• 25 Şubat 2018 12:00
  • 0
  • 2 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Türsab başkanı sehhar

    Nâkılân-ı âsâr ve râviyân-ı şeker-güftâr şu gûnâ rivayete bu yolla hikâyet ederler ki; evvel zaman içinde bir sehhâr adam gayb ilimleriyle uğraşarak istediği şekle girebilmenin tılsımını keşfetmiş.   Cifr, remil, falcılık, yıldız ve kıyafet ilimlerine de vakıf olan bu adam, gözboyamada ve üçkağıtçılıkta o derece ileri gitmiş ki canını eğlendirmek ve halka marifetini göstermek üzere sık sık şekil değiştirmeye ve insanları hayrette bırakan oyunlar çıkarmaya başlamış.   Bu oyunları menfaatleri için kullanmakta da halkı a

Diğer Yazılar

Türkçe rehberlik 09 Şubat 2021

Mitomanlar cumhuriyeti 23 Temmuz 2019

Müze zamları 18 Temmuz 2019

Fast karaborsa 17 Ekim 2018

Boğazda iki deve daha 26 Eylül 2018

Umurlarında değil 11 Mart 2018

Türsab seçimleri 25 Kasım 2017