• 19 Mayıs 2023 01:46
 • 0
 • 6 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Türk turizminin seçime etkisi

Bu yazıyı dinleyin
Kayhan Taner Özen 19 Mayıs 2023 Türk turizminin seçime etkisi

 

On gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu mevcut Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak. İki aday bu süreçte seçildikleri zaman neler yapacaklarını anlatıp seçimi kazanmaya çalışacaklardır. 

Dünya’nın önde gelen 4. turizm destinasyonuna ulaşmış olan Türk turizminin sektördeki geleceği için adayların seçildikleri zaman nasıl bir turizm yönetimi sergileyecekleri çok önemlidir. Sonuçta turizm sektörü ihtiyaç duyduğu hizmetin önemli bölümünü hükümet yatırımlarından almaktadır. Uluslararası turizm Türk ekonomisinin en büyük gelir (50 Milyar $ net/yıl) ve istihdam (her 100 işin 12'si) kaynağıdır. Turizm sektörü ile diğer sektörler etle tırnak gibidir, birbirinden ayrılamazlar. Turizme yatırım bütün sektörlerin gelirini artırır. Daha çok turist daha çok işletme, istihdam, gelir ve gelecek için gerekli olan yatırımlara kaynak demektir. 

Turizmin vergiler yoluyla kamuya yarattığı kaynağın önemli bir kısmı da belediyelere gider. Belediyeler de daha yaşanabilir alt yapılar ve güvenli üst yapılar üretirler. Böylece turizm gelirleri toplumun her kesiminin kalkınmasına yardım eder ve refahı eşit dağıtır. Bugün Türkiye'deki kıyı bölgelerine doğru iç göçün sebebi turizmin yarattığı istihdam ve gelir kadar turistik bölgelerdeki yaşam kalitesinin yüksek olmasıdır.   

90'lı yıllardan buyana yaşanan turizm tecrübesi Türk halkında turizmin bir ekmek ve refah kapısı olduğu gerçeğini içselleştirmiştir. "Turizm berekettir" mottosu Batıdan Doğuya, Kuzeyden Güneye tüm ülkede kabul görmüştür. 

EMİTT Fuarlarında, toplumun da baskısıyla, hemen her il, ilçe hatta belde turizm potansiyellerini pazarlamak için valisi, kaymakamı, belediye başkanı ile stant açıp çaba göstermektedir. Amaç bölgesine turist çekip refahını artırmak. 

            Türkiye önemli bir turizm destinasyonu olsa da turizm potansiyelinin ancak belli bir kısmını kullanabilmektedir. Mevcut potansiyeli kullanamamanın uluslararası politikadan kaynaklanan, güvenlik sorunlarından kaynaklanan, alt yapı eksikliğinden kaynaklanan çeşitli sebepleri vardır. Fakat hükümetin de turizmi geliştirmek için yapabileceği birçok şey vardır.

            Önümüzdeki seçimlerde Türk turizmini daha ileriye taşımak için seçilecek Cumhurbaşkanının neler yapacaklarını değerlendirmek seçmen için ve gelecekte de sektör için çok önemlidir.

Adaylar seçmenden, bilinçli ve hassas olduğu, turizm sektörü politikaları yoluyla oy alabilmek için turizmi nasıl geliştireceklerini, turizmi nasıl daha geniş alanlara yayacaklarını, zengin Anadolu kültürünü turizm ile nasıl buluşturacaklarını anlatmalıdırlar. Turizm yoluyla yerinde kalkınmanın yol haritasını seçmene vermelidirler.

Elbette Anadolu'daki tarihi ve kültürel değerler kendi başına önemli bir çekim yaratmaktadır. Fakat gelen turisti daha uzun tutmak ve harcamasını artırmak için konaklama altyapısı ve aktivitelerle turizmi desteklemek gereklidir. Antalya'da iki, üç hafta kalan bir turist Kapadokya örneğinde olduğu gibi bir kaç gününü de Karadeniz'de, Güneydoğu'da geçirmelidir. 

Burada da yerel yönetimler kadar hükümete de görev düşmektedir. 

 • Ulaşım altyapısının geliştirilmesi hükümetin birinci görevidir.
 • Bir odadan 15 odalı turistik pansiyona kadar olan tesisler için özel kredi ve geri ödemesiz primler verilerek turizm potansiyeli olan fakat yatak kapasitesi olmayan yerlerde kapasite yaratılmalıdır. (T.C. Turizm Bankası A.Ş. geçmişte kıyılarda bu işi yapmıştı.)
 • Nüfusu 100 bini geçen yerleşimlerde belediyeler kıdemli bir turist rehberi çalıştırmalı ve bu rehberler yerleşim yerlerinin turizm potansiyelini ürüne dönüştürüp pazarlanabilir hale getirmelidir.
 • Şehre gelen turistin aktiviteler için ihtiyacı olan park, gösteri merkezi, spor salonları gibi kamu alanları yaratılmalıdır.
 • Büyük prodüksiyonlara belediyeler daha fazla maddi destek vermelidir. 
 • Uluslararası spor karşılaşmaları hemen her branşta desteklenmeli ve sayıları artırılmalıdır. 

İstanbul'a özel ilgi gösterilmelidir. Her beş Türkün biri burada yaşamaktadır. İstanbul’da turizm denilince, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy Belediyelerinin kapsadığı alanlar akla gelmektedir. Diğer belediyeler turizmden neredeyse pay almamaktadırlar. Konaklama, kültür ve yeme içme aktiviteleri bu belediyelerin içinde dönmektedir. Gelir de bu bölgelere akmaktadır. Halbuki turizm bütün şehre yayılabilir ve Ümraniye de, Beylikdüzü de İstanbul’un turizminden faydalanabilir. Turizm daha fazla bireyin ekonomik olarak faydalanabilmesi için tabana yayılmalıdır. Bu amaçla şu proje gerçekleştirilmelidir:

 • İçerde kalan belediyelerin sınırları içinde turizm imar adaları oluşturulmalıdır. Bu adalar turizm alanı ilan edilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisine girecek bu yeni turizm merkezleri belediyeler ile birlikte planlanmalıdır.
 • Bu planlar hangi belediyenin sınırları içinde yoğunluklu olarak bir yöre temsil ediliyorsa yeni turizm alanlarına o yörenin örnek kenti kurulmalıdır. Örneğin Sarıyer’e yerel mimarisi ile bir Karadeniz kasabası, Bağcılar’a bir Balkan kasabası, Maltepe’ye bir Konya köyü, Beylikdüzü’ne bir Suriye köyü gibi Van köyü, Mardin köyü, Muğla köyü gibi temalı yaşam alanları inşa edilmelidir.
 • Temalı kasaba/köyler rekreasyon için ortada bir park alanı, parkı çevreleyen yörelere ait ürünleri satan ticari üniteler ve dış halkada da en fazla 15 oda 30 yataklı turistik pansiyonların olduğu konaklama üniteleri şeklinde inşa edilmelidir.
 • İstanbul’un içinde yaratılacak bu Anadolu, Rumeli yaşam alanları şehrin halkı için nostaljik nefes alanları olacağı gibi gelen turist için de zengin bir kültür ortamı yaratacaktır. Turist Diyarbakır köyünde Güneydoğu’yu kültürüyle, mimarisiyle, mutfağıyla, sanatıyla tanıyacak, Sivas’a yüzlerce kilometre yol gitmeden dokunabilecek, Gaziantep yemeklerine bir belediye otobüsü bileti ile ulaşıp tadabilecektir.
 • KOBİ boyutlu işletmeler teşvik edileceğinden binlerce işyeri açılacak, on binlerle ifade edilecek yeni ve sürdürülebilir istihdam yaratılacaktır.
 • Konaklama tesisi yatırımlarına verilecek arazi tahsisi ile küçük işletmeciler de yatırım imkanı bulabileceklerdir.

Turizm sektörü için yukarda belirttiğimiz ve benzeri projelere odaklanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı adayları seçimi kazanmaları için turizme inanan kitlelerin oylarını alacaklardır. Böylece yeni seçilecek Cumhurbaşkanı verdiği taahhüdü  yerine getireceği için başta İstanbul olmak üzere Türk Turizmi için yararlı olacak, hem sektör büyüyüp kazancını artıracak hem de Türk halkının refahı artacaktır.