• 03 Nisan 2021 22:00
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Pandemi nedeniyle turizme en yaygın destek KDV indirimi

Bu haberi dinleyin
03 Nisan 2021 Pandemi nedeniyle turizme en yaygın destek KDV indirimi

 

Dünya Örgütü  (UNWTO)’nun Kurtarma Takip çalışması kapsamında pandemi döneminde hangi ülkenin için ne yaptığını araştırdı.

Kamu ve özel sektör işbirliği ile yürütülen çalışma için 220 ülke ve bölgenin 167’sinden veri ve bilgi sağladı.

Bunlardan 144 ülke sektöre destek olacak parasal politikalar benimsedi.

Vergi erteleme ve KDV indirimi

Para politikaları genellikle indirimli, sübvanse edilmiş veya sıfır oranlarda özeller ve finansmana erişimi kolaylaştırma şeklinde oldu.

Ülkelerin pandemi nedeniylee yaptıkları çeşitli destekler içinde en yaygın olanı yüzde 70 ile KDV indirimi oldu.

Turizmin ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısında oynadığı rol dikkate alınarak pandemi döneminde; AB, IMF, OECD, Dünya Bankası ve  bölgesel kalkınma bankaları hibe ve özellerle destek oldu.

İşsizlik

Ülkelerin pandemi nedeniyle seyahat endüstrisinin hava ulaşımını sağlayan havayollarına destekler sağladı.

Hükümetlerin sağladığı destekler arasında en önemlisinin ise yüz milyonu bulan işsizlik sorununa çözüm olarak işten çıkarmaların yasaklanması işsiz kalanlara kısıtlı da olsa bir ücret ödemesi, işletmelerin istihdam vergisinden muaf tutulması.

Bu dönemde bazı ülkeleri yeniden canlandırmak için iç pazara yönelik özendirici düzenlemelere gitti. Bu amaçla yurttaşlara tatile çıkmaları için parasal destek sağlandı.

KDV indirimi ve mali destekler

• İtalya’da stopaj vergisi askıya alındı. İşletmelerin sosyal güvenlik katkı payları ertelendi.

’da hükümet, geçici toplu işten çıkarmaları önleyen ERTE uygulamasını genişletti.

’da hükümet iş sözleşmeleri geçici olarak askıya alınan işçilerin sosyal sigorta ve sağlık primlerini karşıladı.

’da konaklama endüstrisini desteklemek için KDV oranını düşürüldü.

’da merkezlerindeki müze vb. yerlerdeki işyerlerisonuna kadar kiradan muaf tutuldu.

Federasyonu şirketleri ve havayolları şirketlerinin vergi  ödemelerini erteledi.

• Çin, seyahatlerine para iadesi yapmak için fon oluşturdu.

• Belçika’da otelcilik sektöründeki şirketler için indirimli sağlandı.

• Brezilya, Kosta Rika ve Norveç’te hava yolcularından ve ile ilgili alınan vergiler askıya alındı.

• Avusturya'da, kovid-19’un patlak vermesinden önce almış işletmelerinin geri ödemeleri askıya alındı.

• Bulgaristan'da konaklama, seyahatleri, tur operatörleri, restoranlar ve fastfood işletmelerinin sigorta ödemeleri karşılandı.

• Norveç'te yolcu taşımacılığı, konaklama, kültürel etkinlikler ve turistik yerlerdeki KDV yüzde 12'den yüzde 8'e düşürüldü.

Türkiye’de konaklama KDV’si en yükseklerdendi en düşük oldu

Korona öncesi ve sonrası konaklamada KDV oranı (%)

 EskiYeni
Yunanistan2413
Bulgaristan2110
İngiltere205
Türkiye181
Çekya1510
Belçika126
Norveç126
Avusturya105
Kıbrıs95
Almanya75