• 12 Şubat 2024 02:00
  • 0
  • 10 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizm akademisyenleri de rehberlik yasa değişiklik teklifine itiraz ediyor

Bu haberi dinleyin
12 Şubat 2024 Turizm akademisyenleri de rehberlik yasa değişiklik teklifine itiraz ediyor

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan rehberlik yasa teklifine aralarında profesörlerin de olduğu Türkiye’nin değişik üniversitelerinden 51 akademisyen yayınladıkları bildiri ile itirazlarını bildirdi.

“Turist rehberliği eğitimini yakından ilgilendiren bu tasarı akademisyenlerin önerileri alınmadan hazırlanmıştır” denilen açıklama şöyle:

KAMUOYUNA

09.02.2024 tarihinde “Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu ulusal basından duyurulmuştur. Bu metin söz konusu teklif hakkında Türkiye’de farklı üniversitelerin/Turist Rehberliği bölümlerinde ders veren akademisyenlerin ortak fikrini kamuoyuna açıklamak için hazırlanmıştır.

Türkiye’de turist rehberliği eskiden beri stratejik bir meslek olarak görülmekte ve yasalarla koruma altında tutulmaya çalışılmaktadır. Nitekim ilk iki yasal düzenleme 1890 ve 1925 tarihlerinde çıkarılmış, 2012 tarihinde 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile kendine has bir kanuna sahip olmuştur. Stratejik önemi nedeniyle eğitime de önem verilmiş, her dönemin ihtiyaç ve imkânlarına göre turist rehberlerinin alması gereken eğitimin seviyesi sürekli arttırılmıştır. 1970’lerdelık tarafından düzenlenen 3-6lık (200-600 saatlik) kurslarla başlayan eğitim, 1990’larda iki yıllık önlisans ve 2000’li yıllarda dört yıllık lisans seviyesine çıkmış, 2015’ten itibaren yüksek lisans ve 2021’den itibaren doktora programları açılmıştır. 2023 yılı itibariyle turist rehberliği eğitimi 40 önlisans ve 46 lisans olmak üzere toplam 86 programda ve 4366 kontenjana sahiptir. Meclise sunulan yeni kanun teklifinin hazırlanış süreci ve içeriği rehberlerin eğitimi ile mesleğin icrası konularında büyük değişiklikler getirmektedir. İşbu metin, söz konusu tasarı hakkında akademisyenlerin taşıdığı endişeleri dile getirmek ve yasa tasarısının güncellenmesine yönelik bir çağrı yapmak için hazırlanmıştır.

Endişelerimiz iki ana başlık altında toplanmaktadır; süreç ve içerik. İlk olarak, turist rehberliği eğitimini yakından ilgilendiren bu tasarı akademisyenlerin önerileri alınmadan hazırlanmıştır. Kendine has bir yasası ve akademisi olan mesleği ilgilendiren böylesi bir çalışmanın, mümkün olan en geniş paydaş katılımıyla ve daha somut veriler ortaya konarak hazırlanmış olması arzu edilirdi. İçerik açısından ise tasarı rehberlik eğitiminde ve mesleğin icrasında büyük değişiklikler öngörmektedir. Getirilmek istenen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

1.     Arkeoloji ve sanat tarihi gibi bölüm mezunları ile Uzak Doğu dillerini bilen kişilere,rı bir eğitim almaksızın, yüz saatlik bir kurstan sonra rehber olabilme hakkı tanınmaktadır.

2.     Her tur aracında bir rehber bulundurma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

3.     Turist rehberlerinin en az bir yabancı dil bilme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Söz konusu değişiklikler için taşıdığımız endişeler aşağıdaki gibidir:

1.     Tasarıda “Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi” bir amaç olarak belirtilmiş ancak gerekçelendirilmemiştir. Mevcut sistemde; arkeoloji, sanat tarihi, filoloji gibi bölüm mezunları önlisans, lisans ya da tezli/tezsiz yüksek lisans gibi farklı seçeneklerle rehber olabilmektedir. Getirilmek istenen değişikliğin gerekçesi ve bir kolaylaştırmaya neden ihtiyaç duyulduğu açık değildir. Böylesi bir yöntem, rehberlik eğitiminde üniversitelerin varlığının göz ardı edilmesi anlamına gelmekte ve 1970’lerde uygulanan kurs sistemine geri dönülmesinin yolunu açmaktadır. Rehberlik mesleğinin stratejik önemi, böylece, gezdirilecek yerlerin arkeolojik ve sanat tarihsel bilgileri ile sınırlandırılmakta, mesleğin icrası için gerekli tüm bilgileri 100 saatlik bir kursa sığdırmaktadır. Dolayısıyla bu durum turist rehberliği bölümlerinin varlık nedenini sorguya açık hale getirmektedir.

2.     Her tur aracında bir turist rehberi bulunma zorunluluğunun kaldırılması için sunulan gerekçe şu şekildedir:

Madde ile esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik yapılmaktadır.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunun 10. maddesine göre “araç başına bir rehber bulundurmak” zorunludur. Gerekçede yer alan ‘esas amacı tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler’ ifadesi muğlak ve kötü kullanıma açık bir ifadedir; rehberlerin sadece müze ve ören yerlerine

hapsolma tehlikesini beraberinde getirmektedir. Günümüzde değişmiş, çöllerden kutuplara kadar hemen her türlü coğrafya hareketlerine konu olmaya başlamış ve ülkeler bu potansiyellerini harekete geçirebilmek için çeşitli çareler üretme arayışı içine girmiştir. Tarihi ve turistik olmasa da her türlü doğal ve kültürel unsurune konu edilebilmesi için de bir tur paketi içine alınması gerekmektedir. Turist rehberliği mesleğini sadece bilgi vermekle sınırlayan bir anlayış, günümüz gerçekleriyle örtüşmemektedir. Tur araçlarında rehber zorunluluğunun kaldırılması ve rehberlerin müze ve ören yerlerine hapsedilmesi yabancı tur operatörlerinin “tur lideri” olarak görevlendirdiği yabancı uyruklu personellerinin ülkemiz hakkında bilgi vermesi sorununu da beraberinde getirecektir. Böylesi bir durum, Ermeni Sorunu veya Kıbrıs Sorunu gibi hassas konularda Kültür velığı’ndan belgeli turist rehberleri dışındaki kişilerin anlatım yapmasına izin vermek anlamına gelecektir.

3.     Yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılmasının gerekçesi tasarıda şu şekilde açıklanmıştır:

Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyetini gidermek ve içde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

‘Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanlar’ ifadesi ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalarına rağmen, en az bir yabancı dili iyi bildiğini kanıtlayamayan, dolayısıyla rehberlik yapma hakkını kazanamayan kişiler kastedilmektedir. İçin artmasına bağlı olarak, Türkçe dilinde rehberlik yapanların sayısının arttığı bir gerçektir. Ancak bu durumun önlem alınması gereken bir sorun olduğu doğru değildir. Nitekim 1925 yılından beri Türkiye’de turist rehberliği mesleği sadece Türk vatandaşları tarafından yapılabilmekte ve dolayısıyla her rehber Türkçe bilmektedir. Bir rehberlik bölümünden mezun olmasına rağmen yabancı dil sınavını geçemeyen kişilerin sözde mağduriyetini önlemek adına alındığı ifade edilen bu karar, neden sonuç ilişkisini yanlış kurmaktadır. Öğrencilerin yabancı dil öğrenememelerinin nedenlerini ortadan kaldırarak onları 21. yüzyılın rekabetçi koşullarına hazırlamak yerine, dil bilmeden rehber olmalarının önünü açmak büyük bir hatadır.

‘1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’ ve ‘6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’ olmak üzere kendine has iki yasası olmasına rağmen sektörümüzün arzulanan yerde olmadığı bir gerçektir. sektörünü daha ileri taşımak ve ülke refahına katkıda bulunmak için bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu da doğrudur. Türkiye’deinlık seviyesinde ele alınmasından beklenen faydalar da bu yöndedir. Ancak böylesi önemli bir konuda, paydaşlarından görüş alınmadan, sunulan gerekçeler bilimsel verilerle desteklenmeden ve tartışılmadan hazırlanan söz konusu taslak, maalesef, bekleneni vermekten uzak bir görüntü çizmektedir.

Aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak, hazırlanan taslağın mevcut haliyle yarardan çok zarar getireceği endişesini taşıyor, tasarının geri çekilmesini ve tüm paydaşların katılımı ile yeni bir düzenlemenin hazırlanmasını öneriyoruz.

Unvan/Adı Soyadı

Kurum

Prof.Dr.AbdullahTANRISEVDİ

AydınAdnanMenderesÜniversitesi

Prof.Dr.BerrinGÜZEL

AydınAdnanMenderesÜniversitesi

Prof.Dr.BurhanettinZENGİN

SakaryaUygulamalıBilimlerÜniversitesi

Prof.Dr.CelilÇAKICI

MersinÜniversitesi

Prof.Dr.ErkanSAĞLIK

SivasCumhuriyetÜniversitesi

Prof.Dr.GökçeYÜKSEK

EskişehirAnadoluÜniversitesi

Prof.Dr.Lütfi ATAY

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi

Prof.Dr.MeltemCABER

AkdenizÜniversitesi

Prof.Dr.MuharremTUNA

AnkaraHacıBayramVeliÜniversitesi

Prof.Dr.NaciPOLAT

PamukkaleÜniversitesi

Prof.Dr.NurayTETİKDİNÇ

BalıkesirÜniversitesi

Prof.Dr.ÖzcanZORLU

AfyonKocatepeÜniversitesi

Prof.Dr.ÖzlemGÜZEL

AkdenizÜniversitesi

Prof.Dr.ÖzlemKÖROĞLU

BalıkesirÜniversitesi

Prof.Dr.SuaviAHİPAŞAOĞLU(Emekli)

EskişehirAnadoluÜniversitesi

Prof.Dr.Rahman TEMİZKAN

EskişehirOsmangaziÜniversitesi

Prof.Dr.SaadetPınar TEMİZKAN

EskişehirOsmangaziÜniversitesi

Prof.Dr.SerhatHARMAN

MardinArtukluÜniversitesi

Prof.Dr.UysalYENİPINAR

MersinÜniversitesi

Prof.Dr.YasinBİLİM

NecmettinErbakanÜniversitesi

Prof.Dr.ZaferÖTER

İzmirKatipÇelebi Üniversitesi

Doç.Dr.Ali TÜRKER

MuğlaSıtkıKoçmanÜniversitesi

Doç.Dr.Aytuğ ARSLAN

İzmirKatipÇelebi Üniversitesi

Doç.Dr.BekirBora DEDEOĞLU

NevşehirHacıBektaşVeliÜniversitesi

Doç.Dr.CananTANRISEVER

KastamonuÜniversitesi

Doç.Dr.CerenİŞÇİ

ManisaCelalBayarÜniversitesi

Doç.Dr.Davut UYSAL

İzmirKatipÇelebi Üniversitesi

Doç.Dr.DuyguYETGİNAKGÜN

EskişehirAnadoluÜniversitesi

Doç.Dr.ElçinDOĞANGÜRBÜZER

Ege Üniversitesi

Doç.Dr.ErtuğrulDÜZGÜN

BoluAbantİzzetBaysal Üniversitesi

Doç.Dr.FarukSEYİTOĞLU

MardinArtukluÜniversitesi

Doç.Dr.FundaÖN

MuğlaSıtkıKoçmanÜniversitesi

Doç.Dr.HalilKORKMAZ

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi

Doç.Dr.HandeAKYURTKURNAZ

BoluAbantİzzetBaysal Üniversitesi

Doç.Dr.MeltemALTINAYÖZDEMİR

MuğlaSıtkıKoçmanÜniversitesi

Doç.Dr.NalanALBUZ

ZonguldakBülentEcevitÜniversitesi

Doç.Dr.NazımÇOKİŞLER

İzmirKatipÇelebi Üniversitesi

Doç.Dr.NeşeÇULLUKAYGISIZ

AksarayÜniversitesi

Doç.Dr.OzanATSIZ

NevşehirHacıBektaşVeliÜniversitesi

Doç.Dr.Ömer ÇOBAN

NevşehirHacıBektaşVeliÜniversitesi

Doç.Dr.ÖzgeGÜDÜ DEMİRBULAT

BalıkesirÜniversitesi

Doç.Dr.ÖzlemTEKİN

BandırmaOnyediEylülÜniversitesi

Doç.Dr.SeçkinESERGÜRSOY

KırklareliÜniversitesi

Doç.Dr.SedaŞAHİN

BalıkesirÜniversitesi

Doç.Dr.SerapAKDU

GümüşhaneÜniversitesi

Doç.Dr.SerkanAYLAN

Selçuk Üniversitesi

Doç.Dr.SerkanTÜRKMEN

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi

Doç.Dr.SinanGÖKDEMİR

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi

Doç.Dr.TolgaFahriÇAKMAK

ZonguldakBülentEcevitÜniversitesi

Doç.Dr.UğurAKDU

GümüşhaneÜniversitesi

Doç.Dr.Uğur CEYLAN

KütahyaDumlupınarÜniversitesi