavirüs salgını döneminin 2019'a göre gelir düzeyinde etkileri sorulancilerin yüzde 88'i, gelir kaybı yaşadığını belirtirken gelir kaybındaki oranlara bakıldığında ise yüzde 14'ünün yüzde 80'den fazla, yüzde 12'sinen yüzde 60-80 arası, yüzde 28'inen yüzde 40-60 arası, yüzde 34'ünün yüzde 20-40 arasında gelir kaybettiği belirlendi. Yüzde 8'i gelirininnı kaldığını bildirirken, yüzde 3'ü de yüzde 5 ve üzeri artırdığını kaydetti.

Düzelme beklentisi 2023 için

Türkiyeinin 2019 yılı seviyesine hangi yıl ulaşabileceğine yönelik soruya sektör temsilcileri yüzde 52 oranında 2023, yüzde 25 oranında 2022 yılını gösterirkencilerin yüzde 16'sı 2024, yüzde 6'sı da 2024 ve sonrasını gösterdi. 2021 yılında beklentisinin 2019'a kıyasla nasıl gerçekleştiği sorusuna ise, yüzde 41 oranında 2019'un yüzde 40'ı ve altının gerçekleştiğini belirtencilerin yüzde 10'u da 2019'dan daha iyi olduğunu dile getirdi.

2022, 2021’den daha iyi olacak 

2022 yılında beklentisinde sektör temsilcilerinin çoğunluğunda 2019'un yüzde 80'i ve üzerinde, hatta 2019'dan daha iyi olacağı yönünde gerçekleşen ankete katılanların yüzde 28'i 2019'dan daha iyi olacağı beklentisini ortaya koyduğu 2022 için, yüzde 26'sı yüzde 90'ı ve üzeri, yüzde 34'ü ise yüzde 80'i olacağını bildirdi. Yüzde 13'lük kısmı da yüzde 70'i ve altında gerçekleşeceği beklentisini ortaya koydu.

Avrupa pazarı % 25 artar

2022 yılı Avrupa pazarına yönelik beklentilere bakıldığında, ankete katılancilerin yüzde 42'si 2021'in yüzde 25 ve üzeri, yüzde 29'u yüzde 20, yüzde 23'ü de yüzde 15'lik artışlar beklerken yüzde 5'i de 2021'lenı olacağını düşünüyor. BDT pazarı içinse yüzde 53'ü yüzde 15 ve üzeri, yüzde 34'ü yüzde 10, yüzde 7'si yüzde 5 artış beklenen ankette 2022 yılı iç pazar kontenjanına ilişkincilerin yüzde 50'si 2021'lenı düzeyde bırakırken, yüzde 30'u azalttığı, yüzde 20'si de yüzde 5 ve üzerinde artırdığı cevabını verdi.

Normalleşme  ne zaman?

Koronavirüs salgını sonrası için sektörün öngörülerine ilişkin soruyacilerin yüzde 53'ü 2-3 yıl sonra normalleşme olacağı yönünde cevap verirken yüzde 43 hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yüzde 4 ise hiçbir şeyin değişmeyeceği cevabını verdi.

Anketin tamamını indirmek  için tıklayın https://www.turizmgazetesi.com/panel/reports/lists/?q=&ll=100&o=21&pg=1