• 04 Şubat 2019 12:00
  • 0
  • 26 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Sayın bakana açık mektup

Bu yazıyı dinleyin
İzzettin Yurtsever 04 Şubat 2019 Sayın bakana açık mektup

 

 
Otelcilik, Tur Operatörlüğü ve Hava Taşımacılığında kalitesi ve yüksek hizmet standartı ile şirketini en üst düzeyde marka yaparak kanıtlamış ve ülke turizminin kurumsallaşmasında ve markalaşmasında ciddi katkılar sağlamış sayın Bakana turizm ve otelcilik adına halen görev başında olan bir turizmci olarak sektörde gördüğüm eksiklikleri ve önerilerimi dikkat ve bilgilerine sunuyorum. 
 
Muhtemelen sayın Bakan’ın da bilgisinde olan bu önerilerin ve bilemediğim daha nice planlarının süratle işleme konulması, sürdürülebilir olması, izlenebilir olması ve netice alınması için  ilgili tüm Bakanlıkların Turizm Bakanlığının başkanlığında koordinasyonu ve işbirliği sağlanmalıdır.
 
KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN DÜZENLEMELER;
 
Konaklama tesislerinin her yıl hazırlayıp Bakanlığa sundukları gerçekçi olmayan tavan fiyat tarifeleri Bakanlık ve sektör yetkilileri tarafından detaylı ve tesisin yıldızına, misafir memnuniyetine odaklı hizmet kalitesine göre düzenlenmelidir.
 
Bakanlığa sadece aylık olarak milliyetlere göre geceleme listesinin yanısıra, acenta doluluk ve kişibaşı/odabaşı/ toplam gelirini gösteren raporlarını da işletim sisteminden alıp göndermelidirler. Böylece tesislerin taban ve tavan fiyatları izlenebilecek ve belirlenen kıstaslar üzerinden haksız rekabet etmelerinin önüne geçilecektir.
 
Hem kendi web siteleri üzerinden hem de yurt içi /yurt dışı online rezervasyon sistemlerine açık olmaları zorunlu olmalıdır.
 
Bakanlıktan belgeli tüm yıl açık olan tesislerin yaz ve kış döneminde zorunlu açık tutmaları gereken outletleri belirlenmeli ve bu denetlemelerle kontrol edilmelidir.
 
Bakanlıktan belgeli tesislerin belirlenmiş kalite sistemlerini almaları ve belirli sayıdaki personellerinin de bu kalite sistemlerinden sertifika edinmeleri şart koşulmalıdır.
 
Safety-security, hijyen, haccp ve departman manuelleri ile standart operasyon prosedürleri, formları, check-listleri ve talimatlarının hazırlanmış olması şart koşulmalıdır.
 
Personelleri ile sözleşme, iş tanımı, gerekli diploma ve sertifikasyonlarının bulundurulması şart koşulmalıdır.
 
Personel sigorta, maaş, sosyal hakları, çalışma şartları, personel yemeği içeriği, izin günleri vs sözleşmelerinde belirtilmeli ve bunun uygulanıp uygulanmadığı denetlenmelidir. Keza maaşların tesislerin yıldızına göre bölgesel departmanlara göre personel maaşları belirlenmeli ve bunun altında olmaması denetlenmelidir.
 
Personel lojmanlarının donanım ve kalite standartları tesislerin yıldızlarına göre belirlenmeli ve periyodik olarak denetlenmelidir.
 
Personel servis araçlarının zorunlu trafik ve kaskoları, sigortaları, araçların bakımı, kliması, kullanıma uygunluğu ve teknik yeterliliği, vs  denetlenmelidir.
 
Oda ve yatak kapasitesine ve sezonlara göre asgari personel istihdamının bakanlıkça belirlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.
 
Bakanlık denetimleri ve misafirlerin çeşitli güvenilir sitelerden veya kendi anketlerinden ortaya çıkan puanlamaya göre tesislere ortalama bir puan verilmesi ve bu puanın her yıl web sitesinde, tesisin resepsiyonunda, acenta kataloglarında belirtilmesi sağlanmalıdır.
 
İşten çıkan personelin bakanlıkça hazırlanan zorunlu anket formunu online olarak doldurup bakanlığa iletmesi zorunlu olmalıdır. 
 
İlgili bakanlıklarca Hijyen ve haccp denetlemelerinin sezonda en az 2 kez zorunlu yapılması gerekmektedir.
 
Yıldız ve hizmet veren outletlerine göre işletim programlarını kullanmaları zorunlu olmalıdır. Banket, spa, satış, ön büro, muhasebe, guest relations, hk, tekni,k servis,cost, personel gibi.
 
Genel müdürlerine bakanlık ve sektör bileşenlerinin organize ettiği her yıl yapılan minimum 3 günlük ücretli GM Training Sertifikasyonu zorunlu olmalıdır. Ayrıca belirli bölgelerde belirli zamanlarda satış, mutfak, servis, ön büro, housekeeping gibi opsiyonel training programları organize edilmeli ve departman müdürlerinin mesleki gelişimi ve dijital-teknolojik uygulamaları takip etmeleri sağlanmalıdır. 
Yöneticilerin konularında eğitim ve deneyim konusunda yeterlilik şartı aranmalıdır.
 
Bakanlıkça belirlenmiş yurt içi ve yurt dışı fuarlardan en az birinde tanıtımda yer alması zorunlu olmalıdır.
 
Personellerin tüm departmanlarda üniformalı olması ve kılık kıyafet yönetmenliğine uygun olup olmadığı denetlenmelidir.
 
Onaylanmış profesyonel içerikli teorik ve pratik iç eğitimlerinin ve yabancı dil eğitimlerinin yapılması ve kayda geçirilmesi zorunlu olmalıdır.
 
Yangın tatbikatları yılda en az 3 kez yapılması zorunlu hale getirilmelidir.
 
Yıldızına göre revir, doktor, hemşire, iş yeri hekimi bulundurulması ve belirlenmiş sayıda ilk yardım sertifikalı personel bulundurulması zorunlu olmalıdır.
 
Yıldızlarına, sezonlarına ve konseptlerine göre açık büfelerinde belirlenmiş yiyecek-içecek çeşidi sunumu yapmaları zorunlu olmalıdır.
 
Tesiste kapasite artırımından sonra outletlerin  misafir sayısına göre yeterli olup olmadığı denetlenmelidir. Tadilat, revizyon ve restorasyonların bakanlığa  bildirilmesi zorunlu olmalıdır.
 
Isıtma-soğutma sistemleri, yangın sistemleri, uyarı sistemleri, jeneratör, trafo, arıtma bakımları periyodik denetlenmelidir.
 
Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunda talep eden tesisler için daha fonksiyonel hale getirilmelidir. Yurt dışından genellikle firmalar aracılığıyla getirilen masöz ve animasyon ekiplerinin belirli bir deneyim ve onaylanmış mesleki sertifikasyonu tesislere iş başında ibraz edilmesi sağlanmalıdır.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile oteller arasında;  iletişim, sorunların süratle çözümü, bilgilendirme, belgelendirme, denetleme, teşvik, destek, eğitim, tanıtım, satış ve pazarlama gibi konularda aşağıda belirtildiği gibi daha etkin, verimli ve rasyonel bir yapıya gereksinim bulunmaktadır.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’da daha etkin ve işlevsel bir pozisyon almak için örneğin www.turkiyeotelleri.com gibi isimlendirilecek dünyada benzeri olmayan bakanlık portalında aşağıdaki başlıklar altında otellerle karşılıklı iletişime girmelidir.
 
1 – Turizm ile ilgili yasalar ve duyurular; 
 
a ) Turizm Kanun – Yönetmelik ve Genelgeler (Bakanlık tarafından  Otellere sirküle edilecek tüm yazılar da bu modülden duyurulacaktır.)
 
b) Otel Denetlemeleri (Her otele ait denetlemeler ve sonuçları)
 
c ) Otelci ve Acentacıların  karşılıklı Yükümlülükleri – Münferit Misafirler ile ilgili Sözleşmeler – Otel misafiri İlişkileri
 
d ) İsletmelerin Bakanlıkla İlişkileri ( Bakanlığın teknik yardımları – Bakanlığın teşvikleri –Bakanlık Dış Pazarlama Desteği ve Etkinlikleri
 
e ) Bakanlığın şikayet ve davalarda hakemliği
 
f ) Bilgi verme
 
g ) Denetleme Modülü ( Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında otelleri denetleyen diğer Bakanlık ve Kurumlar sisteme girip sadece bu modülde işlem yapabilecekler ve otelin sicilini izleyebileceklerdir. Örneğin Tarım Bakanlığının otelde yaptıkları denetlemeler ve raporlar buraya işlenecektir.
 
H ) Sağlık Modülü (Otelde olan sağlık ile ilgili sorunların örneğin havuzdan kaynaklanan hastalıklar, zehirlenme, boğulma vs gibi doktor ve hastane tarafından kaydedilen raporların işleneceği modüldür.
 
I ) Bakanlık Birimleri (Yatırım, İşletme, Belgelendirme gibi)
 
2- Satış ve Pazarlama
 
a ) OTA (Online Travel Agent, booking.com gibi) ve GDS (Global Distribution System, Sabre gibi) Bakanlığın dünyada bilinen belli başlı örnekleri ile bir ilk olarak özel ülke anlaşması yapıp daha etkin ve destekli satış ağının kurulması.
 
b ) Tripadvisor.com gibi mega search engine’lardan biri ile işbirliği veya ülke çapında güçlü yeni bir mega search oluşturularak Türkiye’deki tüm turistik tesislerin tanıtımı, hizmetleri, konseptleri ve fiyatlarını içermesi tanıtımı ve satış potansiyelinin artırılması.
 
c ) Ulusal ve uluslararası turizm, ticaret ve diğer alanlarda fuarlar, etkinlikler takvimi.
 
d ) Otellerin de diğer otellerin satış stratejilerini ve aksiyon planlarını izleyebilecekleri, örneğin www.Turkiyeotelleri.com gibi isimlendirilecek bu portalda her otelin yaptığı promosyon ve aksiyonlar  tüm oteller tarafından da görülecektir.
 
3 – Kalite sistemleri
 
a ) Kalite Temini (Tesislerin her 6 ayda bir kendilerini bu modüldeki format üzerinden değerlendirmeleri, eksiklerini ve puanlarını görerek tedbir almaları, gerçek sonucu Bakanlığa göndermeleri)
 
b ) Tesis El Kitabi (Kalite standartları gereği otelin sertifikasını aldığı sistemin manual, standartlar, prosedürler ve talimatların kaydedileceği modül)
 
c ) Gıda Güvenliği
 
d ) Ohsas
 
e ) Çevre Yönetimi
 
f ) Misafir Memnuniyeti Yönetimi
 
4 – Misafir Yorumları
 
a ) Türkiye’deki turistik tesislerde kalanların şikayet, öneri ve memnuniyetini dile getirdikleri yorumlar için örneğin www.Turkiyeotelleriyorum.com gibi isimlendirilecek bir portalın Bakanlığın kontrolünde oluşturulması. Bu yorumların yanı sıra otellerin yıldızı, puanı, tanıtım, hizmet ve fiyatlarının da yer alması.
 
5 – Otel İletişim Modülü 
 
a ) Otelin iletişim bilgileri, yıldızı, kapasitesi, yetkililerinin isimleri ve pozisyonları.
 
 
b ) Otelin Bakanlığa onay için her yıl belirli zamanda sunduğu Hizmet, Konsept ve fiyatlarının bu portal üzerinden gönderilmesi.
 
c ) Otelin her ay doluluk, milliyet, ADR, REVPAR, Market Mix, Market Share gibi Competitive Set içerikli verilerin Bakanlığa gönderildiği Comp Set Modülü. Karşılıklı Comp Set ilişkisi içinde olmak isteyen otellere Bakanlığın verileri her ay göndermesi, diğerlerine ise bölge olarak isimsiz verilerinin duyurulması.
 
d ) Otellerin Acenta ve Tur Operatörleri ile yaptıkları anlaşmaların gönderildiği Sözleşme Modülü. Bu modül sayesinde otellerin yıldızlarına göre taban fiyat belirlemesi ve takibi yapılarak haksız rekabetin önüne geçilmiş olabilir. Ayrıca bölgelere göre, konseptlere göre, yıldıza göre çıkan veriler otellere sunulacaktır.
 
e ) Mali Raporlar Modülü (Otellerin Muhasebe departmanının her aya ilişkin Bakanlığın belirlediği format üzerinden faaliyet raporu, kar zarar tablosu, mizan ve bilançolarını hazırlayıp göndermeleri.) Bu durumda Bakanlık otellerin mali yönden gidişatını izleyip gerektiğinde tedbirler alabilecektir. Ayrıca bölgelere göre, konseptlere göre, yıldıza göre çıkan veriler ve ratio’lar otellere sunulacaktır. Bakanlık Belgeli Seyahat Acentaları için de benzer ayrı bir portal hazırlayabilir ve burada da acentaların gidişatını mercek altına alarak acentaların batmadan gerekli müdahalelerinin yapılması sağlanabilecektir. 
 
6 – Türkiye Üyelik Sistemi 
 
a ) Turkey Reward olarak da yabancı müşterilerin hizmetine sunulacak repeat guest üyelik sistemi beraberinde Bakanlığın desteği ile ören yerlerine indirimli girişler vs gibi bazı avantajlar, hediyeler sağlamalıdır.
 
7 – Sürdürülebilir Çevre 
 
a ) Mavi Bayrak
 
b ) Çevre Dostu İşletmeler
 
c ) Beyaz Bayrak
 
d ) Çed
 
8 – Otel departmanları için eğitim ve bilgilendirme 
Satış Pazarlama – Muhasebe ve Finans – On Buro – Rezervasyon – F&B – Housekeeping – Satın Alma – Mutfak – Kalite – MICE
– İnsan Kaynakları – Güvenlik – Halkla İlişkiler
 
Bu departmanlarla ilgili manual, standartlar, prosedürler, checklistler, otel işletim sistemleri, örneğin Satın Alma’da sertifikasız ve riskli firmaların teşhiri, Genel Müdür Training Programına her Genel Müdür’ ün her yıl en az bir kez katılıp sertifika alma zorunluluğu, satış konusunda seminer ve kurslar, liderlik kursları Bakanlık tarafından veya anlaşmalı firmalar aracılığıyla yapılmalıdır.
 
Bu departmanlarla ve eğitimleri ile ilgili webinar (web based seminar) lere otelciler  gerek dinleyici olarak gerekse konuşmacı olarak katılabileceklerdir. Keza başka bir şehirde yapılan turizm konferansına otelciler bu portal üzerinden canlı erişebileceklerdir.
Her departman,  Genel Müdür’ün kendilerine verdiği yetki oranında kısıtlamalara sahip olacaktır.
 
9 – Türkiye Markası Oluşturma 
 
10 – Turizm İstatistikleri ve verileri, turizm raporları 
 
11 – Bakanlığın tesislerden cevaplandırmasını beklediklerini içeren modül 
 
Turizm İl Müdürleri de bu sistem ve portallar konusunda Otellere DOS (Director of Operation Support) olarak destek verecek şekilde eğitim alacaklardır.
 
Tesislerdeki Çevre Danışman Şirketi ve İş Sağlığı & Güvenliği Danışman Şirketi bağımsız olmalıdır.
 
Tesislerde çevre danışmanı olması yararlıdır ancak Çevre Danışmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanının bağımsız olmaması ve cüzi bir ücret karşılığında işletmenin yatırım ve işletim politikalarına uygun rapor düzenlemesi, işletme üzerinde resmi kurumlar adına beklenen baskıyı kullanamaması olası kaza ve tespitlerde ihmal ve eksikliklerin zamanında yerine getirilmemesi sonucu resmiyete intikal etmeyen danışmanlık görevinin layıkıyla yapılmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.
 
Bazı tesislerde derin deşarj hattı ve arıtma tesisinin olmaması veya rasyonel çalıştırılmaması neticesinde deniz kirliliği insan sağlığını da tehdit etmektedir.Toplama istasyonlarındaki pompalardaki tıkanmalar ve şamandra arızaları sonucu pis atık aşağı seviyedeki plaja geri tepebilmekte ve denizi kirletmektedir. Keza İş sağlığı ve Güvenliği konularında risk analizleri tesis tarafından zamanında en uygun şekilde gerçekleştirilmediğinde ölümcül kazalara neden olduğu, sonuçta vicdanen, maddi ve manevi kayıplarla karşılaşıldığı bilinmektedir.
 
Atıklar;
 
Turistik tesislerde yağ atığının çevreye verdiği zarar nedeniyle yasa ile bu atık yağların toplanması ve sertifikalı firmalarca toplanması zorunluluğunda olduğu gibi atık pillerin de bu gönüllülük esasından çıkarılıp, firmalar tarafından doluluk ve geceleme sayısına uygun olarak belge karşılığında toplanması zorunlu olmalıdır.
 
Mavi Bayrak uygulamasından dolayı Türçev’in eğitim ve çalışmaları ile yeşil çevreye katkılarından dolayı bakanlıkça desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik iptal şartları, sigorta kapsamı, tüketici hakları vs nedenlerle yaşanan sorunlara ve gerekliliklere göre revize edilmesi gerekmektedir.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte bina ve kalitesinden ziyade yönetici, çalışan ve sunulan hizmet kalitesinin de puanlamada etkin olması sağlanmalıdır.
 
TURİZM VE OTELCİLİK OKULLARI İLE STAJYERLERİN DURUMU;
 
Turizm ve Otelcilik Okullarında ödenek yetersizliğinden uygulamalı dersler yeterince verilemiyor ve alkol içeren bar dersleri verilemiyor oysa öğrenci gittiği alternatif turizm yapan oteller haricinde bu gerçeği çalıştığı otellerde görüyor. Eğitim yeterli seviyede değil, teknoloji ve dijitalleşme eğitimde etkin olarak yerini almalıdır. Öğrencilere uluslararası otelcilik eğitimi ve mesleki kariyer planlaması verilemiyor. Yabancı dil eğitimi konusunda çok yetersizler. Kesinlikle bu okullar Bakanlık ve sektör temsilcileri tarafından belirlenecek kriterlere göre denetlenmeli ve iyileştirilmeleri sağlanmalıdır. Bu okullarda müdür, yönetici ve öğretmenlerin mesleki eğitim ve iş tecrübesi şart koşulmalıdır. Bu okullara siyasetçilerin ataması engellenmelidir.
 
Diğer taraftan stajyerlerin çalışma şartları, staj süreleri ve koşulları, öncelik verilecek oteller ve turistik işletmelerin belirlenmesinde rasyonel kriterler oluşturulmalıdır. 
 
Stajyerlerin ücretleri işveren tarafından suistimal edilmemesi için okul yönetimi dışında sektör ve resmi kurumlardan oluşacak bir kurul ile periyodik denetlenmesi yapılmalı ve rapor tutulmalıdır. 
 
TURİZM MESLEK YASASININ GEREKLİLİĞİ;
 
Turizm mezunlarının belirli kademelerde çalıştırılma zorunluluğu getirilebilmesi için yasal dayanağı oluşturularak meslek yasasının çıkartılması gerekmektedir. Böylece bu işin eğitimini almış kalifiye elemanlar istihdam sıkıntıları nedeniyle turizm sektörünü terk etmek zorunda kalmayacak ve kendi sektörlerinde daha fazla istihdam edilecekler ve hedeflere ulaşmakta etken olacaklardır.  
 
 
SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİ DÜZENLEMELERİ;
 
1618 Sayılı yasa turizmin günümüzde içinde bulunduğu şartlara ve ihtiyaçlara kesinlikle cevap vermemektedir. Yasa süratle değiştirilerek; başta ulaşım sorunları dahil, global online sistemlerin yarattığı sıkıntılar giderilmeli, çeşitli alanlarda haksız rekabetler önlenmeli, hac kotası döviz girdisi ve benzeri sağlıklı kriterlerle adil bir şekilde dağıtılmalı, ihracatçılara sağlanan teşvikler aynen acentelere de sağlanmalı ve seyahat acenteciliğinin bel kemiği olan tur operatörü yasası da çıkarılmalıdır. 
 
1618 sayılı Seyahat Acentaları yasası turizmde de hakimiyeti ele geçiren yeni teknoloji ve küresel seyahate ve yaşanan sorunlara ve gelişmelere uygun olarak revize edilmelidir.
 
Otellerin, acentaların, tur operatörlerinin, taşımacılık firmalarının haksız rekabetinin önlenmesi için 1618 sayılı yasanın sektörün tüm bileşenlerinin onayından geçerek Büyük Millet Meclise sunulmalıdır.
 
Türsab üyelerinden haksız kazanç elde etmenin yolunu kapatmalıdır.
 
Türsab üyelerinin sadece meslek örgütü olmaktan çıkıp, iflasından, haksız rekabetinden, yasala aykırı çalışmasından direkt sorumlu olmalı, buna uygun alt yapısını oluşturmalıdır. Bugün apartmanda bir dairede bir hırsızlık olsa artık apartman yönetimi sorumlu olmaktadır.
 
Tur Operatörlüğünün kriterlerinin belirlenmesi, yüksek miktarda teminat alınması, sigorta şartının aranması ve buna uyan seyahat acentalarına ayrıca Tur Operatörlüğü belgesi verilmelidir.
 
Konaklama Tesisleri gibi Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri de misafir memnuniyetine ve çalıştığı tesislerin değerlendirmelerine göre puanlanmalı ve bunu web sitelerinde, kataloglarında her yıl afişe etmek zorunda olmalılardır.
 
Otellerin komisyon ve özel anlaşması ne olursa olsun, Seyahat Acentalarına aynı fiyatı vermesi zorunlu olmalı ve Acentalar aynı fiyatı afişe etmelidirler. Türsab bunu tüm iletişim ve duyuru ortamlarını denetleyerek düzene sokmalı ve kurala uymayanları uyarmalıdır. 
 
Hac ve ümre işi yapan seyahat acentalarının turizm işlevi içermediğinden ve Kültürel İnanç turları kapsamında olmadığından Türsab üyeliklerinin kaldırılması sağlanmalıdır.
 
Rekabet kurumunun Türsab, Otelciler Birliği, Ulaştırma Birliklerine denetimlerini artırması kaçınılmazdır.
 
Kayıt dışı turizm ve otelcilik portallarının önlenmesi sağlanmalıdır.
 
Booking.com gibi büyük ölçekli uluslararası boyutta hizmet veren veya en azından yurtdışından ve yurtiçinden yoğun rezervasyon alacak portalların devlet ve sektör ortaklığı ve de desteği ile en yüksek teknoloji ve güvenilirlikle oluşturulmalıdır.
 
Seyahat Acentası İşletme belgesinin devrinde kriterler konmalı, her isteyene devredilmemeli, yeterlilik şartı talep edilmelidir.
İşletmelerden bağımsız Call Center’ların teknik donanım, doğru bilgilendirme, tesisi tanıma,teminat verme ve yeterli personel bulundurma ve tüketiciyi yanıltmasının önüne geçilmesi  konusunda denetlenmesi şarttır.
 
Türsab outgoing sayısını artırmak için yurt dışına ucuza tur paketi ve otobüs, uçak,tren ve otel konaklamaları sağlamalıdır.
Seyahat acentaları, Türkiye’de satılan paket turlarda düzenledikleri paket tur kapsamında müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Türsab bundan sorumlu olmalıdır.
 
Paket tur sözleşmesi ve münferit tur sözleşmesi standart hale getirilmelidir. Bu sözleşme Bakanlık, Türsab, Otelciler Birliği, Tüketiciler Birliği tarafından düzenlenmelidir.
 
Seyahat acentalarının gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapmamaları için Türsab tarafından  izlenmelidir. 
 
Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel hususları gizli tutmak zorunda olmasına rağmen buna uymayanlar olmaktadır. Türsab bu konuda da denetleyici olmalıdır. 
 
Seyahat Acentaları Birliği Bakanlıkça her zaman denetlenebilmelidir.
 
Bakanlıkta, Seyahat Acentaları ile Seyahat Acentaları Birliğinin muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri güncellenmelidir.  
 
Türsab’da idarî para cezaları ve belge iptali şartları ağırlaştırılmalıdır.
 
Türsab asıl faaliyeti dışında şirketler kurmamalı ve ortak olmamalıdır. 
 
Yönetim Kuruluna ve Denetleme Kuruluna  farklı iş alanları temsilcileri alınmalı ve Denetleme ve Disiplin kurulları daha aktif ve bağımsız çalışmalıdır.
 
Turizmi teşvik kanununda Türsab, Otelciler Birliği vs sektöründe katılımı ile  görüşünün alınması sağlanmalıdır.
 
Turizm Bakanlığı ve Türsab’ın acenta türüne göre yüksek miktarda teminat alması ve acentanın ticari gidişatını izleyerek batma riskini gördüğünde tüketici, ulaştırmacı ve otelcileri mağdur etmemesi için ticaretini engellemesi veya kontrollü çalışmasını sağlamalıdır.
 
Yat turizmi ve büyük kapasiteli deniz ulaşımlarının suyu kirletme denetiminin yanısıra, Turistik beldelerde deniz yolu ile tur düzenleyen teknelerin hizmet ve yemek servisi kalitesi ve hijyeninin denetlenmesi, denizi kirletmelerinin önüne geçilmesi sağlanmalıdır.
Turizm fonlarına sektörün tüm bileşenlerinin hissedar olması sağlanmalıdır.
 
Turizm sektöründe dağıtılan ödüllerin yanıltıcılığı ve para karşılığı alınmasının önlenmesi için standart getirilmesi, bunun da bir kritere bağlanması, ödül verenleri akredite edilmesi ve ödül kriterlerinin o işletmede olduğunun belgelenmesi ve tüketicinin bu ödül nedeniyle yanıltılmasından ödülü alan ve verenin sorumlu olması gerekmektedir.
Acentaların voucher’larının standart hale getirilmesi sağlanmalıdır.
 
TAŞIMACILIK DÜZENLEMELERİ;
 
Kara, deniz, tren ve hava taşımacılığında yaşanan sorunlar ve teknoloji ile eş güdümlü olarak yapılması gereken düzenlemeler bilinmektedir.
 
Kaçak ve korsan kara taşımacılığı sektörümüzde önemli bir sorundur.
 
Sektörün yolcu taşıma faaliyetleri yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış olmasına rağmen, kamu tarafından yeteri kadar bilinmemekte bu bilgisizlikten kaynaklanan  uygulama ve kararlar sektöre zarar vermektedir. Taşımanın zamanında yapılmaması, sürücünün ehil olmaması ve kılık kıyafeti ve tavrı ile standarta uymaması sıkıntı yaratmaktadır.
 
B2 ve D2 türü yetki belgesi sefer esnasında istenmelidir.
 
TÜKETİCİ HAKLARI;
 
Tüketicinin korunması hakkında kanun kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları tüm açıklığı ile içermelidir.
 
Acenta ile tüketici arasında yapılan sözleşmenin bakanlık, türsab, tüketici hakları birlikleri, otelciler birliği, taşımacılığın da görüş ve onaylarının alınarak standart hale getirilmesi ve okunaklı, sarih olması sağlanmalıdır.
 
Türsab tahkim kurulunun hazırladığı Kütahya çizelgesi uluslararası Frankfurter Tabelle’ye göre ilgili tüm sektör bileşenlerinin de görüşü ile yaşanan sorunlar ve talep edilen konular yeniden revize edilmelidir.
 
Gerek paket turlarda gerekse münferit rezervasyonlarda, erken rezervasyonlarda, ön ödemelerde program içeriğine ve otellere göre iptal ve iade şartları belirlenip standart hale getirilmeli ve buna tüm sektör bileşenlerinin harfiyen uymasının sağlanmalıdır. Sigortasız hizmete izin verilmemesi, seyahatin voucher veya belgesinde ücretli ve ücretsiz hizmetlerinin içeriği, süresi çok net belirtilmesi, ücretli olan hizmetlerinin fiyatlarının ayrıca belirtilmesi zorunlu olmalıdır.
 
GÜNÜN KOŞULLARINA VE YAŞANAN SORUNLARA UYGUN OLARAK REVİZE EDİLMESİ GEREKEN KANUNLAR;
 
Karayolu Taşıma Kanunu,
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği,
 
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, 
 
Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunun sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarına tespit etmek amacıyla düzenlenmiş olan Kıyı Kanunu,
 
Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlayan Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu,
 
Tesislerin atıksu, su yumuşatma, lejyoner hastalığına karşı önlemlerinin alınması, yeraltı suları kullanımı konusunda denetlenmesi, havuz suyu ve deniz suyu analizlerinin takip edilmesi,bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasına yönelik çıkarılan Çevre kanunu, 
Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları içeren Milli Parklar Kanunu,
 
Turist Rehberliği Meslek Kanunu,
 
Rekabetin Korunması Hakkındaki kanun,
 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun,
 
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun,
 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
 
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun,
 
Ve bu kanunlar hakkında kamuoyunun aktif bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
 
Turizm Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Bakanlığın görevlerinin, merkez , il ve ilçe teşkilatlandırmalarında, siyasi atamaların önüne geçilmesi gibi yapılması gereken değişiklikler ve kapsamları nedeniyle revize edilmesi  gerekmektedir.