• 31 Temmuz 2021 19:59
  • 0
  • 5 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

“Yeni teşvik yasası bir şey vermiyor, alıyor”

Bu haberi dinleyin
31 Temmuz 2021 “Yeni teşvik yasası bir şey vermiyor, alıyor”

Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor sanılmasın. Değişiklikler ile sektöre birçok ek yükümlülük ve maliyet getiriliyor. 

Dr. Nedim Türkmen Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde “Bakan süper oldu, peki ya?” başlıklı yazısında 28/7/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe gireni Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7334 Sayılı Kanun ile ilgili olarak şunları yazdı:

Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor, ruhsat iptali tehditleri havalarda uçuşuyor 

TÜRKİYE GENELİNDELIK BELGELİ TESİSLER

İşletme belgeli tesis sayısı     423

İşletme belgeli oda sayısı      488.017

İşletme belgeli yatak sayısı 1.022.366 

Yatırım belgeli tesis sayısı     640

Yatırım belgeli oda sayısı       76.935 

Yatırım belgeli yatak sayısı    166.579

TÜRKİYE GENELİNDE BELEDİYE BELGELİ TESİSLER 

Belediye belgeli tesis sayısı   8.633

Belediye belgeli oda sayısı    253.882

Belediye belgeli yatak sayısı  576.876

Rakamlar toplam sayıyı gösteriyor. 

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7334 Sayılı Kanun 28/7/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

8.633 BELEDİYE BELGELİ TESİS YENİ BELGE ALACAK 

Kanun değişikliği ile sektörüne birçok ilave yükümlülük ve maliyet getiriliyor. Şöyle ki; 

¦       sektöründe, teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür velığından yatırımı belgesi veya işletmesi belgesi alınması gerekecek. 

¦       Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirildi. 

¦       Belirtilen süreler içinde işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin ruhsatı iptal edilecek. 

¦       Belgeli tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi işletmesi belgesi veya işletmesi belgesi alamaması durumunda belgesi iptal edilebilecek. 

¦       İlgili idaresinden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içindelığa başvurmaları halinde basit konaklama işletmesi belgesi verilecek. 

¦       Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir içerisinde işletmesi belgesi almak için Kültür velığına başvuruda bulunmaları halinde işletmesi belgesi verilecek. 

Ülkemizde "bacasız sanayi" olarak adlandırdığımız sektörü, terör olaylarından, salgın hastalıklardan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bir sektör düşünün; doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyon insan istihdam ediyor, ülkeye yılda 40 milyon turist ve 35 milyar dolar döviz getiriyor, ama hep hırpalanıyor. 

Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor, ruhsat iptali tehditleri havalarda uçuşuyor, yerel yönetimlerin yetkileri almıyor. Velhasıl,ı "süper" oluyor. Eskiden koalisyon görüşmeleri sırasındalığı kimde kalırsa kalsın diyerek pazarlığa büe dahil edilmez iken, bu değişikliklerden soma bulığı kapmak için kafa göz yarılıp kavga çıkabilecektir. 

GÜCÜN DAYANILMAZ CAZİBESİ 

1982 yılında yürürlüğe gireni Teşvik Kanunu, Türkiye'de turistik yatak kapasitesinin hızla artmasını ve Türkiye'nin dünya pazarında söz sahibi olmasını sağlamıştır. Bu kanun içkide yer alan birçok teşvik unsuru yıllar içinde eksilmiş, sonuçta kamu arazilerinin amaçlı tahsisi dışında ciddi bir teşvik unsuru kalmamıştır. 

7183 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için ödenmesi gereken paylarının ödenmemesi ya da ödendiğinin belgelendirilmemesi halinde, getirilen para cezaları ve yaptırımlar sektörün infialine neden olmuştur. Tahsilatı ajans adına vergi daireleri yaptığına göre, neden hâlâ belge ibrazı isteniyor? 

Bu payı ödemeyenlere geçici faaliyeti durdurma yaptırımı uygulamak Anayasa'yakırı değil mi? 

Turizmlığı'nın elindeki bazı yetkilerin özel sektöre devredilmesi konusunu bizzatlık yetkilileri bundan önceki dönemlerde sıklıkla dile getirirken, bugün gelinen noktada yerel yönetimlerin yetkisi de elinden alınarak,lığı süper bir güce dönüşüyor. 

Meclis tatile girmeden önce, alelacele çıkartılmış bir kanun söz konusudur. Sektör temsilcileri kanun teklifi Meclis'e sunulduğunda bu durumdan haberdar olmuşlardır. Kanun, genel kanun olmasına rağmen; Anayasa Komisyonu'nda görüşülmemiş, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili hükümleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşülmesi gerekirken, orada da görüşülmemiştir. 

Devlet vatandaş için vardır, vatandaş devlet için değil... 

Sırf belediyelerin yetkilerini kısacağız söylemi ile yola çıkıp, kendinize süper güçlerle donatılmış birlık yarattınız. Bu yetki ve güçlerle önümüzdeki yıl Türkiye 'ye 75 milyon turist, 100 milyar dolar para getirirsiniz herhalde...