• 09 Mayıs 2019 11:54
  • 0
  • 6 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Srilanka

Bu yazıyı dinleyin
Kayhan Taner Özen 09 Mayıs 2019 Srilanka

 

Sri Lanka’da yaşanan vahşi terör saldırılarında 253 suçsuz insan hayatını kaybetti. Yüzlerce suçsuz insan ise başına gelen felaketten kaynaklı tahammül edilemez yaralarla mücadele ediyor.
 
Terör kabul edilemez bir insanlık suçu. Elbette tüm insanlık adına liderler yapılan bu vahşi saldırıyı ve benzerlerini lanetledi. Fakat devletlerin terör örgütlerini kendi amaçları için kullanmak üzere destekledikleri de kabul edilen bir gerçek.
 
Yıllar boyunca ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütüne karşı mücadele veren Sri Lanka hükümeti 2009 yılında başarıya ulaşınca ülkede uluslararası turizm de büyümeye başlamıştır. 20 Milyona yaklaşan nüfusu, 87 Milyar $ GSMH’sı ve kişi başına 3.850 $ GSYH ile kendi halinde bir ülke olan Sri Lanka 2017 yılı itibarı ile incoming turizmden gelen 3.925 Milyon $ gelir ile GSYH’sının %4,5’ini karşılamaktadır. 
 
Ülke büyük bir çay üreticisi olarak tarım ülkesi olmakla beraber aynı zamanda bir turizm ülkesidir de.
 
 
 

2010

2016

2017

2018*

Gelen Turist Sayısı Bin Turist

654

2051

2116

2243

Turizm Geliri Milyon $

576

3518

3925

4160

Kaynak: UNWTO,(*) 2018 yılı verileri bölgesel büyüme olan %6 ile çarpılarak bulunmuştur.
 
Tropik bir iklime sahip olan Hindistan’ın Güney ucundaki bu ada ülkesi tropik iklimi ile özellikle Kuzey Avrupa’dan turist almaktadır. Uluslararası turizminin gelişmesindeki en büyük sorunu doğal pazarlarına ortalama 8-10 saatlik uçuş süresi ile ulaşımın zorluğudur. Fakat görünen odur ki gelişen hava ulaştırma teknolojileri Sri Lanka’ya yardımcı olmuşlar ve son 9 yılda ülkenin turizmi 654 bin turistten 2,250 bin turist sayısına ulaşabilmiştir.
 
GSYH içinde turizm gelirlerinin payı yüzde beşlere kadar gelen bu kendi halinde ülke halkına ve turizmine karşı yapılan korkunç bir terör saldırısı ile sarsılmıştır. Terör saldırısı ilgili yerlerce etraflıca ele alınmıştır ve değerlendirilecektir. Bizim konumuz turizm sektörünün aldığı yaradır.
 
Saldırıdan sonra turistler geri dönmüş ve rezervasyonlar iptal edilmiştir. Kısa vadede turizm büyük yara alacaktır. Uzun vadede bu yaranın sarılması da izlenecek politikalara ve yaşanacak olaylara bağlıdır. Ülkenin parası değer kaybetmiş, uluslararası derecelendirme kuruluşu FitchRatings de ülkenin notunu düşürmüştür.
 
Teröristler turizme ve ekonomiye verdikleri zarar bakımından başarıya ulaşmış gözükmektedirler. Bu zararı en aza indirmek için uluslararası turizm camiası Sri Lanka’ya gereken desteği verebilmiş midir?
 
Tartışılması gereken konu budur. Benzer saldırılar sürekli olmaktadır.
 
Fransa, Mısır, İspanya, İngiltere ve Türkiye kaynağı farklı olsa da aynı terör saldırılarına maruz kalmış ve uluslararası turizmleri zarar görmüştür.
 
Yalnız gelişmiş ülkeler terörün turizmleri üzerine yarattığı olumsuz etkiyi hemen kaldırabilmişler ve işlerini yoluna koyabilmişlerdir. Fakat gelişmekte olan ülkeler bu kadar şanslı olamamışlardır.
 
Örnek vermek gerekirse Mısır geçmişte Müslüman Kardeşler Örgütünün 1996 yılında turistlere yönelik saldırısı ülke turizmini bitirme noktasına getirmiş, ülkede turizm yatırımı olan İngiliz kökenli firmaların da katkısı ile yazılan Firavun konulu kitaplar ve filmler ile ülke turizmi toparlanabilmiştir. 2016 yılında Rus yolcu uçağının Mısır’da düşürülmesi olayında da Rusya’nın getirdiği uçuş yasağı dolayısıyla ülke turizmi ağır bir yara almıştır ve olayın etkisi beklenenden uzun sürmüştür.
 
Öte yandan Fransa turizmi ise ülkede yaşanan terör saldırılarından kısa süre ile etkilenmiş ve olaylar uluslararası kamuoyunun ve turizm camiasının zihninden hemen silinmiştir. Az gelişmiş ülkeler ise sürekli seyahat uyarılarına maruz kalmaya devam etmektedirler.
 
Turizm açısından tehlikeli imajı gelişmekte olan ülkelere karşı sürekli taze tutulmaktadır.
 
Sri Lanka da bu vahşi saldırının turizm sektörüne yarattığı etkiyi uzun süre saramayacaktır. 
 
Bir ülkenin uluslararası turizmde yaşadığı kaybın başka ülkelerin işine yaradığı gerçeğinin uluslararası turizm sektörü dayanışmasını etkilediği sonucuna varılabilir mi?
 
Türk Turizminin Rusya uçak krizi ve akabinde yaşanan Batı Avrupa siyasi krizi ile yaşadığı düşüşün İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın turizmini büyüttüğü bir gerçektir. Bu ülkelerin yaşadıkları derin ekonomik krizleri biraz da bu beklenmeyen turizm gelir artışları ile aştıkları da bilinen bir gerçektir. Keza, geçmişte, Mısır’da terörden ve iç karışıklıklardan kaynaklanan olaylardan dolayı yaşanan turist kaybının Türkiye’ye yaraması da bir veridir.
 
Turizm ülkeleri bana dokunmayan terör bin yaşasın mı demelidirler, yoksa terörün dönüp dolaşıp kendisini de vuracağını bilerek özellikle turizme yönelik terörizme karşı ortak mı hareket etmeliler?
 
Elbette tüm terör saldırılarına karşı olduğu gibi turizm sektörünü hedef alan terör saldırılarına da yüksek sesle tepki vermelidirler.
 
Sri Lanka olayında dünya turizm camiası maalesef ortak, güçlü, etkin ve akılda kalacak bir tepki verememiştir.
 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bu konularda yetersiz kalmaktadır. Dünya turizminin sesini duyuracak ve uluslararası turizmin terörün ve teröristlerin hedefi olmasından kurtarılması için mücadele edecek yeni bir platforma ihtiyaç vardır. Yeni bir Dünya turizm örgütü oluşturulmalı ve devletlerin politikalarından da, en azından kısmen, bağımsız yönetilmelidir. Böylece sektör uluslararası turizmi olumsuz etkileyecek olaylara karşı tarafsız bir duruş sergileyip güçlü bir ses verebilir.
 
Bu arada turizm ülkelerinin en azından turizm bakanları ailelerini alıp bir Sri Lanka tatili yapabilirler. Bu kolay eylemin bile Sri Lanka turizmine ve uluslararası turizme olumlu etkisi ve faydası çok olacaktır.