• 15 Ekim 2020 17:00
  • 0
  • 4 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Pandemi sonrası Seyahat Acenteliği

Pandemi sürecinin turizm hareketlerini küresel ölçekte köklü bir değişime zorladığı, her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Salgın öncesinde de büyük sarsıntılar yaşayan, havacıların deyimiyle girdiği “türbülanstan” bir türlü çıkamayan turizmde, önümüzdeki dönemde hiçbir şeyin eskisi olamayacağı ortada. Halk Sağlığı açısından “Yeni Normal” hangi anlamı taşıyorsa, turizmde de köklü değişikler getirecek yeni bir düzenin egemen olacağı belli.Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve üretilen artı değerin, coğrafi bölgeler ve toplum katmanları arasında paylaşımında, izlenecek yöntemlerle çok yakından ilgili bu “yeni” geleceğin, turizmdeki alt sektörleri nasıl etkileyeceğine ilişkin varsayımlar şimdid