• 27 Eylül 2022 13:14
 • 0
 • 4 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Gelecek şekillenirken Türkiye ne yapmalı, 2050’ye nasıl konumlanmalı

Bu yazıyı dinleyin
Talha Çamaş 27 Eylül 2022 Gelecek şekillenirken Türkiye ne yapmalı, 2050’ye nasıl konumlanmalı

 

Türkiye ve dünyada seyahat endüstrisi (3)

Seyahat endüstrisinin bugünkü durumu, son gelişmelerin sektöre yansımaları ve önümüzdeki döneme ilişkin olasılıkları anlattık.

Pek gelecek böyle şekillenirken Türkiye ne yapmalı ve 2050 ye kendini nasıl konumlandırmalı.

Bir de buna bakalım

 • Her alanda büyük değişimlerin içine girmiş ve girecek bir dünya içinde Türkiye’nin sadece turizmde değil, tarım politikalarında, enerji politikalarında, ulaşım hatları geliştirme politikalarında, çevre koruma politikalarında, mali ve finansal yönetim politikalarında, üretim ve ihracat politikalarında ve nihai olarak hepsi için gerekli ve önemli bilişim ve iletişim teknolojisi politikalarında yeni nesil düşünce modelleri ile veriye dayalı, sürdürülebilir uzun soluklu senaryolar, uygulama modellemeleri ve yatırımlar yapmalıdır.
 • Önce, yukarıda bahsettiğimiz gibi Türkiye’nin 100-110 milyon turisti ağırlama arzu ve kararını, gıda, çevre, tarihi ve kültürel yapılar, iklim, doğal kaynaklar ( başta su olmak üzere ) üzerinde yapacağı baskıları göz önünde tutarak ve maliyetlerini hesaplayarak vermesi en doğrusu olacaktır.
 • 2018/2019 da turist sayıları açısından dünyada ilk 10 a girebilen Türkiye maalesef kişi başı ve total turizm girdileri açısından performansı oldukça zayıftır.

        Dolayısı ile oluşturulacak politikalar öncelikli olarak kişi sayısı ve kişi başı harcama rakamı arasındaki doğru oranı bulmak olmalıdır. Diğer bir deyim ile kişi başı harcamanın gerçekçi olarak arttırılması şarttır.

 • Turizmde hala insanların yüzde 50’sinin tatil amaçlı seyahat ettiklerini ve edeceklerini, Türkiye’nin de ana turist kişi ve gelir girdilerinin bu alanda olduğunu düşünürsek, bu alanda alt ve üst yapı yatırımlarını sayısal büyümeden ziyade deneyim sunan, temalı, kaliteli, bilişim ve iletişim teknolojileri ile donatılmış şehir, yerleşim merkezleri ve tesislerle hazır olması gereklidir. Bunun içinde mevcut tesislerde yenilenme, geleceğe hazırlanma yeni yatırımlardan çok daha önemlidir.
 • Türkiye’nin özellikle deneyim içeren seyahat tarzı tercihi daha fazla olan Y ve Z kuşağı için, çok önemli doğal varlıklara, coğrafi yapısının sağladığı birçok imkan ve avantaja sahip olması çok önemlidir. Ancak aynı zamanda hassas olan bu tür doğal varlıkların hızlı tüketilmemesi ve yok edilmemesi için etkin kullanım planlamaları ve uygulamaları gereklidir. Yani ziyaretçi sayıları, kullanıcı sayıları vs limitlendirilmelidir.

        AVM‘lerde uluslararası markaların mağazaları önünde kuyrukta bekleyip sırası gelenlerin ( firmanın belirlediği mağaza kapasitesi ve müşteri sayısı ) girebildiği İstanbul’da, Adalara hiçbir kontrol, kısıtlama olmadan Adaların ağırlayabileceği ve varlıklarını olması gereken şekilde sürdürebilmesi için gerekli kapasitelerinin çok üstünde insan her gün istediği gibi gidebilmektedir.

 • Yerel yönetimlerin, özellikle özel sektör meslek örgütleri, akademia, kanaat önderleri, ticaret odaları vb kurum temsilcileri ve toplumdan bireylerinde bulunacağı, kuracakları turizm kent konseyleri ve ilgili kamu yönetimi yerel temsilcileri, meslek örgütleri temsilcileri, ticaret odaları temsilcileri gibi kurumlarla birlikte oluşturacakları Destinasyon Yönetim Ofisleri ile turizm yönetimini yerinden yönetmesi doğru olan modeldir. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, finansal kaynakların  yasalar ile belirlenmesi gereklidir. Kalkınma Ajansları ile birlikte şehrin turizm modelini belirlemeleri, yatırım ( alt ve üst yapı ) planlamalarını yapmaları, ile tanıtım ve pazarlama ( sosyal medya ağırlıklı ) çalışmalarını, hedef odaklı yapmaları gereklidir.
 • Yerel yönetimler kentte ziyaretçilerin kullanımına sunacakları bilişim ve iletişim teknolojilerinin en gelişmişlerinin alt ve üst yapılarını kurmalı ve yönetmelidir. AI ( yapay zeka ) nın mutlaka kullanılması gereklidir.
 • Tren seyahatinin gelecekte tercih edileceğini göz önünde tutarak gerçek hızlı tren yatırımlarının yapılması ve hızla kullanıma açılması önemlidir.
 • İstanbul başta olmak üzere kruvaziyerlerin ziyaret ettikleri merkezlerde ihtiyaca binaen doğru yerlerde, merkezin yerel trafiğini, alt ve üst yapılarını göz önünde bulundurarak, kruvaziyer limanları inşa edilmesi önemlidir.
 • Özellikle Akdeniz’de her geçen gün büyüyen bir yat turizmi vardır ve bunun için marinalar, bağlama yerleri gereklidir. Şu an Türkiye Akdeniz ve Ege kıyılarındaki marina kapasite ve sayıları yetersiz olup, arz/talep dengesi bozulduğundan fiyatlarda istikrarsızlık baş göstermiştir. Çözülmesi gerekli bir sorundur.