• 01 Nisan 2018 00:53
  • 0
  • 9 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Mavi bayrak'ta sertifikasyon şartı ve zorunlu kriterlerde artış

Bu yazıyı dinleyin
İzzettin Yurtsever 01 Nisan 2018 Mavi bayrak'ta sertifikasyon şartı ve zorunlu kriterlerde artış

 

 
6. cısı gerçekleşen Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi sonucunda Türçev, mavi bayraklı tesislerde artık yazılı imtihanı kazananan sertifikalı Temsilcisi olmayanlara bayrağı teslim etmemeyi hedefliyor.
 
Sertifikalı Mavi bayrak temsilcisi plajdaki eksiklikler ve kriterlere uymayan durumları zamanında Yönetime rapor etmek zorundadırlar. Ayrıca mavi bayrak temsilcisi işletmesinde sezon öncesi yöneticilere, personellere, okullardan öğrenci ve yerel halka da mavi bayrak kriterleri hakkında eğitim vermek durumundadır.
 
FEE ve Türçev’in facebook sayfası artık sertifikalı ve sorumlu olan mavi bayrak temsilcilerinin de bilgi alış verişinde bulunacağı, yeni uygulama ve bilgi akışının güncellenmesinin yapılacağı yararlı bir sosyal koordinasyon ve iletişim aracına dönüşmüş bulunmaktadır.
 
Mavi bayrak kriterlerinde klavuz kriterlerin birer birer zorunlu kriterlere dönüştürülmesi beklenmektedir.
 
Mavi Bayrak’ta yeni kriterler devreye sokulacaktır. Canlı yaşam zenginliğinin oluştuğu ekolojik yaşamın plajlarda ve denizlerde olması istenecektir. Çocuk tuvaletleri, bebek altı değiştirme ve emzirme üniteleri gibi 17 maddeyi küresel hedefler olarak Birleşmiş Milletler önermektedir. 
 
TESİSLERDEKİ ÇEVRE DANIŞMANI VE İŞ SAĞLIĞI&GÜVENLİĞİ DANIŞMANLARI BAĞIMSIZ OLMALI;
Tesislerde çevre danışmanı olması yararlıdır ancak Çevre Danışmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanının bağımsız olmaması ve cüzi bir ücret karşılığında işletmenin yatırım ve işletim politikalarına uygun rapor düzenlemesi, işletme üzerinde resmi kurumlar adına beklenen baskıyı kullanamaması olası kaza ve tespitlerde ihmal ve eksikliklerin zamanında yerine getirilmemesi sonucu resmiyete intikal etmeyen danışmanlık görevinin layıkıyla yapılmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.
 
Bazı tesislerde derin deşarj hattı ve arıtma tesisinin olmaması veya rasyonel çalıştırılmaması neticesinde deniz kirliliği insan sağlığını da tehdit etmektedir.Toplama istasyonlarındaki pompalardaki tıkanmalar ve şamandra arızaları sonucu pis atık aşağı seviyedeki plaja geri tepebilmekte ve denizi kirletmektedir.Keza İş sağlığı ve Güvenliği konularında risk analizleri tesis tarafından zamanında en uygun şekilde gerçekleştirilmediğinde ölümcül kazalara neden olduğu, sonuçta vicdanen, maddi ve manevi kayıplarla karşılaşıldığı bilinmektedir.
 
ATIKLAR;
Turistik tesislerde yağ atığının çevreye verdiği zarar nedeniyle yasa ile bu atık yağların toplanması ve sertifikalı firmalarca toplanması zorunluluğunda olduğu gibi atık pillerin de bu gönüllülük esasından çıkarılıp, firmalar tarafından belge karşılığında toplanması zorunlu olmalıdır.
 
Resort 5* bir otelde ortalama bir sezonda oda başına kapı pilleri, tv ve klima kumanda pilleri,akülü ve pilli aletler, oyuncak ve oyun aletleri vs sonucu1 kğ pil atığı toplanabilir. 
Keza kızartma yağ kullanımının  %60’ıatık yağ bidonlarında toplanabilmelidir.
 
PLAJDA OLMASINA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEMESİ GEREKENLER;
Köpekleri ile plajda yürüyüş yapan veya denize girenler köpek dışkısının çocukların yutması halinde ölüme neden olan zehirlenmeleri görmezden gelmektedirler. Bu nedenle plajlarda gerek olta balıkçılığı gerekse köpek girişi kesinlikle yasaklanmalıdır.
 
Plajlarda köpekleri rahatsız edip uzaklaştıran ultrasonic ses çıkartan cihazlar konmaktadır. Tepkilerden dolayı tesisler plajın daha geri planında ise köpekler için alan tahsis etmeye çalışmaktadırlar.
 
Mavi bayraklı Plajlarda araç kullanımı ve kamping-karavan bulundurulması da yasak kapsamındadır.
 
TÜRÇEV’İN EĞİTİM VE UYGULAMALARI İLE YEŞİL ÇEVREYE KATKILARI; 
Türçev’in mavi bayrak gibi FEE’nin formatına büyük oranda uyarak gerçekleştirdiği 5 uluslararası programında halkın da bilinçlendirilmesi dolaylı olarak hedeflenmiştir. 
Ancak ‘’Plajına Sahip Çık’’ projesi ile halkın da direkt eğitilmesi gündeme gelmiştir. 
Başarılı işlere imza atan Türçev ‘’ Herkes evinin önünü temiz tutsun’’ gibi daha makro düzeyde halka yönelikulusal projeleri de hayata geçirmelidir. 
 
Türçev resmi bir kurum olmadığı için daha ziyade teşvik edici ve ödüllendirici bir yöntem izleyerek birçok tesise mavi bayrak kazandırıp, Türkiye’yi dünya 3.cüsü yapmayı başarmıştır.
Bundan böyle genel bilinçlenme ve bilgi birikimi ile özellikle halkın yeterince çevreye duyarlı olmamasından dolayı iş birliği içinde oldukları bakanlıkların koordinasyonu ile kriterleri kademeli olarak zorunlu hale getirilmelidir.
 
Gazetecilerin değil, konusunda uzman olan Türçev koordinatörleri ve yöneticileri marifetiyle sürdürülebilir en iyi 10 mavi bayraklı plajı belirleyip ayrıca ödüllendirmelidir. Bu diğer mavi bayraklı tesisler için de teşvik edici bir unsur oluşturacaktır.
 
PLAJDA OLUŞAN KİRLİLİKLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ;
Maalesef halkımız plajlarda ve piknik alanlarda oluşturduğu kirliliği yadırgamamakta ve birilerinin onu temizlemesinin görevi olduğunu düşünmektedir. 
 
Yapılan bir araştırmada halkımızın %70’i  plaja ve sokağa atılan sigara izmaritlerini kirlilik olarak görmemektedir.Plajlarda sigara izmaritlerinin küçük çöp kovalarına atılmamasından sigara izmaritleri için elektrik süpürgeler ve faraşlar geliştirilmek zorunda kalınmıştır. 
Ancak bu makinalar iri çakıllı kumlarda netice vermektedir.
 
Plajlarda şezlong altında kalan temizlenmeyen çöp ve kirlilik nedeniyle plajdaki gölgeliklere asılan şezlonglar sayesinde plaj temizliği daha iyi yapılmaktadır.
 
Türçev plajlarda atıkları farklı farklı renklerde çöp poşetlerine ve çöp koneynerlerine atılması için bir düzenleme getirmiştir. Çocuk bezi için de plajlara ayrı bir konteyner konması artık zaruri hale gelmiştir.
 
Çevre kirliliğine neden olan dere ve nehirlere bırakılan atıklar, denize ulaştığı noktadan itibaren 1 km alanda oluşturduğu su ve çevre kirliliği gözlemlenmektedir.
 
Dünya çapında atık suların %80’I hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan nehir ve derelerden nihai olarak denizlere verilmektedir.
 
Mavi bayrakla ve kirlilikle ilgili şikayetler Türçev ve diğer şikayetin yapıldığı resmi kurumlar tarafından şikayetlerin kaydı ve çözümleri kayıt altına alınmalı ve tesisin siciline işlenmelidir.
 
Bazı koylarımızda tur tekneleri sintine ve diğer kirli atıklarını denize bırakmakta ve plajlarda oluşturdukları kirlilik nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin şikayetlerine maruz kalınmaktadır.
 
PLAJDA CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER;
Özellikle çok dalgalı, gel gitlerin olduğu ve derinleşen sahillerde fazlaca yaşanan boğulma vakalarından dolayı plajlarda drone ile boğulmak durumunda olan kişiye havadan indirilen can simidi veya kurtarma ipi ile cankurtarma çalışmaları programlanmalıdır. 
 
Şamandraların mesafesi, derinlikleri çeşitliçocuklar için daha dar kapsamlı güvenlik şeridi oluşturan şamandraların standartı oluşturulmalıdır.
 
Su Sporları plaja en az metre mesafede ayrı bir kulvarda olmalı ve tehlike arzetmemelidir.
 
200 metrelik uzunluktaki plajlarda  2 cankurtaran gerektiğine göre Cankurtaran sayısı çoğu tesiste yeterli değildir. Cankurtaranın izinli olduğu günlerde, yemek molalarında ve ihtiyaç anlarında yerine gümüş bröveli bir başka cankurtaran görev almalıdır.  Aslında 140 cm altındaki havuzlarda bile cankurtaran bulunması zorunludur.
 
Mavi Bayraklı bazı tesislerde engelli misafir odasından plaja ve plajdan denize kadar sağlanan imkanlarla yüzebilmekte buna karşın bazı işletmelerde plajda ilerlenemediği gibi engelliler için şezlong ve düzenlemeler dahi bulunmamaktadır. Tüm bu engelli uygulamalarında zorunlu bir standart sağlanmalıdır.
 
Plajlar için risk değerlendirme raporu tesisler tarafından hazırlanıp Türçev’e de gönderilmesi zorunlu olmalıdır.
 
Helal Turizmin gelişmekte olduğu ülkemizde tesettür otellerinde de bayan cankurtaran istihdamı dikkate alınmaktadır. Bu konuda bayan cankurtaranların da yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması gerekmektedir. Ancak cankurtaranların belirli bir yaz sezonunda istihdam edilmek istenmesi sonucu meslek olmaktan ziyade yaz sezonunda bu işi yapmak isteyen daha az sayıda eleman bulunmaktadır.
 
Mavi Bayraklı plajlarda kullanılan Cankurtaran malzemeleri, engelliler için gerekli malzemeler, çevre düzenlemesi için gerekli malzemelerin tedarik edileceği firmaların da belirli şehirlerde olması ve bu firmaların bulundurulması istenen malzemelerin standartlara uyduğunu belgeleyen sertifikaları da olması sağlanmalıdır. Türkiye’de bulunmayan yüzer şezlonglar standartlara uygun üretilmelidir.
 
MAVİ BAYRAK PANOSUNDA DÜZENLEMELER;
Mavi bayrak panosunda mevcutlara ilaveten mavi bayrak temsilcisinin iletişim bilgilerinin yanında fotoğrafı da bulunmalıdır.
 
Panoda aylık deniz suyu tahlil sonuçları keçeli kalemle elle değil, sistemden alınan çıktılar asılmalıdır.
 
MAVİ BAYRAĞIN VE YEŞİL ANAHTAR’IN DIŞ TANITIMA VE PAZARLAMAYA KATKILARI;
Türçev’in uluslararası ‘’Yeşil Anahtar’’ programı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çoğu kriterinde benzerlik gösteren ulusal ‘’Yeşil Yıldız’’ belgesi olarak düzenlenmiş ve çevreci olmaya özen gösteren tesislere tasarruf ve katkılarından dolayı çeşitli muafiyet ve indirimler sağlanmıştır. Yurt dışında yabancı turistler ‘’Yeşil Anahtar’’ ı çok daha iyi bilmekte ve bu eko-etiketler ülke turizminin tanıtım ve pazarlamasında olumlu etkiler yapmaktadır.
 
Mavi Bayraklı tesisler broşür, katalog ve yazışmalarında mavi bayrak logosunu kullanmaktadırlar ancak bu logo tıklandığında FEE’nin veya TÜRÇEV’in sayfası çıkmalı ve bu logonun açılımı detaylı görülebilmelidir.