• 21 Mart 2022 09:26
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Elde olmayan,olan ve EKK

Bu yazıyı dinleyin
Fehmi Köfteoğlu 21 Mart 2022 Elde olmayan,olan ve EKK

Ukrayna olayı ile ilgili belirsizlikler devam ederken belli olan şeyler var.

Savaşın kendisi ve bu nedenle getirilen yaptırımlara çözüm elimizde olmayan şeylerdir. Buna karşılık yapılabilecekler, yapılması gerekenlerden elimizde olanlar da var.

Birçok sektör ile birlikte turizmde gelir kesildi ama giderler devam ediyor. Şu anda işletmelerin kredi borç ödemeleri ve piyasaya verilmiş vadesi gelen yüz milyonlarca liralık çekler var. Bunun yanında bir de işletmelerin personel kira vb. ödemeler için nakit paraya gereksinimleri var.

Bunların hepsi ertelenemez ivedilikle çözüm gerektiren ve yapılması elimizde olan şeylerdir.

Yapılması gereken, başta birinci kaynak pazar Rusya ve lokomotif firmaların yarın işler düzelip piyasa açıldığında iş yapabilir durumda olması, şirketlerin ayakta kalmasını sağlamaktır.

Bunun bir maliyeti var. Diyelim ki 500 milyon dolar. Bunu bir de o maliyet yüklenilmediğinde uğranacak kayıp ile karşılaştırarak, bir tür ‘Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemesi‘ gibi değerlendirmek gerekir.

Bunun için laf değil iş gerekiyor.

Yapılacak şey alınacak önlemlerden elimizde olanların görüşülüp Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak karar haline getirileceği başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)’nin tek gündem maddesi turizm olan bir toplantıyı ivedilikle yapmasıdır.

Bu, diğer sektörleri ihmal etmek anlamında değil ivedilikler ve öncelik sıralaması bakımındandır.

Bu noktada yapılması gerekenler ve alınacak önlemler ile sektöre ivedilikle sağlanacak destek konusunda muhalefetin de desteği gerekir.

Başta turizmin başkenti Antalya olmak üzere kıyı bölgelerindeki belediyelerin muhalefetin yönetiminde olması turizmde yaşanan sorunlar ve alınması gereken önlemler konusunda hükümete destek olmalarının zeminini oluşturuyor.

Burada klasik muhalefet değil sektör, dolayısıyla ülke gerçekleri esastır.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay, başkanlığını yaptığı EKK’yi tek gündemi turizm olan bir toplantıya çağırır ve buradan somut önlemler içeren kararlar alırsa buna muhalefet de destek olur.

Burada görev ve sorumluluk EKK’ye, EKK’yi de toplayacak olan Fuat Oktay’a düşüyor.

Tek gündemli toplanacak EKK, Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin devreye sokulması, piyasada dolaşan çekler için ve vadesi gelen kredi borçları ile ilgili bankalara kolaylık sağlayacak düzenleme olmalıdır.

Bu konuda Sayın Oktay sektör temsilcileri ve bankacılar ile doğrudan, aracı olmadan görüşüp durumu ilk ağızdan öğrenmeli ve alacağı bilgiler ışığında gereğini ivedilikle yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı’na sunmalıdır.

Ukrayna savaşından dolayı meydana gelen boşluğu şuradan buradan doldururuz gibi afaki laflar yerine işler açıldığında işi yapacak olanların ayakta kalmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılıp gerekli desteklerin ivedilikle sağlanması gerekir.

Onun için de EKK turizm gündemli toplanmalı.

Bu, ülke ve sektörün çıplak gerçeği olmanın yanında 20 Aralık programının da gereğidir.