• 06 Şubat 2024 09:34
  • 0
  • 4 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Ayasofya’daki yeni düzenlemenin iptali istendi

Bu haberi dinleyin
06 Şubat 2024 Ayasofya’daki yeni düzenlemenin iptali istendi

Ayasofya’da yapılan yeni düzenleme ile ilgili tepkiler devam ediyor.

Tepkiler devam ederken AKP’ye yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Cumhurbaşkanı Recep Erdoğ’a çağrıda bulunarak konjuya el atmasını istedi. Şimşirgil yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip'a çağrıda bulunarak Kültür velığı tarafındanasofya Camii'nde yabancılar için özel bölüm açılıp ücretli hale getirilmesi kararının kaldırılmasını istedi.

Şimşirgil'in yazısında şöyle diyor:

Kültürlığı’nın skandal uygulaması!

Sayın Cumhurbaşkanım! Danıştay 10. Dairesi’nin aldığı şaheser karara ve sizin bunun manasını anlattığınız muazzam konuşmanıza rağmen ne yazık ki Kültürlığı son dönemde skandal bir uygulamaya imza attı.asofya’da Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesini kısmen de olsa bozan bir uygulama başlattı. Vakfiyede yazıldığı üzere bir noktada dahi olsa vakıf şartlarına halel gelmesi, Fatih Sultan Mehmed Han’ın bedduasına maruz kalmaktır. Buna rağmen: 

15 Ocak 2024’te yürürlüğe giren karara göre Kültürlığı müzenin bir bölümünü (üst katlardaki kısımları) cami vasfından çıkartarak tamamen yabancılara mahsus bir alan hâline getirdi ve onlardan giriş ücreti olarak 25 avro alınmaya başlandı. İlk hafta Müslümanlar bu bölümlere alınmadı.

Tepkiler üzerine Müslümanlara da 25 avro ücret karşılığındanı bölümlere girme imkânı tanındı. Oysaasofya bütünüyle camidir. Müslümanlardan hiçbir şekilde hiçbir bölümü için ücret alınamaz. Bu hâl vakfiyeye zıttır.

Böylece Hıristiyanlararılan bu bölüm tamamen bir müze hüviyeti kazanmış oldu. Camiye ücretsiz giriş yapan Müslümanların o bölüme 25 avro vermeleri de mümkün değildir. Dolayısıyla bu katlar bir anlamda tamamen gayrimüslimlere tahsis edilmiş olmaktadır.

Evet gayrimüslimlerden bir ücret alınabilir. Ancak Selimiye, Süleymaniye, Sultanahmet camileri gibiasofya’nın ana mahallinde gezebilirler. Özel bölümrılması vakfiyeye ters olduğu gibi yine ileride başka bölümlerin başka maksatlararılmasına da zemin hazırlayacaktır.

Kültürlığı bu müze kısmının işletmesini deın akrabası olduğu ifade edilen bir şirkete verdi. Bu uygulama da ilerideasofya Camii için çok tehlikeli gelişmeleri beraberinde getirecek bir husustur.

Şu an müze kısmı olarak faaliyet gören galerilerde rehber sistemi yok. Oradaasofya'nın Osmanlı ile ilgili hiçbir noktası anlatılmıyor. Tamamen Hristiyanlık propagandası yapılıyor.

Neticedeasofya’nın 2. katının galeri şeklinde düzenlenerek ücretli hâle getirilmesi,asofya-i Kebir Camii’ni tekrar ibadete açan Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarını iptal etmektedir.

Zira bu kararlarda ve İslam Vakıf hukukundaasofya Camii’nin hayrat vakıf olduğu, mülkiyete konu olamayacağı, vasfının değiştirilemeyeceği, haklarının üçüncü kişilere ve devlete karşı korunmuş olduğu, vakfeden Fatih Sultan Mehmed Han tarafından cami olarak bedelsiz şekilde kullanılması için kamunun istifadesine sunulduğu, cami olmak dışında başka bir şekilde isimlendirilemeyeceği ve hiç kimse tarafından gelir getirme amacıyla kullanılamayacağı karara bağlanarak tescil edilmiştir.

Bu kararda “Devlet sadece amacı doğrultusunda kullanılmasını teminen vakıf mallarının kendisine emanet edildiği varlıktır” denilmektedir.

Danıştay’ınasofya’nın müze vasfını iptal ederek camiye iade eden kararındarıca, "cami olarak toplum tarafından istifadesine engel olunamaz" denilmektedir.

Ayasofya-i Kebir Camii’nin yalnızca toprağı veya bir parçası değil, bütün katları ve külliyesi cami olarak tescillidir. Oysa galerilerde halılar hâlâ serilmemiş ve namaz kılmaya müsait hâle getirilmemiştir.

Oldubittiye getirilen kararı kaldıracağınıza inancımız tam!

Sayın Cumhurbaşkanım!

Sizin,asofya Camii ile ilgili Kültür velığı’nın bu oldubittiye getirilen ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesini yok sayan kararını kaldıracağınıza inancımız tamdır.

Dünyaaklanmış iken baş eğmeyen veasofya’yı hukukun belirlediği tarzda Sultan Fatih’in vakfiyesine uygun olarak milletimizin istifadesine tekrar sunan siz değerli devlet büyüğümüzün, içeriden atılan bu meş’um adımı yok sayacağınıza yürekten inanıyorum.