• 30 Eylül 2020 13:17
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Otellere de HES kodu zorunluluğu getirildi

Bu haberi dinleyin
30 Eylül 2020 Otellere de HES kodu zorunluluğu getirildi

50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenecek. İçişlerilığı konuyla ilgili valiliklere genelge gönderdi.

Genelge şöyle:

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşamanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Öte yandan,virüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biridir.

Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlıklığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.lığımızın ilgili Genelgeleri doğrultusunda şehir içi veya şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Gelinen aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30.09.2020 tarihinden itibaren konaklama tesisleri için de aşağıdaki tedbirlerinınması gerekmiştir.

1. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesi,

2. HES kodu sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

3. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci ve ek 1 inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlıklığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanması,

4. Gerek konaklama tesisine kabul gerekse genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama sırasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak

ilgi (a) Genelgemiz ve Sağlıklığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerindeınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

- 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerinde;

ilgi (b) Genelgemizle getirilen “Güvenlisı”ma uygulaması gereğince ayrılması zorunlu olan “misafir izolasyon odalarına”ınmaları,

- 50 odanıntındaki tüm konaklama tesislerinde;

ilgi (c) Genelgemiz doğrultusunda “geçici nitelikteki ikamet yerlerinde izolasyonaınmaları mümkün olmayanlar” olarak değerlendirilerek Valiliklerce tespit edilen yurt/pansiyonlarda izolasyonaınmaları,

5. Bu Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili Valilik/Kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesi, Gerektiği değerlendirilmektedir. Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikleınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması,ınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.