• 08 Nisan 2022 09:39
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Bakanlık “otel kılıflı” villalar için harekete geçti

Bu haberi dinleyin
08 Nisan 2022 Bakanlık “otel kılıflı” villalar için harekete geçti

 

Turizm Gazetesi’nin ‘Otel kılıflı villalar’ başlıkları ile gündeme getirdiği son yıllarda özellikle ve Çeşme’de otel iznini kılıf yaparak inşa edilen villa projeleri için olarak Kültür velığı harekete geçti.

Dünya Gazetesi Seyahat Endüstrisi sayfasındaki habere göre İmar planında ve inşaat ruhsatında turistik tesis olarak görünen projelerdeki mevzuatakırı kullanımlar ile ilgili olaraklık müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda Kültür velığı, 27 Mart 2022 günü Çevre ve Şehirciliklığı'na bağlı Tapu Kadastro, Milli Emlak, Mekansal Planlama ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine bir yazı gönderdi.

Yazıda, belgeli konaklama tesislerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi hakların tesis edilmemesi istendi.

Amacakırı

Yazıda devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti terimlerine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı: 

“Son zamanlarda ilgili mevzuat hükümlerine ve onaylı imar planlarının ruhuna ve amacınakırı şekilde karma kullanım ya da tercihli kullanım alanlarında ilgili belediyelerden tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı (inşaat) ruhsatı alınmasına rağmen bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar inşa edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kullanarak üçüncü kişilere bağımsız bölüm olarak konut satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”

Belediyelere ve tapuya uyarı

Bu durumun, yüksek yapılaşma hakkının kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olduğuna işaret edilen yazıda, tesisi ruhsatı almış olan yapıların daha sonra konut olarak kullanılmasının engellenmesi istendi.

Kültür velığı, belediyelerden, tesisi olan yapıların devre mülk, kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu olamayacağına ilişkin tapu siciline bildirim yapmasını ve yapı kullanım izin belgesi (iskân) vermemesini istedi.

Tapu müdürlükleri de tesisi olarak inşa edilen yapılara devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyetli tapu verilmemesi konusunda uyarıldı.

Raporda ne deniyordu

Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda “Turizm emsali kullanılarak konut amaçlı binalara dönüştürüldü ve satışa çıktı. yapılarınınrı bağımsız bölüm olarak gösterilerek kat irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tespit edildi.” deniyor. 

Raporda şu hususlar belirtiliyor:

• Ruhsatakırı olarak katları açığa çıkarılarak iskâna konu edildi. Emsale dâhil olması gereken katlar emsal harici gösterilerek fazladan emsal kazanıldı, fazla villa, konut, tesisi yapıldı. 

emsali kullanılarak konut amaçlı binalara dönüştürüldü ve satışa çıktı. 

• Kıyı kanununakırı olarak ilk 50 metrede yapılaşma görüldü. 

• Planakırı istinat duvarları ve dolgular yapılarak kıyıda alanlar ve villa bahçeleri oluşturuldu. Plansız ve ruhsatsız iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri, asansör kuleleri yapıldı ve kıyının tahribatına yol açıldı. 

• Günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen, bu tesislerin konut amaçlı kullanımlara dönüştürüldüğü görüldü. 

yapılarınınrı bağımsız bölüm olarak gösterilerek kat irtifakına konu edildiği ve üçüncü şahıslara satışının önünün açıldığı tespit edildi. 

tesislerini teşvik etmek için getirilen avantajların konut kullanımı şeklinde kullanılarak yatırımcıları arasında haksız rekabet oluşturduğu belirlendi.