• 20 Nisan 2022 20:28
  • 0
  • 5 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizme 50 milyar kredi yatırımlara nasıl yansıyacak

Bu yazıyı dinleyin
Kayhan Taner Özen 20 Nisan 2022 Turizme 50 milyar kredi yatırımlara nasıl yansıyacak

 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan imalata ve turizme verilecek 150 Milyar TL %9 faizli kredi desteğinin turizme ayrılan 50 Milyar TL’lik kısmı turizm sektörünü ve turizm yatırımlarını uçuracak büyüklüktedir.

              Turizm sektörünün kullandığı kısa ve uzun vadeli nakdi kredilerin toplam tutarının Şubat 2022 itibarıyla 195 Milyar TL olduğu göz önüne alınırsa, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. vasıtasıyla yeni verilecek 50 Milyar TL kredi ile rakam %25,6 artış ile 245 Milyar TL’ye ulaşacaktır.

              Yeni kredi sektörde nasıl bir fark yaratacak, neler yapılabilir ve turizm sektörü nasıl uçuşa geçer, bakmakta fayda var.

              Turizme ayrılan 50 Milyar TL ile, Antalya’nın yatak kapasitesinin yaklaşık %80’nini karşılayan ve 1000 yatak civarında kapasiteleri olan beş yıldızlı otellerden inşa etmek istersek, yatak başı 600.000 TL inşaat, teçhizat, tesisat, tefriş ve üç aylık işletme sermayesi ihtiyacı maliyeti ile birlikte, arsa hariç 600.000.000 TL’ye bir H5 otel inşa edip hizmete açabiliriz.  Böylece yaklaşık 85.000 yatak kapasiteli 85 adet yeni H5 otelimiz olur. 

              Elbette banka arsa hariç inşaatın tamamına kredi veremez. Yaklaşık maliyetin %50’sini finanse ettiği varsayımı ve kalan kısmın yatırımcıların öz kaynaklarından karşılanması şartıyla inşa edilecek H5 otel sayısı 170’e, yatak kapasitesi de 170.000’e çıkar. 

              170.000 adet satışa hazır H5 yatak yeni, uluslararası bir destinasyonun kapasitesidir. Gelen turistin ortalama 10 gece konaklayacağı düşünülürse dört aylık dolu geçen yüksek sezonda 2.040.000 turist ağırlanacak demektir. Yeni otellerimizin düşük sezonda ve ölü sezonda toplam bir milyon misafiri daha ağırlayacağını hesapladığımızda toplam 3 Milyon yeni turiste ulaşırız.

              Otellerimizin yüksek sezonda ortalama olarak geceleme başına her şey dahil70 $’dan satıldığını hesaplarsak 1,5 Milyar $, düşük  ve ölü sezonlarda ortalama 40 $’dan sattığını varsayarsak bir 400 Milyon $ daha ciro yaptıklarını görürüz. Böylece otellerimizin yapacakları 1.900 Milyon $ ciro ile ekonomimize net kaynak yaratacaklarını buluruz. Otellerimizin toplam net işletme karının ise 1.050 Milyon $ olacağını kabaca hesaplayabiliriz.

              Otel başına net işletme karı ise (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) 6.175.000 $ olacaktır. Bu kardan memnun olmayacak patron da yoktur.

              İşin finansman kısmına bakarsak;

              Banka (devlet) verdiğimiz H5 otel inşa etme örneğimize göre, her firmaya 300 Milyon TL kredi verecektir. Kredinin yıllık faizi %9 ve vadesinin de iki yıl anapara ödemesiz 7 yıl olacağın öngörürsek aşağıdaki vade itfa tablosuna ulaşırız.

 

Yıllar2022202320242025202620272028Toplam
Anapara Geri Ödemesi  60.000.000*60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000300.000.000
Faiz Ödemesi

27.000.000**

 

27.000.00027.000.00021.600.00016.200.00010.800.0005.400.000135.000.000
Yıl Sonu Dolar Kuru Tahmini20304255657380 
Anapara $ Olarak  1.428.5711.090.909923.077821.918750.0005.014.475
Faiz $ Olarak1.350.000900.000642.857392.727249.230147.94567.5003.750.259

*Anapara yılsonunda ödenecek.

**Tam yıl varsayımı ile

              Görüldüğü gibi 7 yılın sonunda firmamız aldığı krediyi 135 Milyon TL toplam faiz ile 435 Milyon TL olarak ödeyecektir. Öte yandan beklenen enflasyona göre Dolar kuru artışı varsayımı ile baktığımızda; alınan kredinin karşılığı şu anda 300.000.000/14,7=20.408.163 $’dır. Vade sonunda ödenen toplam anapara ve faiz ise Dolar olarak 8.764.734 $’dır. Firma aldığı kredinin yarısından azını reel olarak geri ödeyecektir. 

              Firmanın devletten aldığı %9 faizli kredi ile yatırımı %25 daha ucuza gelecek 600 Milyon TL bedelle inşa ettiği (40.000.000 $) oteli yaklaşık 30.000.000 $’a mal olacaktır. 20 Milyon $ arsa bedeli olduğu da hesaba katılırsa tesis kendini 8 yılda geri ödeyecektir. Elbette iyi bir sezonda doluluklar ve fiyatlar daha da yükselebilir ya da savaş, Salgın nedeniyle çok az ciro elde edilebilir.

              Yapılacak 170 adet H5 otel yatırımı otel başına 250 kişilik doğrudan istihdam sağlayabileceğinden toplam 42.500 kişilik yeni, kalıcı istihdam sağlanacaktır. İnşaat sürecinde sağlanan istihdam ve dolaylı yoldan sağlanan istihdam da ekonominin, dolayısıyla toplumun diğer kazancıdır. Yapılacak yatırımların ithal girdisi olmayacağı ya da düşük olacağı için yapılan yatırımlara harcanacak kaynaklar yine ekonominin içinde kalacaktır. Dolayısıyla katma değeri yüksek bir projedir. Ekonominin ihtiyacına destek olacak doğrudan net döviz girdisi sağlayacak bir yatırımdır.

              Örneğimizde sadece otel yatırımı olarak kredi desteğini değerlendirdik fakat bu kredi turizmin her alanında kullanılacaktır ve benzer etkiyi ekonomiye sağlayacaktır.

              Önümüzdeki aydan itibaren yeni kredi desteği nedeniyle turizm teşviklerinde patlama olması beklenebilir.