• 03 Kasım 2023 05:28
  • 0
  • 1 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Kısa dönem konut kiralamaları acenteler yapacak, yasa yayınlandı

Bu haberi dinleyin
03 Kasım 2023 Kısa dönem konut kiralamaları acenteler yapacak, yasa yayınlandı

Kamuoyunda Airbnb Yasası olarak da ifade edilen kısa dönem konut kiralamalarının düzenlenmesi için hazırlanan 7464 Sayılı Konutların Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun’a göre artık Konutların amaçlı kiralanabilmesi için, amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür velığından veya Valilikten izin belgesi alınması zorunludur.rıca,lıkça nitelikleri belirlenen plaket, amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılır.

Yasada yer alan konulardan biri daha önce emlakçıların yaptığı bu işi artık seyahatlerinin yapacak.

Yasanın ilgili bölümünde şöyle deniyor:

Kiraya veren haricinde amaçlı kiralama faaliyetinin yürütülmesi halinde bu kiralamalar, münhasıran 14/9/1972 tarihli     ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilir.

Yasanın tam metni için tıklayın https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm