• 05 Ekim 2023 00:32
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Yabancılar geliyorlar ama konaklama tesislerinde doluluklar düşük- 2

Bu yazıyı dinleyin
Bahattin Yücel 05 Ekim 2023 Yabancılar geliyorlar ama konaklama tesislerinde doluluklar düşük- 2

Pandemi sürecinde kökten değişime uğrayan, ziyaretçi talep profilini dikkate almadan, -sadece ülkemizde değil- Dünya Pazarında da yeni ortaya çıkan bu ürünün değerlendirilmesi, yönetenlerin konuya özenli yaklaşmalarını gerektiriyor.

Yasal düzenlemelerin bir kesime ayrıcalık sağlayacak biçimde yapıldığı, izlenimi uyandırmayacak titizlikle ilerlemesi önemli. Sektördeki meslek kuruluşlarının görüşleri de mutlaka alınmalı.

Süreç içinde işletmecilere ölçek ekonomisinin dayattığı koşullar da göz önünde bulundurulmalı. Genellikle küçük aile işletmeciliği boyutlarında başlayan “kısa süreli ev kiralama” (=KSEV) hizmetinin, pazarlama ve güvenlik açısından bilgi akışlarının, öznel koşullara göre belirlenecek bir disiplin içinde yürütülmesini sağlayacak bir zemine ihtiyaç duyulduğu çok açık. Düzenlemelerin bir eko-sistemin kurulmasını kolaylaştıracak biçimde tasarlanması ayrıca önem taşıyor. 

İlk adımda kiralayan-pazarlayan- destek hizmetleri veren- yapılar dışında, sürdürülebilir ve nitelikli hizmet üretilmesini sağlayacak, denetim mekanizmalarının da yeni sitemde ihmal edilmemeleri gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konuya ilişkin hazırlık çalışmasından bazı başlıklara kısaca göz atalım.

Taslağa göre: Konutların altı aydan kısa süreli kiralanması “turizm amaçlı kiralama” varsayılıyor. Kiralama işlemi SADECE malikler ve tapuda üst hakkı sahiplerince yapılabilecek. Kiralanacak konutlar için Bakanlıktan (Kültür ve Turizm) İZİN BELGESİ alınması zorunlu hale getiriliyor. İzin Belgesi ile birlikte “ bağımsız bölümler için verilen bir PLAKET’in” de yapıda görünür şekilde asılması şart koşuluyor.

İzin Belgesi verme yetkisi Bakanlık tarafından Valiliklere de devredilebilecek. Malik dışındaki kiralamalar, sadece A grubu Seyahat Acentaları tarafından yapılabilecek. 

Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca, konutlarını kiralayanlar, otellerin uygulamalarında olduğu gibi isim listelerini İçişleri Bakanlığına vermek zorunda olacaklar. 

Turizm amaçlı kiralama izni başvurularında; birden fazla konut bulunan yapılarda MALİK, TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEĞİ MUVAFAKATİ almak zorunluluğu getirilyor. Sitelerde muvafakatin ilgili blok maliklerince verilmesi yeterli görülüyor..Kira sözleşmesiyle kullanım üst hakkı alınan konutların, kiracı tarafından 3.Şahıslara kiralanması amacıyla izin belgesi verilmeyecek. Denetim yetkisi Bakanlık’ta ancak Valiliklere yetki devri yapılabilecek.Malik’in ölümü halinde izin de sona erecek.”

Taslak bu haliyle benimsenerek yasalaşırsa, çevrelerindeki küçük işletmelere ekonomik katkı sağlayacak bir modelin işlerliği baştan sınırlanmış olacaktır. Pazarlama açısından iç ve uluslararası pazarlara ulaşma olanakları çok sınırlı bu işletmelerin, fiyat belirleme işlevleri de çok zorlaşacaktır..

Geçmişte konaklama teşvikleri verilirken, zamanın sınırlı kaynaklarından yararlanılarak yapılanan işletmelerin, bu sezon düşük gerçekleşen doluluk oranlarını yükseltmek amaçlı olduğu sezilen bu yaklaşımın gerçeklik payı yoktur.

Yapılması gereken, hayatın doğal akışına uygun gelişmeye başlayan bu yeni konaklama türünün, ziyaretçilerine belirlenecek standartlara uygun hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır. 

Pazarlama fonksiyonlarının, profesyonel işbirlikleri ve objektif denetim kurallarına göre işletilmesi sorunlara çözüm getirecektir.. 

Kuşkusuz oluşturulacak yeni mevzuatın uygulanması, ekonomik etkinliklerin kayıt altına alınmasını da sağlayacaktır.

Unutmayalım; kısa süreli kiralamalar sayıları ülke genelinde 600 bine yakın 2.Konutun ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olabilirler.

Yıllar önce turizm teşviklerinde gözetilen; yakın çevreye ekonomik katkı işlevinin farklı bir boyutta işlerlik kazanması düşüncesi yıllar sonra hayata geçirilmiş olur.