• 18 Mayıs 2024 21:10
  • 0
  • 1 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Emperyalizme karşı yüzyılın ilk bağımsızlık ateşini yakıp zafere ulaştıranlara saygı ve minnetle

Bu haberi dinleyin
18 Mayıs 2024 Emperyalizme karşı yüzyılın ilk bağımsızlık ateşini yakıp zafere ulaştıranlara saygı ve minnetle

Bundan 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal önderliğinde, işgalden kurtuluş, 20. yüzyılda ilk bağımsızlık ateşinin fitillendiği ve zaferle taçlanan yürüyüşün ilk adımı, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli de atıldı.

105 yıl sonra bugün de yine bağımsızlık yeni özgürlük diyoruz.

Mustafa Kemal’in ağzından 

"1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım"

Vazıyet ve manzara-ı umumiye: Osmanlı Devletinin dahil bulunduğu grup, Harbi Umumide mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır, bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumiye sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği yeni tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın riyasetindeki kabine; âciz, haysiyetsiz, cebîn, yalnız padişahın iradesine tâbi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı...”

105 yılı önce işte bu koşullarda yola çıkıp ulusuağa kaldırarak, ülkeyi dönemin en güçlü emperyalistlerinin (Düveli muazzama) işgalinden kurtarıp zafere ulaştıranları saygı ve minnetle anıyoruz.