• 20 Haziran 2022 23:10
  • 0
  • 0 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizm sektörü yasaya göre ihracatçı yönetmeliğe göre değil

Bu haberi dinleyin
20 Haziran 2022 Turizm sektörü yasaya göre ihracatçı yönetmeliğe göre değil

Turizm sektörü ihracatçı mı değil mi? Yasaya göre evet yönetmeliğe göre hayır

Bakanlar Kurulu’nun 2016/8706 sayılı Kararı’na göre yurt dışından 750.000. (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlayan Kültür velığı’ndan belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür velığı’ndan belgeli denizi tesisleri ihracatçı sayılıyor. 2634 sayılıi Teşvik Kanunu 13. Maddesine göre de öyle

Ama 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen ölçülerde döviz kazandırıcı faaliyette olsa bile sektörü ihracatçı sayılmıyor.

Bu nedenle de ihracatçılara tanınan 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanamıyor.

Abdullah Tolu’nun konuyla ilgili yazısı için tıklayın  https://www.turizmgazetesi.com/yazi/turizm-sektoru-1-puanlik-vergi-indiriminden-yararlanabilir-mi/3744