• 23 Ağustos 2020 23:21
  • 0
  • 3 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Ayasofya’nın ardından Kariye

Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğindeki toprakların, İnsanlığın başlangıcından bu yana farklı uygarlıklara beşiklik yapması, ne bizlerin ve kuşkusuz ne de daha önce üzerinde yaşayanları yönetenlerin, tek yanlı iradeleriyle belirlenmedi.Anadolu’nun “Kavimler Kapısı” sayılması, onlarca topluluğun bölgeye duydukları ekonomik ve siyasal ilginin, çoğu kez askeri uygulamalarla gösterilmesi, hiç kuşkusuz tarifi güç acılara ve düşmanlıklara da yol açtı.Aradan geçen yüzlerce yılın sonunda, düşmanlıkların geride kaldığı ya da kavganın bırakıldığı yerden sürdüğü durumlar olmadı değil. Zamanla dengeler de, saflar da değişti.Türkiye’nin Batısı ile Balkanlar Avrupa’sındaki toplumlar ölçüsünde, iç

Yorumlar

  • Lütfen Bekleyin.

Yorum Yaz