• 11 Eylül 2022 21:14
  • 0
  • 4 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

2050’de Türkiye ve dünya turizm için senaryolar (1)

Bu yazıyı dinleyin
Talha Çamaş 11 Eylül 2022 2050’de Türkiye ve dünya turizm için senaryolar (1)

Küresel turizm gelişiminin son 20 yılı bize hiçbir şey öğretmemiş olsa bile bir şeyi kesin öğretti. O da sosyal, teknolojik, ekonomik ve çevresel değişimin hızının artmaya devam etmesi normal, bir iş anlayışı bakış açısı ile geleceği planlamanın gerçekçi olmayan bir strateji olduğudur. 

11 Eylül başta olmak üzere uluslararası etkisi olan terörist saldırıları, akıllı telefon teknolojisinin ve sosyal medyanın ortaya çıkışı, küresel mali krizler ve devam eden ekonomik durgunluk, Arap Baharı hareketi ve Asya ve Japon tsunamileri de dahil olmak korkunç doğa olayları ve nihai olarak pandemi gibi yirmi birinci yüzyılın çalkantılı olayları, belirsiz ve birbirine bağlı bir geleceği anlamanın ve hazırlanmanın önemini daha da güçlendirdi. 

Turizm, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olup, tüm kıtalarda ekonomileri, geçim kaynaklarını, kamu hizmetlerini ve fırsatları etkiledi. 

Özellikle ekonomileri turizme bağlı ülkelerde turizm gelirleri 1 – 1.2 trilyon USD azaldı. Her 10 işten birini sağlayan, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde milyonlarca kişiye geçim kaynağı sağlayan turizm sektöründe dünya çapında 100 milyona yakın ( belki de fazla ) doğrudan turizm sektörünün değişik dallarında çalışanlar işlerini kaybetti. Küçük işletmeler (küresel turizmin yüzde 80'ini omuzlayan) önemli bölümü kapanmak zorunda kaldı.

Bu da gösteriyor ki son 40 yılda turizmin gelişiminin başlıca itici güçlerinin birçoğu  önümüzdeki 40 yılın önemli etkileri olmaya devam edecek olsa da, turizm küresel, bölgesel ve destinasyon ölçeklerinde kapsamını ve ölçeğini şekillendirecek yeni fırsatlar ve zorluklarla karşılaşacaktır. Bu nedenle geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak çok sağlıklı olmayabilir.

Geleceğin bir tahmin yerine, beklenmedik durum analizi, temel varsayımlardaki veya etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin sonuçları nasıl değiştirebileceğini ve bir dizi gelecek tahmini sağlayabilecek senaryolar hazırlamak en doğrusudur.

Senaryolar, tahminler veya tahminler derlemesi değildir; makul geleceklerin alternatif göstergeleridir..

Turizm politika yapıcıları, destinasyonunun ve hatta küresel turizm sektörünün arzu edilen gelecekteki durumlarını öngörmek için, değişimin bilinen başlıca itici güçleri arasındaki etkileşimleri keşfetmek ve yüksek etkili, doğrusal olmayan değişikliklere neden olabilecek çeşitli "oyun değiştiriciler", "siyah kuğular" veya "x-faktörleri" nin stratejik etkilerini tanımlamak için daha geniş perspektifler kullanmalıdır.

Senaryo planlaması bugüne kadar turizm sektöründe daha sınırlı bir uygulamaya sahip olsa da, gelecekteki büyük zorlukların üstesinden gelmek için giderek daha önem kazanmakta ve turizmin gelecekte nerede olmak istediğine dair stratejik bir vizyon geliştirmek için de kullanılmaktadır.

Gelin gerek fütüristlerin, gerek konu üzerinde çalışan akademisyenlerin, sektörün kanaat önderlerinin ve UNWTO ( Dünya Turizm Örgütü ) ve WTTC’nin ( Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi ) geleceğe yönelik yaptıkları tahmin, senaryo ve çalışmalardan yola çıkarak, 2050 yılına yönelik bazı öngörülerde bulunmaya çalışalım.

2050 yılında turist sayılarında değişik yaklaşımlar var. Örneğin Ian Yeoman ve arkadaşları yaptıkları öngörü çalışmasında 4.7 milyar insanın, yani dünya nüfusunun neredeyse yarısının 2050’lerde seyahat edeceğini söylüyorlar

UNWTO  ekonomik büyüme ve ulaşım maliyetlerinin bazı değişik varsayımlarını dikkate alarak 2030'daturist varışları için 1,9 – 2.2 milyar kişi olarak tahmin yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP, 2012) tarafından yapılan modelleme, yeşil ekonomi ve BAU (business as usual) senaryoları için 2050 yılında 2,4-3,1 milyar kişinin seyahat edeceğini öngören tahminler üretti.

Biz 2050 de, yaklaşık 3 milyar insanın seyahat edeceğini öngörerek Türkiye’nin normal olduğu yıl olan 2019’daki seyahat eden kişi sayısı olan 1,5 milyar insanın yüzde 2,9 una evsahipliği ettiği oranını koruyacağını düşünürsek 2050 de ağırlayacağı kişi sayısının 2019 un nerede ise 2 katına yani 100-110milyona çıkacağını söyleyebiliriz. 

Peki dünya 25 sene sonra 3- 3,5 milyar insanın seyahat etmesini kaldırabilecek mi ? Türkiye 100-110 milyon turisti ağırlamayı kaldırabilecek mi ? 

Bu rakamları Türkiye’nin en yüksek kişi başı harcama yapılan 2003-2005 yıllarındaki ortalama 900-925 doları alırsak tabii ki 110 milyar USD kazanacak olması herkeste heyecan yaratır.

(Devamı haftaya, İrdelenmesi gereken noktalar)